Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός σε ημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Νομικής Σχολής του EKΠΑ με θέμα: «Ο έλεγχος των Δημοσίων Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

kx_elegktiko_synedrio_17_10_2013

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε φουρτούνα και αντιμετωπίζει πρωτοφανή ύφεση και τεράστια ποσοστά ανεργίας. Έχουμε θετικές ενδείξεις, όμως, μπροστά μας υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και να προσελκύσει καινούριες επενδύσεις. Διότι μόνον έτσι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες δουλειές για όσους δοκιμάζονται σήμερα.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας,  η συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον κατά προτεραιότητα και κατά το δυνατόν ταχύτερο,  έλεγχο των συμβάσεων που αφορούν τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ήδη έγινε ένα πρώτο βήμα το προηγούμενο εξάμηνο με συγκεκριμένες διατάξεις για τη σχετική  απλοποίηση και επιτάχυνση και προσβλέπουμε σε άμεσο αποτέλεσμα. Και βεβαίως, αποσκοπούμε σε κάθε περαιτέρω βελτίωση που μπορεί να συμβάλλει θετικά. Διότι επηρεάζει άμεσα τον αγώνα που δίνει σήμερα η πατρίδα μας για την ανάκαμψη.

kx_elegktiko_synedrio_17_10_2013«Κυρίες και Κύριοι,

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, ο έλεγχος των Δημοσίων Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει διαχρονικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, είναι και περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, από πολιτικής και κοινωνικής απόψεως.

Διότι, λόγω της κρίσης, το θέμα συνδέεται άμεσα με τα αιτήματα για περισσότερη διαφάνεια,  επιτάχυνση στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και  εξορθολογισμό στις κρατικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύεται ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αποφασιστικής σημασίας.

Και αντιστοίχως, η υποχρέωση της Κυβέρνησης και της Βουλής να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, προωθήσαμε και προωθούμε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Στόχοι μας είναι:

  • να απλοποιήσουμε και να ενοποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο
  • να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
  • να περιορίσουμε τις δημόσιες δαπάνες, με σύγχρονα εργαλεία όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και οι συμφωνίες-πλαίσιο

Θα επισημάνω δύο από τις τρέχουσες πρωτοβουλίες μας που συνδέονται με το Ελεγκτικό Συνέδριο άμεσα:

  • Πρώτον: Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και παραχωρήσεων.

Συνεργαζόμαστε με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου.

Εκτιμούμε πως η συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς πρόκειται άμεσα να ψηφισθούν από τα κοινοτικά όργανα οι νέες σχετικές  Οδηγίες, που θα αντικαταστήσουν τις γνωστές 2004/17 και 2004/18.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντική η συνεργασία μας για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, ιδίως διότι σε αυτό περιλαμβάνεται η δικαστική προστασία και ο προσυμβατικός έλεγχος.

Στοιχεία, δηλαδή,  που αφορούν άμεσα το Ελεγκτικό Συνέδριο.

  • Δεύτερον: Θέτουμε σε εφαρμογή σταδιακά , τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις για το δημόσιο τομέα.

Δηλαδή, τη διενέργεια διαγωνισμών εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, του επονομαζόμενου ΕΣΗΔΗΣ του ν. 4155/2013.

Επομένως και εδώ, η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η άμεση εξοικείωση με το ηλεκτρονική σύστημα, είναι πολύ σημαντική.

Διότι εκείνο είναι που θα ελέγξει τη νομιμότητα τόσο στους διαγωνισμούς αυτούς όσο και στις συμφωνίες-πλαίσιο, τη χρήση των οποίων προωθούμε.

Επιτρέψτε μου, όμως, να σταθώ και σε κάτι ακόμη:

Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα σε φουρτούνα και αντιμετωπίζει πρωτοφανή ύφεση και τεράστια ποσοστά ανεργίας.

Έχουμε θετικές ενδείξεις, όμως, μπροστά μας υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια.

Κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε η οικονομία μας να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και να προσελκύσει καινούριες επενδύσεις.

Διότι μόνον έτσι θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες δουλειές για όσους δοκιμάζονται σήμερα.

Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας,  η συνδρομή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον κατά προτεραιότητα και κατά το δυνατόν ταχύτερο,  έλεγχο των συμβάσεων που αφορούν τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ήδη έγινε ένα πρώτο βήμα το προηγούμενο εξάμηνο με συγκεκριμένες διατάξεις για τη σχετική  απλοποίηση και επιτάχυνση και προσβλέπουμε σε άμεσο αποτέλεσμα.

Και βεβαίως, αποσκοπούμε σε κάθε περαιτέρω βελτίωση που μπορεί να συμβάλλει θετικά.

Διότι επηρεάζει άμεσα τον αγώνα που δίνει σήμερα η πατρίδα μας για την ανάκαμψη.

Με τις σκέψεις αυτές, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο