Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης

Με το ν. 3784/2009 (άρθρο 35) δόθηκε η κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα δραστηριοποίησης εταιρειών χονδρικής πώλησης ζωϊκών προϊόντων εκτός της νέας αγοράς κρέατος Αθηνών, μόνο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι στην εν λόγω αγορά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ασφάλεια των τροφίμων.

Α.Π. 17338/1-6-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ TON ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης

Με το ν. 3784/2009 (άρθρο 35) δόθηκε η κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα δραστηριοποίησης εταιρειών χονδρικής πώλησης ζωϊκών προϊόντων εκτός της νέας αγοράς κρέατος Αθηνών, μόνο σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι στην εν λόγω αγορά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την ασφάλεια των τροφίμων. Η ρύθμιση αυτή προβλέπει, επίσης, ότι είναι δυνατή η ανάκληση των χορηγούμενων αδειών, σε περίπτωση που δεν ισχύει μία εκ των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κάποια άδεια είχε χορηγηθεί.

Ωστόσο, πληροφορούμαστε ότι τελευταίως υπάρχουν διαθέσιμοι προς μίσθωση χώροι εντός της Νέας Αγοράς Κρέατος Αθηνών, οι οποίοι όμως μένουν ανεκμετάλλευτοι, ενώ η δραστηριότητα εκτός της Αγοράς συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι στιγμής ούτε κάποια άδεια έχει ανακληθεί, ούτε έστω τροποποιηθεί ώστε να επιτραπεί η εγκατάσταση της κύριας μονάδας των κατόχων των αδειών αυτών εντός της Αγοράς. Όλα αυτά με το αιτιολογικό ότι η διάταξη, αλλά και η ερμηνευτική εγκύκλιος που έχει εκδοθεί, δεν κάνουν σαφείς τις δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης για να ενεργήσει επί του θέματος.

Κατά την άποψή μου η ερμηνεία των υπηρεσιών επιδέχεται σοβαρών αμφισβητήσεων και σε κάθε περίπτωση παραβιάζει το πνεύμα του νόμου, επιτρέποντας τη γενίκευση μιας κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεως και νοθεύοντας τον ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της αγοράς.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1) Εχει την πρόθεση να προχωρήσει σε ανάκληση αδειών ή έστω σε τροποποίησή τους, ώστε να τερματιστεί το σημερινό φαινόμενο να λειτουργούν εταιρείες εκτός της Νέας Αγοράς Κρεάτων Αθήνας ενώ υπάρχουν κενοί χώροι εντός ;
2) Εάν η διάταξη κρίνεται ελλιπής, σκοπεύει το Υπουργείο να προχωρήσει σε τροποποίησή της, ώστε να μπορέσει να αναλάβει δράση; Κι αν ναι, προς ποια κατεύθυνση θα είναι η ρύθμιση που θα προωθήσει;

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο