Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών που λαμβάνουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Η ερμηνεία και εξειδίκευση των γενικών διατάξεων που ρυθμίζουν το καθεστώς όσων στελεχών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν άδειες για εκπαίδευση και κατάρτιση (μεταπτυχιακές σπουδές κλπ) που επιχειρήθηκε με την από 26/1/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναδεικνύει άνιση υπηρεσιακή, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κλπ. μεταχείρισή τους. Κι αυτό γιατί με την εν λόγω εγκύκλιο ουσιαστικά καθορίζονται διαφορετικές ρυθμίσεις για τα συγκεκριμένα θέματα μεταξύ όσων τελούν σε υπηρεσιακή άδεια χωρίς αποδοχές, με τους υποτρόφους αδειούχους με αποδοχές.

Η ερμηνεία και εξειδίκευση των γενικών διατάξεων που ρυθμίζουν το καθεστώς όσων στελεχών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν άδειες για εκπαίδευση και κατάρτιση (μεταπτυχιακές σπουδές κλπ) που επιχειρήθηκε με την από 26/1/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναδεικνύει άνιση υπηρεσιακή, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κλπ. μεταχείρισή τους. Κι αυτό γιατί με την εν λόγω εγκύκλιο ουσιαστικά καθορίζονται διαφορετικές ρυθμίσεις για τα συγκεκριμένα θέματα μεταξύ όσων τελούν σε υπηρεσιακή άδεια χωρίς αποδοχές, με τους υποτρόφους αδειούχους με αποδοχές.

 

 

 

                                                                  Αριθμ. Πρωτ. 1990/26-11-2011               


 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

ΘΕΜΑ : Άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών που λαμβάνουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

 

 

Η ερμηνεία και εξειδίκευση των γενικών διατάξεων που ρυθμίζουν το καθεστώς όσων στελεχών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν άδειες για εκπαίδευση και κατάρτιση (μεταπτυχιακές σπουδές κλπ) που επιχειρήθηκε με την από 26/1/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αναδεικνύει άνιση υπηρεσιακή, ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κλπ. μεταχείρισή τους. Κι αυτό γιατί με την εν λόγω εγκύκλιο ουσιαστικά καθορίζονται διαφορετικές ρυθμίσεις για τα συγκεκριμένα θέματα μεταξύ όσων τελούν σε υπηρεσιακή άδεια χωρίς αποδοχές, με τους υποτρόφους αδειούχους με αποδοχές.

Πιο συγκεκριμένα, το 2011 θεσπίστηκε όριο ηλικίας για τις υποτροφίες  στο εσωτερικό και εξωτερικό τα 26 έτη. Κατά συνέπεια, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ουσιαστικά αποκλείεται στο εξής από αυτή τη δυνατότητα. Με την εγκύκλιο καθορίζεται ότι στην περίπτωση που η άδεια χορηγηθεί χωρίς αποδοχές πλέον, με την επάνοδο στην εργασία τους, και προκειμένου να αναγνωρίσουν τα έτη της υπηρεσιακής άδειας ως συντάξιμα, επιβαρύνονται με τις ανάλογες ασφαλιστικές κρατήσεις, σε αντίθεση με όσους είναι υπότροφοι ή είχαν άδεια για τον ίδιο λόγο με το προηγούμενο καθεστώς. Ο ίδιος εκπαιδευτικός αν είχε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα ελάμβανε όχι μόνο το μισθό του , αλλά θα είχε ασφαλιστική κάλυψη και τα χρόνια αυτά αναγνωρίζονται και ως προαγώγιμα.

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

-Θεωρούν δίκαιη τη διαφορετική μεταχείριση εκπαιδευτικών, προς τους οποίους η άδεια έχει χορηγηθεί για τον ίδιο σκοπό, χωρίς, μάλιστα, επιβάρυνση του Δημοσίου για τις σπουδές;

– Προτίθενται να επανεξετάσουν το θέμα;

 

 

Ημερομηνία     

25.11. 2011                                                                               Υπογραφή

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο