Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για το «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνωλογιών» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 27 Απριλίου 2009
Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για το «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνωλογιών» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φίλοι,
Η προώθηση της «πράσινης» ενέργειας, και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ήδη έχουμε δρομολογήσει σημαντικές δράσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Τους τελευταίους μήνες, ψηφίσαμε το νέο νόμο για τα φωτοβολταϊκά που έγινε δεκτός με θετικό τρόπο από τους εμπλεκόμενους στην αγορά αυτή. Επεξεργαζόμαστε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αποδοτικότητα των ΟΤΑ, ενώ σύντομα ανακοινώνουμε το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητα των σπιτιών, το πρόγραμμα για την απόσυρση των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, κ.α.
Παράλληλα, προωθούμε συστηματικά τη χρήση πιο φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας, όπως π.χ. το Φυσικό Αέριο, μέσα από σημαντικές διακρατικές συμφωνίες και σημαντικές επενδύσεις.
Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών ενέργειας.
Το μνημόνιο συνεργασίας, που υπογράφεται σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της HELEXPO Α.Ε., αποτελεί τη βάση για  τη δημιουργία του πρότυπου «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών», εδώ στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
Στόχος μας είναι το  «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Να αποτελέσει μέσα από την δραστηριότητά του σημείο αναφοράς, πληροφόρησης, ενημέρωσης, των επιχειρήσεων του κλάδου, του επενδυτικού κοινού, αλλά και Υπουργείων, επιχειρήσεων – φορέων, ΟΤΑ, ερευνητικών ινστιτούτων.
Σκοπός είναι η αξιοποίηση αυτού του πραγματικά θαυμάσιου τεχνοχώρου για τη δημιουργία ενός διεθνούς πόλου για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Ενός πόλου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και διεύρυνση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου των τεχνολογιών ενέργειας, θα προωθήσει την καινοτομία και θα συνδράμει στην ουσιαστική ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων γι’ αυτές.
Το «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» προσδοκά να αποτελέσει ένα σημείο υποδοχής για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, ερευνητή, χρήστη και σύμβουλο, που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στην παραγωγή, διαχείριση και εκμετάλλευση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η λειτουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου με την παρουσία των φορέων του δημόσιου τομέα που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (μόνιμοι εκθέτες), ως σημεία άμεσης πληροφόρησης και  εξυπηρέτησης.
Στον εκθεσιακό σχεδιασμό προβλέπεται, επίσης, η διοργάνωση διαφορετικών θεματικών αφιερωμάτων, τα οποία θα σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, Φυσικό Αέριο, Βιοκλιματικό σχεδιασμό, κ.α.
Για τα εκθεσιακά αφιερώματα αυτά θα σχεδιαστεί από τη HELEXPO, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς.
Το κάθε αφιέρωμα θα πλαισιώνεται από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, όπως σεμινάρια και διαλέξεις με αντικείμενο τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, που θα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του Τ.Π.Π.Λ και θα απευθύνονται σε δυνητικούς επενδυτές αλλά και στο ευρύτερο κοινό, παρουσιάσεις πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρικές παρουσιάσεις, καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των εμπορικών επισκεπτών σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.
Περαιτέρω σκοπό αποτελεί, επίσης, το clustering επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες για την ικανοποίηση ευρύτερων στόχων, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ειδικότερα projects, όπως τα οικολογικά κτίρια.
Πώς θα τα επιτύχουμε αυτά:
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», η οποία έχει την ευθύνη της διαχέιρισης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, θα εκμισθώσει στη HELEXPO ΑΕ εκθεσιακό χώρο 680 τμ περίπου, με σκοπό τη δημιουργία του «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» για χρονικό διάστημα τριών ετών, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης.
Στη συνέχεια, το ΥΠΑΝ θα αναθέσει στη HELEXPO την οργανωτική και λειτουργική ευθύνη του «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών», δηλαδή τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων.
Οι δυνητικοί μόνιμοι εκθέτες θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη, πελάτη, επενδυτή, επιχειρηματία). Τέτοιοι εκθέτες  προβλέπεται να είναι: Υπουργεία, φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον εκθέτες ή επισκέπτες των εκθέσεων αναμένεται να αποτελούν: Τραπεζικά Ιδρύματα, Εταιρείες Συμβούλων, Επενδυτές, Εμπορικές επιχειρήσεις, στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχολεία, ευρύ κοινό.
Το εγχείρημα θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), με ειδική ρύθμιση που δίνει στην HELEXPO τη δυνατότητα να απορροφήσει πόρους και να χρηματοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
Αγαπητοί φίλοι,
Είμαι βέβαιος ότι το «Σπίτι των νέων ενεργειακών τεχνολογιών» θα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια που κάνουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης να ενισχύσουμε την πράσινη ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την HELEXPO για την συνεργασία τους και να τους διαβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα με όλες μας τις δυνάμεις.
Είναι βασική προτεραιότητά μας, έχουμε δρομολογήσει πολλές πολιτικές και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2009

