Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Αποστολή από τον Υπουργό Ανάπτυξης ενημερωτικού σημειώματος στον Πρόεδρο της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων»

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Αποστολή από τον Υπουργό Ανάπτυξης ενημερωτικού σημειώματος στον Πρόεδρο της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων»
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όπως είχε σημειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα, απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτριο Σιούφα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,  ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Και αυτό προκειμένου να γίνει συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.
Υπενθυμίζεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αφορά την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, τη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία τους, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία.
Το σχέδιο νόμου παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π. το οποίο σε συνδυασμό με τα αυξημένα κίνητρα που παρέχονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα καθώς και τα φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ελκυστικό περιβάλλον για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου:
1. Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων
2. Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων με μείωση του απαιτούμενου χρόνου μέσω της θέσπισης υπηρεσιών μίας στάσης (one stοp shop).
3. Διακρίνεται η διαδικασία θεσμοθέτησης των Ε.Π. σε δύο διακριτά τμήματα – στάδια: 1) την Αρχική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. & 2) την Τελική Έγκριση ανάπτυξης Ε.Π.  ώστε  να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες.
4. Μειώνεται η εισφορά σε γη από 30% σε 25% και αυξάνεται η εισφορά σε χρήμα από 10% σε 15%.
5. Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης μελετών και κατασκευής έργων
6. Ρυθμίζονται θέματα κυριότητας χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών στα Ε.Π.  τα οποία δεν προβλέπονταν στο Ν. 2545/97.
7. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης Ε.Π. νέων κατηγοριών.
8. Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες διοίκησης & διαχείρισης των Ε.Π.
9. Προωθείται η εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Ε.Π. μέσω της κατάργησης των παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση
10. Προβλέπεται περίοδος ένταξης για τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του Ν. 2545/1997 και του Ν. 4458/1965, αλλά και για όσες επρόκειτο να οργανωθούν με βάση τον προηγούμενο νόμο, με στόχο την ομαλή μετάβαση

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 

Αποστολή από τον Υπουργό Ανάπτυξης ενημερωτικού σημειώματος στον Πρόεδρο της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όπως είχε σημειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα, απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτριο Σιούφα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,  ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων». Και αυτό προκειμένου να γίνει συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αφορά την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, τη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία τους, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία. Το σχέδιο νόμου παρέχει ένα σύγχρονο πλαίσιο σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των Ε.Π. το οποίο σε συνδυασμό με τα αυξημένα κίνητρα που παρέχονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα καθώς και τα φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ελκυστικό περιβάλλον για μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου: 
1. Διευρύνεται το φάσμα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων2. Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων με μείωση του απαιτούμενου χρόνου μέσω της θέσπισης υπηρεσιών μίας στάσης (one stοp shop). 3. Διακρίνεται η διαδικασία θεσμοθέτησης των Ε.Π. σε δύο διακριτά τμήματα – στάδια: 1) την Αρχική έγκριση ανάπτυξης Ε.Π. & 2) την Τελική Έγκριση ανάπτυξης Ε.Π.  ώστε  να αποφεύγονται τυχόν καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες. 4. Μειώνεται η εισφορά σε γη από 30% σε 25% και αυξάνεται η εισφορά σε χρήμα από 10% σε 15%. 5. Μειώνεται ο χρόνος υλοποίησης μελετών και κατασκευής έργων6. Ρυθμίζονται θέματα κυριότητας χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών στα Ε.Π.  τα οποία δεν προβλέπονταν στο Ν. 2545/97. 7. Θεσμοθετείται η δυνατότητα ίδρυσης Ε.Π. νέων κατηγοριών.8. Εκσυγχρονίζονται οι διαδικασίες διοίκησης & διαχείρισης των Ε.Π.9. Προωθείται η εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Ε.Π. μέσω της κατάργησης των παρεκκλίσεων σε όρους δόμησης προκειμένου να αποθαρρυνθεί σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση 10. Προβλέπεται περίοδος ένταξης για τις βιομηχανικές περιοχές που έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο του Ν. 2545/1997 και του Ν. 4458/1965, αλλά και για όσες επρόκειτο να οργανωθούν με βάση τον προηγούμενο νόμο, με στόχο την ομαλή μετάβαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο