Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην εκδήλωση του ΕΒΕΑ και του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Οικονομική Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας»

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 27 Μαΐου 2009
Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην εκδήλωση του ΕΒΕΑ και του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Οικονομική Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας»
Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στη χώρα μας. Είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία, που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρούν σε μια στενότερη συνεργασία η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας και των δύο χωρών.
Η ένταξη της Ρουμανίας στους κόλπους της ΕΕ, είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας. Δε μιλάμε απλά για ένα νέο κράτος μέλος. Μιλάμε για μία χώρα των Βαλκανίων, που είναι άμεσος γείτονάς μας, που μας διακρίνει μια μακροχρόνια φιλία και με την οποία επιθυμούμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
Διότι για μας, η ένταξη της Ρουμανίας σηματοδοτεί την αποδοχή της ίδιας της λογικής της ΕΕ. Μιας λογικής που στηρίζεται στην ειρήνη, την ασφάλεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Μιας λογικής που προωθεί την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δείχνοντας το δρόμο και σε άλλα γειτονικά κράτη των Βαλκανίων για περαιτέρω συνεργασία, συνοχή και εν τέλει ανάπτυξη.
Κυρίες και Κύριοι,
Αδιαμφισβήτητα διανύουμε την μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μεταπολεμικά. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί λιμάνι ασφαλείας για όλους. Αυτή η κρίση ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, και ταυτόχρονα μας υπενθύμισε το βαθμό αλληλεξάρτησης των κρατών μελών, που μας υποδεικνύει ότι μαζί οφείλουμε να στηρίξουμε με τον τρόπο μας την οικονομία και τις σχέσεις μεταξύ μας.
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφής ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στην ρουμανική αγορά. Πεντακόσιες (500) ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, σε όλους σχεδόν τους σημαντικούς τομείς. Οι ελληνικών συμφερόντων επενδύσεις ανέρχονται πλέον περί τα 3,2 δις €, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία απασχολούν περίπου 37.000 εργαζόμενους. Και πιστεύω ότι, η ελληνική παρουσία στη γειτονική μας χώρα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο οι άριστες σχέσεις μας. Με καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των φορέων των δύο χωρών για ενδυνάμωση της αγοράς. Με ανταλλαγή γνώσης στους τομείς που ο καθένας διαθέτει εμπειρία. Με εξεύρεση νέων τομέων όπου θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, όπως για παράδειγμα ο τομέας της ενέργειας.
Υπάρχουν ήδη καλά παραδείγματα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση:
1. Το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο τροφοδοτεί με 70 εκατ. € περίπου τη ρουμανική οικονομία.
2. Η συνεργασία φορέων των δύο χωρών σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας όπως, συγκεκριμένα, η καλή συνεργασία του ΕΣΥΔ, του εθνικού μας φορέα διαπίστευσης, με τον αντίστοιχο φορέα στη Ρουμανία. Αλλά και η δρομολογημένη συνεργασία του ΚΑΠΕ, του ελληνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αντίστοιχο οργανισμό, για να παράσχει τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού τομέα της Ρουμανίας.
3. Η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομής. Με αυτό τον τρόπο, διαχέεται η τεχνική γνώση και η ελληνική εμπειρία από την σωστή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και στη γείτονα χώρα.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στους νέους τομείς συνεργασίας των δύο κρατών και ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Είναι γνωστό ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα παραγωγός με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακών πόρων.
Γι’ αυτό και η Διακρατική Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, που είχε υπογραφεί πέρυσι τον Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι από τους προκατόχους μας, ανοίγει το δρόμο για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας. Μπορούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας, όχι μόνο με μικρά πιλοτικά προγράμματα, αλλά και με άλλες πιο συγκεκριμένες κινήσεις που θα φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά. Και αυτό, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, των οδεύσεων και για διασυνδεσιμότητα των δικτύων.
Φυσικά, λοιπόν, θα ανταποκριθώ στην πρόσκληση να επισκεφτώ σε σύντομο χρονικό διάστημα το Βουκουρέστι, ενδεχομένως μαζί και με Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας σε αυτόν τον τομέα.
Η περαιτέρω συνεργασία της Ελλάδας με τη Ρουμανία αποτελεί μια θετική πρόκληση, καθώς η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά αυξάνει τις επενδυτικές ευκαιρίες για όσους είναι πραγματικά έτοιμοι να τις αδράξουν. Με βάση το σχεδιασμό της ΕΕ, αλλά και τις δικές μας ανάγκες, μπορούμε να ενδυναμώσουμε κι άλλο τις σχέσεις μας και να προχωρήσουμε μαζί μπροστά. Με συνεργασία, με στοχευμένες δράσεις, με περισσότερες επενδύσεις.
Γιατί η ανάπτυξη στη Ρουμανία, μπορεί να έχει κλιμακωτές θετικές συνέπειες και για μας αν συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε με εξωστρέφεια τις επενδυτικές ευκαιρίες.

