Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός στην εκδήλωση της ΕΤΕπ με θέμα: “Προώθηση ανάπτυξης και απασχόλησης”

kx_etep_3_11_11_2013Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, καλωσορίζουμε τις συμβάσεις που υπογράφονται σήμερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Συντελούν και αυτές, ως ένα βαθμό, στις προσπάθειες που κάνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμετην τεράστια έλλειψη ρευστότητας.

Πιστεύω πως οι σημερινές συμφωνίες θα δώσουν μια πρόσθετη δυναμική στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, για να επιτελέσει το ρόλο του: να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την απασχόληση σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο.

Όπως γνωρίζετε, η δράση αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας μας με την ΕΤΕπ για την χορήγηση δανείων, ύψους 1.440 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Τραπεζών, μέχρι το τέλος του 2013, θα έχουν χορηγηθεί δάνεια συνολικού ύψους 635 εκ.ευρώ προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις Μικρομεσαίες.

Και μέσα στο 2014, υπολογίζουν πως θα δοθούν και τα υπόλοιπα 805 εκ. ευρώ.

Προκειμένου μάλιστα να είμαστε σίγουροι πως τα χρήματα πέφτουν στην πραγματική οικονομία, έχουμε συμφωνήσει σε μηνιαία στοχοθεσία με τις Τράπεζες.

kx_etep_2_11_11_2013_«Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, καλωσορίζουμε τις συμβάσεις που υπογράφονται σήμερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Συντελούν και αυτές, ως ένα βαθμό, στις προσπάθειες που κάνουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια έλλειψη ρευστότητας.

Πιστεύω πως οι σημερινές συμφωνίες θα δώσουν μια πρόσθετη δυναμική στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, για να επιτελέσει το ρόλο του: να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την απασχόληση σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο.

Όπως γνωρίζετε, η δράση αυτή εκτελείται στο πλαίσιο της γενικότερης συμφωνίας μας με την ΕΤΕπ για την χορήγηση δανείων, ύψους 1.440 εκ ευρώ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Τραπεζών, μέχρι το τέλος του 2013, θα έχουν χορηγηθεί δάνεια συνολικού ύψους 635 εκ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις Μικρομεσαίες.

Και μέσα στο 2014, υπολογίζουν πως θα δοθούν και τα υπόλοιπα 805 εκ. ευρώ.

Προκειμένου μάλιστα να είμαστε σίγουροι πως τα χρήματα πέφτουν στην πραγματική οικονομία, έχουμε συμφωνήσει σε μηνιαία στοχοθεσία με τις Τράπεζες.

Όπως έχω και άλλοτε επισημάνει, όσο αντιπαραγωγική είναι η αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα, άλλα τόσο είναι και η αυταπάτη.

Η αυταπάτη πως δήθεν αρκεί να υπάρχει ένας αυστηρός Υπουργός και το πρόβλημα της ρευστότητας θα ξεπεραστεί εύκολα.

Χρειάζεται αποφασιστικότητα, αλλά επίσης προγραμματισμός και δουλειά.

Και αυτό κάνουμε: ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί με τις Τράπεζες, με συγκεκριμένους στόχους και έλεγχο.

Επίσης, υπάρχει και το πρόγραμμα Trade Finance, που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΤΕπ και οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν το καλοκαίρι.

Χάρη σε αυτό, καλύπτονται από την ΕΤΕπ, οι εγγυητικές επιστολές των εμπορικών τραπεζών, προς τις εισαγωγικές και εξαγωγικές μας επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα αυτό προέκυψε λόγω του άνευ προηγουμένου προβλήματος του τραπεζικού μας συστήματος.

Οι εγγυήσεις σε αρχικό στάδιο είναι ύψους 500 εκ. ευρώ περίπου και μπορούν να ανακυκλωθούν έως τρεις φορές, σε ετήσια βάση.

Οι τρεις ελληνικές τράπεζες που συνεργάζονται στο Trade Finance, ξεκίνησαν πρόσφατα να το εφαρμόζουν.

Και εμείς, ως  Υπουργείο Ανάπτυξης, τις έχουμε παρακινήσει ώστε να το γνωστοποιήσουν και να το προωθήσουν στους πελάτες τους, όσο περισσότερο γίνεται.