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για το «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι, Η προώθηση της «πράσινης» ενέργειας, και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελούν βασικό πυλώνα της πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Ήδη έχουμε δρομολογήσει σημαντικές δράσεις στην κατεύθυνση αυτή. Τους τελευταίους μήνες, ψηφίσαμε το νέο νόμο για τα φωτοβολταϊκά που έγινε δεκτός με θετικό τρόπο από τους εμπλεκόμενους στην αγορά αυτή. Επεξεργαζόμαστε το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αποδοτικότητα των ΟΤΑ, ενώ σύντομα ανακοινώνουμε το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητα των σπιτιών, το πρόγραμμα για την απόσυρση των ενεργοβόρων οικιακών συσκευών, κ.α. Παράλληλα, προωθούμε συστηματικά τη χρήση πιο φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας, όπως π.χ. το Φυσικό Αέριο, μέσα από σημαντικές διακρατικές συμφωνίες και σημαντικές επενδύσεις. 
Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών ενέργειας. Το μνημόνιο συνεργασίας, που υπογράφεται σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της HELEXPO Α.Ε., αποτελεί τη βάση για  τη δημιουργία του πρότυπου «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών», εδώ στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.
Στόχος μας είναι το  «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Να αποτελέσει μέσα από την δραστηριότητά του σημείο αναφοράς, πληροφόρησης, ενημέρωσης, των επιχειρήσεων του κλάδου, του επενδυτικού κοινού, αλλά και Υπουργείων, επιχειρήσεων – φορέων, ΟΤΑ, ερευνητικών ινστιτούτων.
Σκοπός είναι η αξιοποίηση αυτού του πραγματικά θαυμάσιου τεχνοχώρου για τη δημιουργία ενός διεθνούς πόλου για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Ενός πόλου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και διεύρυνση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου των τεχνολογιών ενέργειας, θα προωθήσει την καινοτομία και θα συνδράμει στην ουσιαστική ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων γι’ αυτές.
Το «Σπίτι των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» προσδοκά να αποτελέσει ένα σημείο υποδοχής για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή, ερευνητή, χρήστη και σύμβουλο, που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στην παραγωγή, διαχείριση και εκμετάλλευση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και των νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η λειτουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου με την παρουσία των φορέων του δημόσιου τομέα που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (μόνιμοι εκθέτες), ως σημεία άμεσης πληροφόρησης και  εξυπηρέτησης. 
Στον εκθεσιακό σχεδιασμό προβλέπεται, επίσης, η διοργάνωση διαφορετικών θεματικών αφιερωμάτων, τα οποία θα σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, Φυσικό Αέριο, Βιοκλιματικό σχεδιασμό, κ.α. Για τα εκθεσιακά αφιερώματα αυτά θα σχεδιαστεί από τη HELEXPO, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. 
Το κάθε αφιέρωμα θα πλαισιώνεται από πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, όπως σεμινάρια και διαλέξεις με αντικείμενο τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, που θα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του Τ.Π.Π.Λ και θα απευθύνονται σε δυνητικούς επενδυτές αλλά και στο ευρύτερο κοινό, παρουσιάσεις πρωτοπόρων προϊόντων και υπηρεσιών, εταιρικές παρουσιάσεις, καθώς και επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των εκθετών και των εμπορικών επισκεπτών σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες.
Περαιτέρω σκοπό αποτελεί, επίσης, το clustering επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες για την ικανοποίηση ευρύτερων στόχων, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ειδικότερα projects, όπως τα οικολογικά κτίρια.

Πώς θα τα επιτύχουμε αυτά: Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου», η οποία έχει την ευθύνη της διαχέιρισης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, θα εκμισθώσει στη HELEXPO ΑΕ εκθεσιακό χώρο 680 τμ περίπου, με σκοπό τη δημιουργία του «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών» για χρονικό διάστημα τριών ετών, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. 
Στη συνέχεια, το ΥΠΑΝ θα αναθέσει στη HELEXPO την οργανωτική και λειτουργική ευθύνη του «Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών», δηλαδή τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη διοργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Οι δυνητικοί μόνιμοι εκθέτες θα παρουσιάζουν τις δράσεις τους στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και θα προσφέρουν υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη, πελάτη, επενδυτή, επιχειρηματία). Τέτοιοι εκθέτες  προβλέπεται να είναι: Υπουργεία, φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον εκθέτες ή επισκέπτες των εκθέσεων αναμένεται να αποτελούν: Τραπεζικά Ιδρύματα, Εταιρείες Συμβούλων, Επενδυτές, Εμπορικές επιχειρήσεις, στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σχολεία, ευρύ κοινό.
Το εγχείρημα θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), με ειδική ρύθμιση που δίνει στην HELEXPO τη δυνατότητα να απορροφήσει πόρους και να χρηματοδοτηθεί για το σκοπό αυτό. 

Αγαπητοί φίλοι,Είμαι βέβαιος ότι το «Σπίτι των νέων ενεργειακών τεχνολογιών» θα είναι ένας σημαντικός σύμμαχος στην προσπάθεια που κάνουμε ως Υπουργείο Ανάπτυξης να ενισχύσουμε την πράσινη ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας. 
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την HELEXPO για την συνεργασία τους και να τους διαβεβαιώσω ότι ως Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα με όλες μας τις δυνάμεις. 
Είναι βασική προτεραιότητά μας, έχουμε δρομολογήσει πολλές πολιτικές και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. 
Σας ευχαριστώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο