Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

16 Οκτωβρίου, 2013

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

“Δημιουργούμε τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων” – Παρουσίαση του Απολογισμού / Προγραμματισμού δράσεων εξωστρέφειας από το υπουργείου Ανάπτυξης

…Δημιουργούμε τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτή είναι, άλλωστε, η τάση διεθνώς: ο συνδυασμός της προσπάθειας για την προσέλκυση

Ενημέρωση

“Δημιουργούμε τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων” – Παρουσίαση του Απολογισμού / Προγραμματισμού δράσεων εξωστρέφειας από το υπουργείου Ανάπτυξης

…Δημιουργούμε τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτή είναι, άλλωστε, η τάση διεθνώς: ο συνδυασμός της προσπάθειας για την προσέλκυση

Μετάβαση στο περιεχόμενο