Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Aξιοποίηση των αποφοίτων εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α)

Σε αυτή την κρίσιμη ιστορικά συγκυρία για τη χώρα μας η ανάγκη συντονισμού και άμεσης εφαρμογής του κυβερνητικού έργου σε υπηρεσιακό επίπεδο είναι επιτακτική. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι η αξιοποίηση των αποφοίτων εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔ – ΕΣΤΑ), με δεδομένη την ειδική εκπαίδευση και τα αυξημένα προσόντα τους.

Α.Π. 11096/14-2-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ         

1)    ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2)    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση των αποφοίτων εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ. – Ε.Σ.Τ.Α)

Σε αυτή την κρίσιμη ιστορικά συγκυρία για τη χώρα μας η ανάγκη συντονισμού και άμεσης εφαρμογής του κυβερνητικού έργου σε υπηρεσιακό επίπεδο είναι επιτακτική. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι η αξιοποίηση των αποφοίτων εθνικών σχολών δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔ – ΕΣΤΑ), με δεδομένη την ειδική εκπαίδευση και τα αυξημένα προσόντα τους. Μεταξύ των ιδεών που θα μπορούσε να εξετάσει η κυβέρνηση είναι η σύσταση ενός «Συντονιστικού Οργάνου» αποτελούμενου από αποφοίτους ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ, αλλά και άλλους υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα, για το συντονισμό των δημοσίων πολιτικών σε υπηρεσιακό επίπεδο και την εποπτεία της υλοποίησης των μέτρων. Συγκεκριμένα το όργανο αυτό μπορεί να υπάγεται απευθείας στην πολιτική ηγεσία και να αποτελείται από επιμέρους μονάδες, πχ. μονάδα συντονισμού των μεταρρυθμίσεων, μονάδα προγραμματισμού, μονάδα ελέγχου, ποσοτικής και ποιοτικής καταμέτρησης της προόδου των μεταρρυθμίσεων κλπ. Κατάλληλα κίνητρα – αντικίνητρα μπορεί να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της κάθε μονάδας.

Επίσης, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ειδικές ad hoc ομάδες δράσης, στελεχωμένες από αποφοίτους της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ, για την άμεση αντιμετώπιση σύνθετων δημόσιων προβλημάτων εντός ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Αρμοδιότητες των ομάδων αυτών μπορεί να αφορούν διαφορετικά κάθε φορά ζητήματα που απαιτούν άμεση επίλυση, όπως για παράδειγμα, η διευκόλυνση των επενδύσεων, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η διαχείριση του περιβάλλοντος κ.α.

Με τη δημιουργία μιας τέτοιας ομάδας τεχνοκρατών θα μπορούσε να απαλλαγεί το δημόσιο από πρόσθετα βάρη πρόσληψης ειδικών συμβούλων για την άμεση υλοποίηση έργων, να αξιοποιηθεί καλύτερα το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό και να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1)    Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση ως προς την πρόταση αξιοποίησης των αποφοίτων ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ μέσω της δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου δράσης για την εφαρμογή και τον έλεγχο των μεταρρυθμίσεων σε υπηρεσιακό επίπεδο;
2)    Πώς αντιμετωπίζεται η ιδέα στελέχωσης ειδικών ad hoc ομάδων δράσης για την άμεση αντιμετώπιση σύνθετων δημόσιων προβλημάτων εντός ορισμένων χρονοδιαγραμμάτων;

Μετάβαση στο περιεχόμενο