Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

25 Αυγούστου, 2010

Δελτία Τύπου

Δήλωση για τις ανησυχίες παραγωγικών φορέων

Ούτε ένας παραγωγικός φορέας δεν έχει μείνει που να μην εκφράζει ανησυχία για την ύφεση και την απουσία ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης. Ο υπεύθυνος

Δελτία Τύπου

Δήλωση για ανησυχίες παρ/κών φορέων

Ούτε ένας παραγωγικός φορέας δεν έχει μείνει που να μην εκφράζει ανησυχία για την ύφεση και την απουσία ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης. Ο υπεύθυνος

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

Δήλωση για τις ανησυχίες παραγωγικών φορέων

Ούτε ένας παραγωγικός φορέας δεν έχει μείνει που να μην εκφράζει ανησυχία για την ύφεση και την απουσία ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης. Ο υπεύθυνος

Δηλώσεις

Δήλωση για ανησυχίες παρ/κών φορέων

Ούτε ένας παραγωγικός φορέας δεν έχει μείνει που να μην εκφράζει ανησυχία για την ύφεση και την απουσία ουσιαστικής αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης. Ο υπεύθυνος

Μετάβαση στο περιεχόμενο