Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Άρνηση της κυβέρνησης να δώσει στοιχεία για τις κακοτεχνίες. Άγνωστη η τύχη των σχετικών φακέλων

Δύο φορές τον τελευταίο χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει στοιχεία από την Ελλάδα τόσο για τις κακοτεχνίες στα δημόσια έργα, όσο και για την κατάληξη των φακέλων για τα έργα στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες, αλλά οι ελληνικές αρχές έχουν αρνηθεί να δώσουν τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ σε ερώτηση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κκ. Κωστή Χατζηδάκη και Χρήστου Φώλια. Η Επιτροπή ζήτησε τα στοιχεία αυτά για τρίτη συνεχή φορά, πριν από λίγες ημέρες.
Οι ευρωβουλευτές στην ερώτησή τους, ανέφεραν ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε παλαιότερες απαντήσεις ερωτήσεων του κ. Χατζηδάκη, είχε επισημάνει την ύπαρξη εκτεταμένων κακοτεχνιών σε δημόσια έργα, που συγχρηματοδοτούνται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Για τον λόγο αυτό ζήτησαν να ενημερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν υπάρχουν νεώτερα στοιχεία για τις κακοτεχνίες. Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ρώτησαν επίσης αν και πότε έχουν επιβληθεί οικονομικές, διοικητικές ή άλλες κυρώσεις και σε ποια έργα. Ζήτησαν επίσης να πληροφορηθούν, εάν οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), για τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και την οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό.
Ο κ. Μπαρνιέ αναφέρει στην απάντησή του ότι η Κομισιόν, με επιστολή της στις 29 Ιανουαρίου 2001, ζήτησε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των φακέλων των έργων των λεγόμενων “κατηγοριών 2 και 3” (στην κατηγορία 2 περιλαμβάνονται τα έργα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές παραλείψεις αλλά θα επιφέρουν σημαντικές δαπάνες συντήρησης, οι οποίες θα αφαιρεθούν από τις πληρωμές των εργολάβων, ενώ στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται τα έργα τα οποία παρουσιάζουν πολύ σημαντικές ελλείψεις, που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και θα πρέπει ν’ ανακατασκευαστούν εν μέρει ή πλήρως με δαπάνες των ιδίων των εργολάβων) καθώς και για τις πιθανές οικονομικές ή άλλες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ελληνικές αρχές. Η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησε στην Κομισιόν και γι’ αυτό τον λόγο η Επιτροπή επανήλθε με νέα της επιστολή στις 2 Ιουλίου 2001 στην οποία και πάλι δεν έλαβε απάντηση από τις ελληνικές αρχές. Ο κ. Μπαρνιέ, προσθέτει ακόμη ότι θα επαναδιατυπώσει το αίτημα προς την κυβέρνηση και θα προβεί σε εμπεριστατωμένο έλεγχο των φακέλων αυτών, λόγω και του κλεισίματος του ΚΠΣ για την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999. Ωστόσο, αναφερόμενος σε παλαιότερη απάντησή του προς τον κ. Χατζηδάκη, τονίζει ότι, δυνάμει του κανονισμού 1681/94, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ανέφερε ότι έλαβε από τις ελληνικές αρχές 33 κοινοποιήσεις κακοτεχνιών στον τομέα των δημοσίων έργων για την περίοδο του Β’ ΚΠΣ. Η Επιτροπή, όμως, τονίζει ότι δεν γνωρίζει τη συνέχεια που δόθηκε στους διαφόρους φακέλους κακοτεχνιών και γι΄ αυτό τον λόγο ζήτησε πληροφορίες με τις προαναφερόμενες επιστολές.
Μετάβαση στο περιεχόμενο