Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ακαδημαϊκή επάρκεια των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών στα Πανεπιστήμια Πάτρας- Ιωαννίνων και Κρήτης- επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τους.

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος διεπιστημονικός κλάδος παγκοσμίως με αντικείμενο την παραγωγή, τις ιδιότητες, τη χρήση και εφαρμογές νέων σύγχρονων υλικών τεχνολογίας (μέταλλα, κεραμικά, σκυρόδεμα, σύνθετα, πολυμερή και άμορφα υλικά, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, μαγνητικά υλικά κλπ).

Αριθμ. Πρωτ. 15934/9-5-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤHN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ :  Ακαδημαϊκή επάρκεια των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών στα Πανεπιστήμια Πάτρας- Ιωαννίνων και Κρήτης- επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων τους.

Η Επιστήμη των Υλικών είναι ταχύτατα αναπτυσσόμενος διεπιστημονικός κλάδος παγκοσμίως με αντικείμενο την παραγωγή, τις ιδιότητες, τη χρήση και εφαρμογές νέων σύγχρονων υλικών τεχνολογίας (μέταλλα, κεραμικά, σκυρόδεμα, σύνθετα, πολυμερή και άμορφα υλικά, ημιαγωγοί, υπεραγωγοί, μαγνητικά υλικά κλπ). Πρόκειται για εφαρμοσμένη επιστήμη με σκοπό το σχεδιασμό υλικών μέσα από τη μελέτη των ιδιοτήτων τους και κατόπιν την υλοποίηση και εφαρμογή στη βιομηχανία τεχνολογιών παραγωγής, αποτελώντας δηλαδή τον ορισμό (ανάπτυξη, μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή) της επιστήμης του μηχανικού (engineering).

Σε όλη την Ευρώπη, το γνωστικό αυτό αντικείμενο διδάσκεται στο πλαίσιο πολυτεχνικών τμημάτων. Στη χώρα μας, όμως, με το ΠΔ 206/99 (ΦΕΚ Α 179/6.9.1999) ιδρύθηκε το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Την ίδια, περίπου, περίοδο ιδρύθηκαν δύο ακόμα ομοειδή τμήματα στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Κρήτης.
 
Πριν από τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, κάλυψη των αναγκών του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στην αγορά εργασίας γινόταν από πτυχιούχους ομοειδών κλάδων. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και με τους αποφοίτους των εξειδικευμένων αυτών τμημάτων, οι οποίοι επί μια δεκαετία παραμένουν χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες δυνατότητα ομαλής ένταξης και κατάλληλης απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έντονο, κατά συνέπεια, είναι το φαινόμενο της ανεργίας ή της ετεροαπασχόλησης. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ήδη με το ΠΔ 45/2009 (ΦΕΚ Α 58/8.4.2009) έγινε προσπάθεια να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, η οποία στην πράξη δεν έλυσε το πρόβλημα στο σύνολό του. Δύο χρόνια μετά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές συγχύσεις γύρω από το ζήτημα, σχετικό με το οποίο είναι το αίτημα που έχει υποβληθεί από το Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ενόψει της ψήφισης του νέου σχεδίου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, ερωτάται η κυρία Υπουργός:

1.Προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα, ώστε από εδώ και στο εξής να αρθεί το καθεστώς άνισης μεταχείρισης μεταξύ αποφοίτων ομοειδών τμημάτων, με ένταξη, για παράδειγμα, των γνωστικών αυτών αντικειμένων σε τομείς πολυτεχνικών τμημάτων;
 2.  Εξετάζει το ενδεχόμενο να παρασχεθεί στους ήδη αποφοίτους η δυνατότητα να εξεταστούν σε επιπλέον μαθήματα και να αποκτήσουν αντιστοιχία με τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, όπως, άλλωστε, από χρόνια γίνεται στο εξωτερικό.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο