Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

6 Απριλίου, 2009

Δελτία Τύπου

Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

Δελτίο Τύπου Αθήνα, 6 Απριλίου 2009 Κατάθεση Νομοσχεδίου στη Βουλή με θέμα «Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών όσον αφορά στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες

Δελτία Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα «Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα,την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία».

Στη χώρα μας, ο τομέας της έρευνας και της τεχνολογίας, ένας τομέας αιχμής σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, καταλαμβάνει δεύτερη και τρίτη θέση στη δημόσια

Δελτία Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα «Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα,την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία».

Στη χώρα μας, ο τομέας της έρευνας και της τεχνολογίας, ένας τομέας αιχμής σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, καταλαμβάνει δεύτερη και τρίτη θέση στη δημόσια

Ενημέρωση

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα «Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα,την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία».

Στη χώρα μας, ο τομέας της έρευνας και της τεχνολογίας, ένας τομέας αιχμής σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, καταλαμβάνει δεύτερη και τρίτη θέση στη δημόσια

Μετάβαση στο περιεχόμενο