Επιτρέψτε μου, όμως, να επισημάνω και άλλα δύο επίπεδα συνεργασίας, όπου θα θέλαμε την ενεργό υποστήριξη της Τράπεζας.

Το πρώτο αφορά τη συνεργασία μας με την ΕΤΕπ εν όψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ήδη έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ και να καλύψουμε έτσι το κενό που υπάρχει.

Από πλευράς μας, αντιμετωπίζουμε θετικά  τα νέα εργαλεία, αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:

Αφενός, να μην είναι γραφειοκρατικά

Αφετέρου, να προβλέπουν τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση για την περίπτωση της Ελλάδας, δεδομένων των δυσκολιών.

Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να συνυπολογισθούν στον ανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε τα σχετικά κονδύλια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο.

Το δεύτερο επίπεδο συνεργασίας μας με την ΕΤΕπ αφορά στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Το Ταμείο που οργανώνουμε αυτήν την περίοδο, θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, μάνατζμεντ διεθνούς κύρους και πόρους τόσο από το δημόσιο τομέα όσο  και από ιδιώτες.

Επιδίωξή μας είναι να το Ταμείο να καλύψει ένα μέρος του κενού χρηματοδότησης για την αγορά, ιδίως για τις ΜμΕ.

Ήδη η ΕΤΕπ συμμετέχει στην ομάδα σχεδιασμού του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου -και την ευχαριστούμε για αυτό.

Θα θέλαμε ,ωστόσο, η ΕΤΕπ να προσφέρει και την κεφαλαιακή της στήριξη στο Ταμείο.

Περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας, ξέροντας πως η προσπάθειά μας είναι σοβαρή και αξιόπιστη.

Φυσικά, τα επιπρόσθετα εργαλεία από μόνα τους δεν αρκούν. Έχοντας πάντοτε μπροστά μας το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας, αλλά και σχεδιάζοντας  ταυτόχρονα τόσο τη νέα Προγραμματική Περίοδο όσο και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, γνωρίζουμε τη σημασία που θα έχει ένας ορθολογικός σχεδιασμός.

Για να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και να γίνει ευκολότερη η δουλειά των τραπεζών και των επιχειρήσεων προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο. 

Μετά την πρόοδο στη δημοσιονομική προσαρμογή και στις διαρθρωτικές αλλαγές, πρέπει να κερδίσουμε και τη μάχη της ρευστότητας. 

Διότι η ρευστότητα είναι το αίμα της οικονομίας και μόνο με αυτή μπορούμε να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη. 

Σε αυτήν την προσπάθεια, η συνεργασία με την ΕΤΕπ είναι αποφασιστικής σημασίας. 

Όπως αποφασιστικής σημασίας θα είναι και η έκφραση της εμπιστοσύνης των εταίρων μας

Η οικονομία είναι και “κλίμα“. 

Και η έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης έχει άμεση επίπτωση στα δύο ζητούμενα, αυτήν την ώρα: τη ρευστότητα και την ανάπτυξη. 

Εάν για την Ελλάδα, η λέξη-κλειδί είναι η “αποφασιστικότητα”, για τους εταίρους μας η λέξη-κλειδί είναι η “αλληλεγγύη”

Και σε ό,τι αφορά ειδικά την ΕΤΕπ, η αλληλεγγύη υπάρχει

Αυτό αποδεικνύεται ξανά σήμερα. 

Ευχαριστούμε θερμά την ΕΤΕπ και τον Πρόεδρο της κ. Χόγιερ και ευελπιστούμε στη συνέχεια αυτής της συνεργασίας. 

Από την πλευρά της Ελληνικής Κυβέρνησης, δεσμευόμαστε πως όπως μέχρι τώρα κινηθήκαμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, το ίδιο θα κάνουμε από εδώ και πέρα. 

Για να σταθεί η Ελλάδα ξανά στα πόδια της και να αποτελέσει παράδειγμα επιτυχίας για όλη την Ευρώπη

Για να αναχαιτίσουμε την ύφεση και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και νέες δουλειές για τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο