Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση του ΣΜΕ με θέμα: «Ορυκτά: η αναγκαιότητά τους και η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη διασφάλισή τους».

 

 

 

Δελτίο Τύπου 

Αθήνα, 6 Μαΐου 2009

 


Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση του ΣΜΕ με θέμα:

«Ορυκτά: η αναγκαιότητά τους και η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη διασφάλισή τους».

 

Από την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, θέσαμε ψηλά στην ατζέντα, την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που να συνδυάζει το δυναμισμό, την αποτελεσματικότητα, την πρόοδο με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολιτική που αποτυπώθηκε στη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τη στρατηγική για την ανάδειξη της Ευρώπης ως την πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο. Αυτή την πολιτική είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε χωρίς παρεκκλίσεις. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, λοιπόν, ο εξορυκτικός κλάδος παίζει και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο.

 

Και αυτό, γιατί είτε το θέλουμε, είτε όχι, έχουμε δομήσει με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας που τα ορυκτά είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας, για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, για την επίτευξη μιας ανώτερης ποιότητας ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως κατά καιρούς έχουν σημειώσει πολλοί, έχει υπολογιστεί ότι σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του, ένας μέσος ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί έως και 400 τόνους ορυκτών ή ότι για κάθε ένα χιλιόμετρο της εθνικής οδού, για παράδειγμα, χρειαζόμαστε 30.000 τόνους ορυκτών. Αλλά και η συμβολή του κλάδο αυτού στην οικονομία συνολικότερα είναι εξαιρετικά σημαντική. Μόνο στην Ελλάδα, η συμμετοχή του εξορυκτικού κλάδου στο ΑΕΠ φτάνει το 4-5% (αν ληφθεί υπόψη και ο μεταποιητικός τομέας), ενώ υπολογίζεται ότι απασχολεί πάνω από 22.000 εργαζομένους και έχει πάνω από 100.000 εξαρτημένες θέσεις εργασίας. Αρκεί να αναφέρω ότι οι ακαθάριστες επενδύσεις του κλάδου το 2006 έφτασαν τα 180 εκ ευρώ ενώ οι πωλήσεις ορυκτών το 2007 έφτασαν τα 2,5 δις ευρώ.

 

Αυτό είναι το ένα σημαντικό στοιχείο. Το άλλο, που συνδέεται άμεσα με τη σημασία των ορυκτών στη ζωή μας έχει να κάνει με την εξασφάλιση της επάρκειας του ορυκτού πλούτου. Ένα ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 70% της βιομηχανίας ολόκληρης της ΕΕ βασίζεται σε ορυκτές πρώτες ύλες και δεδομένων των διεθνών συνθηκών, που καθιστούν τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών από τρίτες χώρες επισφαλή, η Ευρώπη πρέπει να βασιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε ίδιους πόρους.

 

Και βέβαια, κεντρικό ζήτημα είναι η επίδραση που έχουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες στο περιβάλλον. Υπάρχουν τρόποι προκειμένου να έχουμε μειωμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όπως εσείς γνωρίζεται πολύ καλύτερα από εμένα, εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, μπορούμε να επιτύχουμε έναν ορθολογικό τρόπο επέμβασης στον ορυκτό πλούτο. Είναι κάτι που μας αφορά όλους, τόσο τους απλούς πολίτες όσο και εσάς, τους επιχειρηματίες του κλάδου που ζείτε από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμόρφωσε την πολιτική Verheugen (Φερχόιγκεν), το Νοέμβριο του 2008. Μια πολιτική που βασίζεται ακριβώς στην αναγνώριση της σημασίας των ορυκτών στη ζωή μας και στην ανάγκη να σεβαστούμε τον φυσικό πλούτο που κληρονομήσαμε και που έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές.

 

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική αυτή της ΕΕ αφορά:

 

–        εξασφάλιση της πρόσβασης στις πρώτες ύλες με ίσους όρους,

–        καθορισμό του κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου εντός της ΕΕ για την προώθηση του εφοδιασμού με πρώτες ύλες από ευρωπαϊκά κοιτάσματα,

–        ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών και την ελάττωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

 

Η πολιτική αυτή αναμφισβήτητα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε, λοιπόν, χρέος να τη στηρίξουμε. Και με την ευκαιρία της συνάντησης αυτής δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε να γίνει η Ελλάδα Ευρώπη και στον τομέα αυτό. Θα συζητήσουμε με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να τεθεί η εφαρμογή της πολιτικής Φερχόιγκεν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της Ευρώπης προς όφελος της πολιτείας, των επιχειρήσεων, των ίδιων των Ελλήνων πολιτών.

 

Είναι σημαντικό, ειδικά για χώρα μας, που έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο, να ενισχύσουμε μια πολιτική, η οποία είναι βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και αυτό θα κάνουμε, με τη βοήθεια και τη δική σας αλλά και όλων των ενδιαφερομένων φορέων, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια αυτή. Ήδη έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα και θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Έτσι:

  • Θα προχωρήσουμε σε έναν εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον εξορυκτικό κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική άλλων ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα αυτό. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση και ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών με βάση τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στις εξορυκτικές δραστηριότητες.

 

Επιπλέον:

  • Εντατικοποιούμε τους ελέγχους της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Έτσι αναθέτουμε αρμοδιότητες άσκησης κρατικού ελέγχου και σε διπλωματούχους μηχανικούς μεταλλείων – μεταλλουργών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΝ με σκοπό τα κλιμάκια που θα συσταθούν να κάνουν προληπτικούς ελέγχους στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ώστε να πάψουν ορισμένες επιχειρήσεις του κλάδου να δυσφημούν την πλειοψηφία των εταιρειών.

 

  • Θέτουμε σύντομα σε λειτουργία τη νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.latomet.gr) της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ιστοσελίδα αυτή θα φιλοξενεί πληροφορίες για το σύνολο των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια. Θα περιέχει στοιχεία για την υγιεινή και την ασφάλεια των εξορυκτικών εργασιών και την προστασία το περιβάλλοντος αλλά θα δίνει και την δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα Δελτία Δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους.

 

  • Εστιάζουμε στο θέμα της ανακύκλωσης πρώτων υλών και στην ενίσχυση της έρευνας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών που θα βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών και θα μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη.

 

Ασφαλώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια προκειμένου να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, να εκσυγχρονίσουμε τον κλάδο, να ακολουθήσουμε μια σύγχρονη και ποιοτική προσέγγιση στον εξορυκτικό τομέα. Έχουμε σαφείς κατευθύνσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακολουθούμε ανοιχτές διαδικασίες, συζητάμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και παρατηρήσεις.

 

Ο στόχος είναι κοινός: να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών προωθώντας πολιτικές και πρακτικές που συνδυάζουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία. Προχωρούμε με αποφασιστικότητα και δυναμισμό ακολουθώντας πιστά το δρόμο της Ευρώπης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο