Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός στο Συνέδριο για τη Στρατηγική της ΕE για τη νέα μακρο-περιφέρεια του Ιονίου & της Αδριατικής

kx_macroregion_adriatic_ioanian_6_2_2014…η Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική είναι σημαντική, ιδίως από αναπτυξιακής απόψεως, διότι έχει ως στόχους:

1. να στηρίξει την καινοτομία , την επιχειρηματικότητα και την έξυπνη εξειδίκευση με δράσεις γαλάζιας ανάπτυξης όπως π.χ. οι υδατοκαλλιέργειες και τα νέα  προϊόντα με ονομασία προέλευσης

2. να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας σε έργα υποδομής και δικτύων για τη συνδεσιμότητα της ευρύτερης περιοχής, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε εκείνον της ενέργειας

3. να συντελέσει στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και την μείωση της ρύπανσης

4, να αυξήσει την ελκυστικότητα της παραγωγής, προωθώντας τον τουρισμό, αναδεικνύοντας και την πολιτιστική κληρονομιά

Με δύο λόγια: καλείται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εμπλεκομένων περιοχών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους.

Διότι η επιλογή έργων και δράσεων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,  μπορεί να αποδώσει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα

Συνολικά βέβαια, η Στρατηγική αυτή αποτελεί μια πρόκληση, καθώς δεν έχει δικούς της πόρους και αναμένεται ναχρηματοδοτηθεί ιδίως από το νέο ΕΣΠΑ ή και από άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Και ως γνωστόν, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τα σχετικά κονδύλια είναι σαφώς μειωμένα, ενώ υπάρχει κι  ένα νέο, απαιτητικό, θεσμικό πλαίσιο.

kx_macroregion_adriatic_ioanian_6_2_2014«Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο συνέδριο για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα μακρο-περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η προετοιμασία αυτής της Στρατηγικής και η εφαρμογή της αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για όλους στην περίοδο που διανύουμε:

  • η Ευρωζώνη βγαίνει από μια μεγάλη κρίση,
  • η Ευρώπη συνολικά καλείται να προωθήσει δυναμικά την υπόθεση της Ολοκλήρωσης,
  • και τα κράτη της περιοχής συνεργαζόμενα, οφείλουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, με γνώμονα την κοινωνική συνοχή 

Η εμπειρία από τις δράσεις στη Βαλτική Θάλασσα και το Δούναβη, απέδειξε πως η συνεργασία μας μπορεί πράγματι να δώσει λύσεις στα κοινά προβλήματα και να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για τα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες που συμμετέχουν.

Με αυτό σκεπτικό η Στρατηγική για το Ιόνιο και την Αδριατική είναι σημαντική, ιδίως από αναπτυξιακής απόψεως, διότι έχει ως στόχους:

1. να στηρίξει την καινοτομία , την επιχειρηματικότητα και την έξυπνη εξειδίκευση με δράσεις γαλάζιας ανάπτυξης όπως π.χ. οι υδατοκαλλιέργειες και τα νέα  προϊόντα με ονομασία προέλευσης

2. να εξασφαλίσει οικονομίες κλίμακας σε έργα υποδομής και δικτύων για τη συνδεσιμότητα της ευρύτερης περιοχής, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και σε εκείνον της ενέργειας

3. να συντελέσει στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος της περιοχής, ιδιαίτερα του θαλάσσιου, με έμφαση στη βιοποικιλότητα και την μείωση της ρύπανσης

4, να αυξήσει την ελκυστικότητα της παραγωγής, προωθώντας τον τουρισμό, αναδεικνύοντας και την πολιτιστική κληρονομιά

Με δύο λόγια: καλείται να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εμπλεκομένων περιοχών και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους.

Διότι η επιλογή έργων και δράσεων στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,  μπορεί να αποδώσει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα: η χρηματοδότηση μιας μαρίνας στον ελλαδικό χώρο θα μπορούσε να είναι μια καλή αναπτυξιακή επιλογή για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η χρηματοδότηση όμως μιας μαρίνας που δικτυώνεται κατάλληλα με άλλες στη χωρική ενότητα Αδριατικής-Ιονίου, είναι αναμφίβολα μια ακόμη καλύτερη επιλογή και για τον ελλαδικό αλλά και για τον ευρύτερο χώρο.

Συνολικά βέβαια, η Στρατηγική αυτή αποτελεί μια πρόκληση, καθώς δεν έχει δικούς της πόρους και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί ιδίως από το νέο ΕΣΠΑ ή και από άλλα προγράμματα της Ένωσης.

Και ως γνωστόν, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τα σχετικά κονδύλια είναι σαφώς μειωμένα, ενώ υπάρχει κι  ένα νέο, απαιτητικό, θεσμικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ως Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, έχουμε λάβει τις εξής αποφάσεις:

  • Αφενός λαμβάνουμε υπόψη στον Εθνικό μας Σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονικής για το Νέο ΕΣΠΑ, τη Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο. 
  • Αφετέρου θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων προς υλοποίηση των έργων που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής: με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, τη χρήση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων της Ένωσης και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

 

Δεδομένου πως η Ελλάδα μαζί με το Μαυροβούνιο έχουν αναλάβει τον πυλώνα της θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης, θέλω επίσης να τονίσω πως είμαστε ευτυχείς για τη συνεργασία αυτή και ευελπιστούμε πως θα ενισχύσει τη συνολική προσπάθεια.

Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, στόχος μας είναι να συντελέσουμε στην ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών πολιτικών προς τους στόχους της Στρατηγικής.

Κυρίες και Κύριοι,

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης -που σήμερα παρουσιάζονται- θεωρούμε πως θα αποτελέσουν μια χρήσιμη βάση για την εκπόνηση της συνολικής Στρατηγικής, η οποία θα δώσει αναπτυξιακή ώθηση στα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη, στις τρίτες χώρες, αλλά και κυρίως στις Περιφέρειές.

Με τις σκέψεις αυτές,  σας καλωσορίζω στην Αθήνα και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο