Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

28 Σεπτεμβρίου, 2011

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

ΕΣΠΑ. Πρόοδος φυσικού αντικειμένου και ποσοστό επίτευξης ποσοτικοποιημένων στόχων.

Η σημασία του ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την οικονομική κρίση είναι μεγάλη και έχει τονιστεί επανειλημμένως,

Μετάβαση στο περιεχόμενο