Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009
Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα
της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού
Μετά την πρόσφατη αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας και με αφορμή τοποθετήσεις φορέων και μεμονωμένων εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει τα εξής:
«Αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης ο περιορισμός των φορέων που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την κατάργηση 3 φορέων, τη συγχώνευση άλλων 19 σε 8 , τον περιορισμό των ΔΣ από 22 σε 8 και του αριθμού των μελών των ΔΣ από 192 σε 66, στο σύνολο των φορέων του υπουργείου. Η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού έγινε, αφού προηγήθηκαν αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων και διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Οι αλλαγές που επιχειρούνται είναι δομικές, με θεματοκεντρική προσέγγιση και με σκοπό να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα για τα ερευνητικά κέντρα και τη χώρα. Δεν θίγονται ούτε οι ερευνητές, ούτε οι μισθοί τους, ούτε το καθεστώς λειτουργίας τους. Στόχος της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού είναι η σωστή διαχείριση της έρευνας, ώστε να αυξηθεί η απόδοση της οικονομικής δαπάνης και να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.
Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναδιοργάνωση του ερευνητικού ιστού υποστήριξε και η Σύνοδος των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων. Οι Διευθυντές σημειώνουν επί λέξει: «Η Σύνοδος θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού που αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό νέο πλαίσιο οργάνωσης του Εθνικού Χώρου Έρευνας  και εξυπηρετεί τον επαναπροσδιορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων της χώρας, τις οικονομίες κλίμακας σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών και επενδύσεων στον νευραλγικό τομέα της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.»
H βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει την έρευνα προκύπτει και από την αύξηση των δαπανών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Έχουν δεσμευθεί, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, 1,6 δις ευρώ για ανάλογες δράσεις  και εξειδίκευση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Πρόκειται για ποσό σχεδόν υπερτριπλάσιο σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ. Επιπλέον, την περίοδο 2004-2008 ο τακτικός προϋπολογισμός των ερευνητικών κέντρων αυξήθηκε κατά 47,80%, φθάνοντας, το 2008, σε ετήσια χρηματοδότηση 91.449.909,17 ευρώ, ενώ η συνολική κρατική επιχορήγησή τους αυξήθηκε κατά 47,30%, φθάνοντας το 2008, σε ετήσια επιχορήγηση 241.574.876,53 ευρώ.
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αντιδρούν στις αλλαγές. Η Κυβέρνηση, όμως, προχωρεί μπροστά. Η πολιτική της στηρίζεται σε αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που έχουν προηγηθεί. Στη Στρατηγική της Λισσαβόνας της Ε.Ε. Στις αρχές της κοινής λογικής. Ακολουθούμε το δρόμο της Ευρώπης. Στηρίζουμε την έρευνα. Αυξάνουμε τη χρηματοδότησή της. Εκσυγχρονίζουμε τον ερευνητικό ιστό. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας θα μας δικαιώσει».

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης για το θέμα της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού

 

Μετά την πρόσφατη αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας και με αφορμή τοποθετήσεις φορέων και μεμονωμένων εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το Υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνει τα εξής: 
«Αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης ο περιορισμός των φορέων που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης αυτής το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε την κατάργηση 3 φορέων, τη συγχώνευση άλλων 19 σε 8 , τον περιορισμό των ΔΣ από 22 σε 8 και του αριθμού των μελών των ΔΣ από 192 σε 66, στο σύνολο των φορέων του υπουργείου. Η αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού έγινε, αφού προηγήθηκαν αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων και διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
Οι αλλαγές που επιχειρούνται είναι δομικές, με θεματοκεντρική προσέγγιση και με σκοπό να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα για τα ερευνητικά κέντρα και τη χώρα. Δεν θίγονται ούτε οι ερευνητές, ούτε οι μισθοί τους, ούτε το καθεστώς λειτουργίας τους. Στόχος της αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού είναι η σωστή διαχείριση της έρευνας, ώστε να αυξηθεί η απόδοση της οικονομικής δαπάνης και να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. 
Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναδιοργάνωση του ερευνητικού ιστού υποστήριξε και η Σύνοδος των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων. Οι Διευθυντές σημειώνουν επί λέξει: «Η Σύνοδος θεωρεί ότι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού που αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό νέο πλαίσιο οργάνωσης του Εθνικού Χώρου Έρευνας  και εξυπηρετεί τον επαναπροσδιορισμό των ερευνητικών προτεραιοτήτων της χώρας, τις οικονομίες κλίμακας σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, και τον εκσυγχρονισμό των πολιτικών και επενδύσεων στον νευραλγικό τομέα της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας.»
H βούληση της Κυβέρνησης να στηρίξει την έρευνα προκύπτει και από την αύξηση των δαπανών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. Έχουν δεσμευθεί, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, 1,6 δις ευρώ για ανάλογες δράσεις  και εξειδίκευση ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Πρόκειται για ποσό σχεδόν υπερτριπλάσιο σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ. Επιπλέον, την περίοδο 2004-2008 ο τακτικός προϋπολογισμός των ερευνητικών κέντρων αυξήθηκε κατά 47,80%, φθάνοντας, το 2008, σε ετήσια χρηματοδότηση 91.449.909,17 ευρώ, ενώ η συνολική κρατική επιχορήγησή τους αυξήθηκε κατά 47,30%, φθάνοντας το 2008, σε ετήσια επιχορήγηση 241.574.876,53 ευρώ.
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αντιδρούν στις αλλαγές. Η Κυβέρνηση, όμως, προχωρεί μπροστά. Η πολιτική της στηρίζεται σε αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων που έχουν προηγηθεί. Στη Στρατηγική της Λισσαβόνας της Ε.Ε. Στις αρχές της κοινής λογικής. Ακολουθούμε το δρόμο της Ευρώπης. Στηρίζουμε την έρευνα. Αυξάνουμε τη χρηματοδότησή της. Εκσυγχρονίζουμε τον ερευνητικό ιστό. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας θα μας δικαιώσει».

Μετάβαση στο περιεχόμενο