Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Αρνητικός ο απολογισμός του ΕΣΠΑ για το 2011

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τον αρνητικό απολογισμό του ΕΣΠΑ για το 2011:
«Το 2011 έκλεισε με επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν  μόλις 32,86% (σύμφωνα με τον πίνακα που  είναι αναρτημένος στο www.espa.gr ).
Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο απογοητευτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η αύξηση της απορροφητικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση  του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 85% αναδρομικά από το 2007. Αλλά και στο «παρκάρισμα» πόρων σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, το “JEREMIE” και το “ΕΝΑΛΙΟ”, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευθούν στην αγορά.
Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά απορρόφησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» -24,02% και 26,69% αντίστοιχα- σε μια εποχή όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18% και  η άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων  πόρων είναι περισσότερο από αναγκαία.
Ακόμη περισσότερο, Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα σημαντικά την περίοδο που διανύουμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, είναι τα Προγράμματα με τις χαμηλότερες απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων (10,57% και 21,34% αντίστοιχα).
Κρίμα για την αγορά, για την οικονομία, για τη χώρα. Τώρα, ένας μόνο δρόμος μένει: η προσπάθεια, η σοβαρότητα, η συστηματική δουλειά. Για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία».

calculate_120x80“…Το 2011 έκλεισε με επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν  μόλις 32,86%.  Κρίμα για την αγορά, για την οικονομία, για τη χώρα. Τώρα, ένας μόνο δρόμος μένει: η προσπάθεια, η σοβαρότητα, η συστηματική δουλειά. Για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία…”

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τον αρνητικό απολογισμό του ΕΣΠΑ για το 2011:

«Το 2011 έκλεισε με επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ. Η συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ, 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν  μόλις 32,86% (σύμφωνα με τον πίνακα που  είναι αναρτημένος στο www.espa.gr ).

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο απογοητευτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η αύξηση της απορροφητικότητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση  του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 85% αναδρομικά από το 2007. Αλλά και στο «παρκάρισμα» πόρων σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, το “JEREMIE” και το “ΕΝΑΛΙΟ”, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευθούν στην αγορά.

Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά απορρόφησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» -24,02% και 26,69% αντίστοιχα- σε μια εποχή όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18% και  η άμεση αξιοποίηση των διαθέσιμων  πόρων είναι περισσότερο από αναγκαία.

Ακόμη περισσότερο, Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα σημαντικά την περίοδο που διανύουμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρρύθμιση” και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, είναι τα Προγράμματα με τις χαμηλότερες απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων (10,57% και 21,34% αντίστοιχα).

Κρίμα για την αγορά, για την οικονομία, για τη χώρα. Τώρα, ένας μόνο δρόμος μένει: η προσπάθεια, η σοβαρότητα, η συστηματική δουλειά. Για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία».

Μετάβαση στο περιεχόμενο