Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

21 Οκτωβρίου, 2013

Ανάπτυξη & Ανταγωνιστικότητα

Αύξηση χορήγησης τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Σεπτέμβριο

 …Η Ένωση Τραπεζών και κάθε Τράπεζα χωριστά, έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένα ποσά συμβάσεων για κάθε επιμέρους πρόγραμμα το οποίο αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο,

Δηλώσεις

Αύξηση χορήγησης τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Σεπτέμβριο

 …Η Ένωση Τραπεζών και κάθε Τράπεζα χωριστά, έχουν δεσμευτεί για συγκεκριμένα ποσά συμβάσεων για κάθε επιμέρους πρόγραμμα το οποίο αφορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο,

Μετάβαση στο περιεχόμενο