Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΔΕΗ

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2009

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη

στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΔΕΗ

O τομέας της ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου οι εξελίξεις τρέχουν είμαστε υποχρεωμένοι, τόσο η πολιτεία, όσο και όλοι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, να αναπροσαρμοζόμαστε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες.

 

Τόσο στο χώρο της ηλεκτροπαραγωγής όσο και στο χώρο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουμε μια διαρκή κινητικότητα διεθνώς, την οποία πρέπει να παρακολουθούμε και στην οποία οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Τίποτα δεν είναι στατικό και ο ρόλος μιας υπεύθυνης πολιτείας είναι, μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να διαμορφώνει μια σύγχρονη και ευέλικτη πολιτική που θα επιτρέπει στην Ελλάδα να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Τα λόγια, άλλωστε, ιστορικά ποτέ δεν έλειψαν από αυτό τον τόπο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι έργα. Αυτό ισχύει για όλους μας, ισχύει βέβαια και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας, φυσικά και τις δημόσιες.

 

Οι νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο,  επιτάσσουν την αλλαγή του ρόλου της πολιτείας από τη μία και τη συνεχή προσαρμογή των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας από την άλλη.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία πιστεύει στο ρόλο της ΔΕΗ και τη στηρίζει, καθώς τη θεωρεί το βασικό πυλώνα του ενεργειακού συστήματος της χώρας. Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα καινούριο τοπίο στην αγορά ενέργειας, τόσο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων η πολιτεία έχει ένα ολοένα και περισσότερο ρυθμιστικό ρόλο, είτε μέσω της ΡΑΕ, που είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, είτε με άλλες νομοθετικές ή πολιτικές αποφάσεις. Μάλιστα ο ρυθμιστικός αυτός ρόλος δεν αφορά πάντοτε σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και εταιρείες που ανήκουν σε ένα ποσοστό στο ίδιο το δημόσιο. Σκοπός βέβαια της πολιτείας πάντοτε είναι να διασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό κοινωνικό όφελος συνολικά για τη χώρα. Και αυτό, τηρώντας τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Κοινοτικό Δίκαιο, φροντίζοντας ώστε να επικρατούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, και μεριμνώντας για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας.

 

Για να προλάβουμε τις εξελίξεις πρέπει να εκσυγχρονιστούμε. Και βέβαια, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι αν όλα μένουν ακίνητα μέσα στη ΔΕΗ ή σε άλλες επιχειρήσεις που το δημόσιο συμμετέχει, μπορεί με ένα μαγικό τρόπο να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός. Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων, προκειμένου να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα, τόσο για τις ίδιες όσο και για τους εργαζόμενούς τους και τους καταναλωτές, είναι θέμα συγκεκριμένων και πρακτικών αλλαγών, οι οποίες έχουν γίνει ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που είναι εν δυνάμει ανταγωνιστές μας. Ως εκ τούτου και εμείς, μακριά από τη λογική των μαγικών συνταγών και των λαϊκίστικών προσεγγίσεων, πρέπει να προχωρήσουμε στο δρόμο του εκσυγχρονισμού τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τις άλλες δημόσιες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό του εκσυγχρονισμού, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στους εργαζομένους της εταιρείας. Με εξασφαλισμένη την εργασιακή τους προοπτική, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ θα δουλέψουν μαζί με τη διοίκηση για τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών για την εταιρεία στο νέο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας.

 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ έχει να κάνει με την αύξηση της ζήτησης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Το έχω πει και το τονίζω ακόμα μια φορά: καθώς η πίτα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας διαρκώς αυξάνεται, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις απ’ όλες τις πλευρές. Από τη ΔΕΗ, με το επενδυτικό της πρόγραμμα, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. Γι’ αυτό η κυβέρνηση στηρίζει συνεργασίες της ΔΕΗ με ιδιώτες επενδυτές, όπως άλλωστε συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ παράλληλα στηρίζει τις πρωτοβουλίες της επιχείρησης για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων σε συνεργασία με ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Είναι, πιστεύω σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι ότι το κέντρο βάρους πρέπει να αλλάξει, από τη μάχη για τη μοιρασιά της πίτας προς την ανάγκη για αύξηση της πίτας και για ευρύτερες συνεργασίες στον τομέα των επενδύσεων με άνοιγμα προς καινούριες αγορές.

 

Η ΔΕΗ φέτος, βοηθούσης φυσικά και της διεθνούς συγκυρίας, η οποία πέρυσι λειτούργησε τελείως αρνητικά, φαίνεται πως θα έχει θετικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι σημαντικό για όλους τους μετόχους της επιχείρησης και φυσικά για το δημόσιο που είναι ο βασικός μέτοχος. Όμως, τα αποτελέσματα αυτά δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και για προώθηση του επενδυτικού της προγράμματος με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή λογική είναι πάντοτε ζητήματα απόλυτης προτεραιότητας.

 

Επ’ ευκαιρία της σημερινής συνέλευσης, θέλω να σημειώσω και δύο ακόμα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Στις αρχές της εβδομάδας υπέγραψα απόφαση για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας του 2008 και για τα τέλη χρεώσεως, μεταφοράς και διανομής. Επίσης, μόλις χθες υπέγραψα ΚΥΑ για τους περιβαλλοντικούς όρους της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Οι αποφάσεις αυτές θέλω να πιστεύω, έχουν τη σημασία τους τόσο για την ίδια τη ΔΕΗ, όσο και για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας της χώρας μας συνολικότερα.

 

Η πολιτεία προσπαθεί να είναι παρούσα εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για εκσυγχρονισμό της αγοράς και του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Προχωρώντας έγκαιρα και μεθοδικά, με συνεργασία και κοινή προσπάθεια, θα κατορθώσουμε να αξιοποιήσουμε τα οφέλη για το καλό της χώρας, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ίδιων των Ελλήνων πολιτών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο