Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Απάντηση Κομισιόν στον Κ. Χατζηδάκη για το κλείσιμο του Β’ ΚΠΣ. Μέχρι στιγμής προβλήματα στα προγράμματα «Οδικοί Άξονες» «Ταχυδρομεία», «Αστική Ανάπτυξη-Μετρό»

Ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να στέλνουν φακέλους στην Κομισιόν για το κλείσιμο του Β’ ΚΠΣ, από αυτούς που μέχρι στιγμής έχουν σταλεί φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα στα επιχειρησιακά προγράμματα Οδικοί Άξονες, Ταχυδρομεία και Αστική Ανάπτυξη – Μετρό. Αυτό επισημαίνεται στην απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μισέλ Μπαρνιέ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωστή Χατζηδάκη.


Στην αρχή της απάντησης ο κ. Μπαρνιέ υπενθυμίζει ότι: «Ο Κανονισμός προβλέπει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν τις τελικές αιτήσεις πληρωμής για το Β’ ΚΠΣ 1994-1999, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2003» και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι: «για την Ελλάδα, το συνολικό ποσό που δεν έχει καταβληθεί ακόμη ανέρχεται περίπου σε 1,5 δις ευρώ για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή έχει παραλάβει 30 αιτήσεις συνολικού ύψους 504 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 204 εκατ. ευρώ αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 300 εκατ. ευρώ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.»


Όσον αφορά το ΕΤΠΑ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της αναφέρει ότι στις 19 Νοεμβρίου 2001 παρελήφθη αίτηση για το Interreg το οποίο και εξοφλήθη. Στις 21 Νοεμβρίου 2002 παρελήφθησαν ακόμη επτά αιτήσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις βρίσκονται στις τελικές φάσεις της διαδικασίας πριν από την πληρωμή. Για τις άλλες τρεις αιτήσεις που αφορούν τα επιχειρησιακά προγράμματα Οδικοί Άξονες, Ταχυδρομεία και Αστική Ανάπτυξη – Μετρό, η Επιτροπή έχει ζητήσει διευκρινίσεις εκ μέρους των Ελληνικών αρχών.


Συγκεκριμένα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Οδικοί άξονες, η Κομισιόν έχει ζητήσει με επιστολή της στις 23 Δεκεμβρίου 2002, διευκρινίσεις όσον αφορά την κατανομή των έργων μεταξύ του Β’ ΚΠΣ και της επόμενης περιόδου χρηματοδότησης και για τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ. Η Κομισιόν στην απάντησή της προς τον κ. Χατζηδάκη τονίζει, επίσης, ότι «ζήτησε περαιτέρω διαβεβαιώσεις για τον βαθμό ολοκλήρωσης των επανορθωτικών εργασιών στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους που διενήργησε ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) διαπιστώθηκαν σοβαρά κατασκευαστικά σφάλματα.» Στην ίδια επιστολή ζητήθηκε λεπτομερέστατη περιγραφή των πιστοποιήσεων που διενήργησαν οι Ελληνικές Αρχές σχετικά με την συμβατότητα των συμβατικών παρεκκλίσεων με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας που συνήφθη με την Επιτροπή το φθινόπωρο του 2002.


Για το δε επιχειρησιακό πρόγραμμα Ταχυδρομεία διαβιβάσθηκαν στις ελληνικές αρχές παρατηρήσεις την 31η Ιανουαρίου 2003, ενώ για το πρόγραμμα Αστική Ανάπτυξη-Μετρό οι παρατηρήσεις της Κομισιόν στάλθηκαν προς τις ελληνικές αρχές στις 6 Φεβρουαρίου 2003.


Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ο κ. Μπαρνιέ στην απάντησή του προς τον κ. Χατζηδάκη διευκρινίζει ότι: «οι αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ δεν δημιούργησαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 22 αιτήσεις για τελική πληρωμή συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία 11 εξ αυτών που αφορούν 234 εκατ. ευρώ. Για τις υπόλοιπες 11 αιτήσεις οι ελληνικές αρχές αναμένεται στο προσεχές μέλλον να υποβάλλουν τις περαιτέρω πληροφορίες που έχουν ζητηθεί.»


Επίσης, στην απάντηση αναφέρεται ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2003 θα υποβληθούν δύο ακόμη αιτήσεις τελικής πληρωμής και συγκεκριμένα για τα επιχειρησιακά προγράμματα Κοινωνικός Αποκλεισμός και Υγεία. Για τα δύο αυτά προγράμματα οι υπηρεσίες της Επιτροπής συναίνεσαν σε παράταση της περιόδου εφαρμογής λόγω των σεισμών της Αθήνας του 1999.


Ο κ. Μπαρνιέ σημειώνει ότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα αιτήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)-Τμήμα Προσανατολισμού και στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας και καταλήγει διευκρινίζοντας ότι: «Η Επιτροπή αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στην επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, όπως γίνεται και για όλα τα κράτη μέλη. Οι πληρωμές και η περάτωση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών μετά την παραλαβή όλων των αναγκαίων πληροφοριών όπως ορίζουν οι κανονισμοί.»
Μετάβαση στο περιεχόμενο