Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

8 Σεπτεμβρίου, 2011

Δελτία Τύπου

ΤΕΜΠΜΕ: Να παραταθεί η κρατική εγγυοδοσία

“Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα τις προθέσεις του σχετικά με το αν προτίθεται να παρατείνει κατά τρία εξάμηνα τις εγγυήσεις  που έλαβαν

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

ΤΕΜΠΜΕ: Να παραταθεί η κρατική εγγυοδοσία

“Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα τις προθέσεις του σχετικά με το αν προτίθεται να παρατείνει κατά τρία εξάμηνα τις εγγυήσεις  που έλαβαν

Δηλώσεις

ΤΕΜΠΜΕ: Να παραταθεί η κρατική εγγυοδοσία

“Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει εκδηλώσει μέχρι σήμερα τις προθέσεις του σχετικά με το αν προτίθεται να παρατείνει κατά τρία εξάμηνα τις εγγυήσεις  που έλαβαν

Δελτία Τύπου

WEF: Περαιτέρω επιδείνωση ανταγωνιστικότητας

“Όσο αναμενόμενα ήταν τα αρνητικά στοιχεία για την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα, άλλο τόσο απίστευτες είναι οι κατά καιρούς

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

WEF: Περαιτέρω επιδείνωση ανταγωνιστικότητας

“Όσο αναμενόμενα ήταν τα αρνητικά στοιχεία για την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα, άλλο τόσο απίστευτες είναι οι κατά καιρούς

Δηλώσεις

WEF: Περαιτέρω επιδείνωση ανταγωνιστικότητας

“Όσο αναμενόμενα ήταν τα αρνητικά στοιχεία για την περαιτέρω επιδείνωση της θέσης της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα, άλλο τόσο απίστευτες είναι οι κατά καιρούς

Μετάβαση στο περιεχόμενο