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2009 

Χαιρετισμός Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στην εκδήλωση του ΕΒΕΑ και του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Οικονομική Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας»

Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στη χώρα μας. Είναι, πιστεύω, πολύ σημαντικό χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία, που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρούν σε μια στενότερη συνεργασία η οποία μπορεί να αποδώσει καρπούς προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας και των δύο χωρών.
Η ένταξη της Ρουμανίας στους κόλπους της ΕΕ, είναι πάρα πολύ σημαντική και για μας. Δε μιλάμε απλά για ένα νέο κράτος μέλος. Μιλάμε για μία χώρα των Βαλκανίων, που είναι άμεσος γείτονάς μας, που μας διακρίνει μια μακροχρόνια φιλία και με την οποία επιθυμούμε να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Διότι για μας, η ένταξη της Ρουμανίας σηματοδοτεί την αποδοχή της ίδιας της λογικής της ΕΕ. Μιας λογικής που στηρίζεται στην ειρήνη, την ασφάλεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Μιας λογικής που προωθεί την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δείχνοντας το δρόμο και σε άλλα γειτονικά κράτη των Βαλκανίων για περαιτέρω συνεργασία, συνοχή και εν τέλει ανάπτυξη. 
Κυρίες και Κύριοι,
Αδιαμφισβήτητα διανύουμε την μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μεταπολεμικά. Αυτή τη δύσκολη περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί λιμάνι ασφαλείας για όλους. Αυτή η κρίση ανέδειξε την ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, και ταυτόχρονα μας υπενθύμισε το βαθμό αλληλεξάρτησης των κρατών μελών, που μας υποδεικνύει ότι μαζί οφείλουμε να στηρίξουμε με τον τρόπο μας την οικονομία και τις σχέσεις μεταξύ μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σαφής ο ρόλος των ελληνικών επιχειρήσεων στην ρουμανική αγορά. Πεντακόσιες (500) ενεργές ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, σε όλους σχεδόν τους σημαντικούς τομείς. Οι ελληνικών συμφερόντων επενδύσεις ανέρχονται πλέον περί τα 3,2 δις €, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Ρουμανία απασχολούν περίπου 37.000 εργαζόμενους. Και πιστεύω ότι, η ελληνική παρουσία στη γειτονική μας χώρα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να ενδυναμωθούν ακόμη περισσότερο οι άριστες σχέσεις μας. Με καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών και των φορέων των δύο χωρών για ενδυνάμωση της αγοράς. Με ανταλλαγή γνώσης στους τομείς που ο καθένας διαθέτει εμπειρία. Με εξεύρεση νέων τομέων όπου θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία, όπως για παράδειγμα ο τομέας της ενέργειας.
Υπάρχουν ήδη καλά παραδείγματα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση:  
1. Το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το οποίο τροφοδοτεί με 70 εκατ. € περίπου τη ρουμανική οικονομία.2. Η συνεργασία φορέων των δύο χωρών σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας όπως, συγκεκριμένα, η καλή συνεργασία του ΕΣΥΔ, του εθνικού μας φορέα διαπίστευσης, με τον αντίστοιχο φορέα στη Ρουμανία. Αλλά και η δρομολογημένη συνεργασία του ΚΑΠΕ, του ελληνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με αντίστοιχο οργανισμό, για να παράσχει τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού τομέα της Ρουμανίας.3. Η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα αλλά και σε διεθνείς διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομής. Με αυτό τον τρόπο, διαχέεται η τεχνική γνώση και η ελληνική εμπειρία από την σωστή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και στη γείτονα χώρα.
Τέλος, θα ήθελα να σταθώ στους νέους τομείς συνεργασίας των δύο κρατών και ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Είναι γνωστό ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα παραγωγός με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ενεργειακών πόρων. 
Γι’ αυτό και η Διακρατική Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, που είχε υπογραφεί πέρυσι τον Φεβρουάριο στο Βουκουρέστι από τους προκατόχους μας, ανοίγει το δρόμο για ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας. Μπορούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της ενέργειας, όχι μόνο με μικρά πιλοτικά προγράμματα, αλλά και με άλλες πιο συγκεκριμένες κινήσεις που θα φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά. Και αυτό, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ για διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, των οδεύσεων και για διασυνδεσιμότητα των δικτύων.
Φυσικά, λοιπόν, θα ανταποκριθώ στην πρόσκληση να επισκεφτώ σε σύντομο χρονικό διάστημα το Βουκουρέστι, ενδεχομένως μαζί και με Έλληνες επιχειρηματίες, προκειμένου να αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα της συνεργασίας μας σε αυτόν τον τομέα. 
Η περαιτέρω συνεργασία της Ελλάδας με τη Ρουμανία αποτελεί μια θετική πρόκληση, καθώς η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά αυξάνει τις επενδυτικές ευκαιρίες για όσους είναι πραγματικά έτοιμοι να τις αδράξουν. Με βάση το σχεδιασμό της ΕΕ, αλλά και τις δικές μας ανάγκες, μπορούμε να ενδυναμώσουμε κι άλλο τις σχέσεις μας και να προχωρήσουμε μαζί μπροστά. Με συνεργασία, με στοχευμένες δράσεις, με περισσότερες επενδύσεις. 
Γιατί η ανάπτυξη στη Ρουμανία, μπορεί να έχει κλιμακωτές θετικές συνέπειες και για μας αν συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε με εξωστρέφεια τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο