Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

25 Οκτωβρίου, 2010

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

Ομιλία για Περιφερειακή Πολιτική

Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών CES με θέμα “Περιφερειακή Πολιτική – Εμπειρίες και Προοπτικές”. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ορισμένες παραδοχές που εξηγούν σε μεγάλο

Ενημέρωση

Ομιλία για Περιφερειακή Πολιτική

Ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών CES με θέμα “Περιφερειακή Πολιτική – Εμπειρίες και Προοπτικές”. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ορισμένες παραδοχές που εξηγούν σε μεγάλο

Μετάβαση στο περιεχόμενο