Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από τα ελληνικά δεξαμενόπλοια – Περιοδικό Ναυτικά Χρονικά

Κύριε Χατζηδάκη με αφορμή το ατύχημα του δεξαμενόπλοιου ’’Erika” η Ε.Ε εικάζεται ότι θα προχωρήσει στη λήψη μονομερών μέτρων κατά των δεξαμενόπλοιων. Κατ’ αρχήν έχει τέτοιο δικαίωμα;
Η Κομισιόν πράγματι παρουσίασε προτάσεις με βάση τις οποίες η απόσυρση τάνκερς μονού τοιχώματος επιταχύνεται σημαντικά σε σχέση με τις προβλέψεις της συμβάσεως MARPOL. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής γίνεται μια προσπάθεια να εναρμονισθούμε με τα κρατούντα στην Αμερική βάση της ΟPA 90. Οι Αμερικάνοι τότε είχαν αποφασίσει μονομερώς να μην επιτρέπουν τον κατάπλου στα λιμάνια τους πλοίων μονού τοιχώματος αρκετά πιο μπροστά από τα όρια που θέτει η MARPOL. Η Κομισιόν προχώρησε με βάση διατάξεις της συνθήκης και έχει στείλει την οδηγία αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσει με βάση τις διαδικασίες της συναπόφασης, είναι δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση συνομοθέτης μαζί με το Συμβούλιο. Η διαδικασία μόλις ξεκίνησε. Υπάρχουν απόψεις από αρκετά κράτη μέλη ότι το θέμα θα πρέπει να ρυθμισθεί στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), με το σκεπτικό ότι στην ναυτιλία δεν υπάρχουν σύνορα και ότι χρειάζονται παγκόσμιες ρυθμίσεις. Επιπροσθέτως δε υποστηρίζεται ότι ούτως ή άλλως τέτοιου είδους παλιά πλοία τρίτων χωρών θα μπορούσαν να ρυπάνουν τις ακτές μας ακόμη και αν δεν καταπλέουν στα λιμάνια μας έστω και διερχόμενα. Νομίζω όμως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τις απόψεις αυτές θα προχωρήσει στην εξέταση των προτάσεων της Κομισιόν. Αυτή μάλλον η τοποθέτηση εντάσσεται και σε ένα power game μεταξύ των κοινοτικών οργάνων. Θα μου ήταν αδύνατο να φανταστώ ότι το Κοινοβούλιο μετά την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του λόγω της συνθήκης του Άμστερνταμ θα αρνείτο να εξετάσει μια πρόταση της Κομισιον για την οποία ουσιαστικά είναι ισοδύναμο σε σχέση με το Συμβούλιο. Οι βουλευτές θέλουν να νομοθετούν και δεν νομίζω ότι θα παραιτηθούν αυτής της δυνατότητας. Υπάρχει μια πρόταση της Γαλλίας για την εξέταση του θέματος στον ΔΝΟ και φαίνεται ότι οι διαδικασίες αυτές θα προχωρήσουν παράλληλα. Εάν ο ΔΝΟ τελειώσει νωρίτερα από ότι θα τελειώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τελειώσει με τρόπο ικανοποιητικό, νομίζω ότι θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ίσως οι προτάσεις του ΔΝΟ.


Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απόσυρση όλων των δεξαμενόπλοιων μονού τοιχώματος, θα σημάνει την απόσυρση άνω των 400 ελληνικών πλοίων και συνεπώς την ανεργία 5000 Ελλήνων ναυτικών. Υπάρχει συντονισμός των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και τι περιθώρια αντίδρασης υπάρχουν;
Πράγματι το πρόβλημα για την ελληνική ναυτιλία είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ακόμη και αν τα νούμερα στα οποία αναφέρεσθε ενδεχομένως να μην είναι απολύτως ακριβή δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισα προσωπικά να είμαι ο εισηγητής της εκθέσεως που αφορά την πρόταση οδηγίας για τα πλοία μονού τοιχώματος. Και αυτό για να μπορέσω να εξασκήσω όλη επιρροή μου προκειμένου να πετύχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω, κάτι το οποίο έχω κάνει γνωστό και στην ελληνική κυβέρνηση και στους Έλληνες εφοπλιστές, το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για τις απόψεις μας διότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών μετά το ναυάγιο του Erika το οποίο άλλωστε είναι και σχετικά πρόσφατο. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια επιχειρώντας να αναδείξουμε με επιχειρήματα ότι η μόλυνση η οποία προέκυψε από Erika δεν σχετίζεται με το μονό ή το διπλό τοίχωμα αλλά με την συντήρηση του πλοίου και επίσης θα προβάλουμε μια σειρά από άλλα επιχειρήματα προκειμένου να πετύχουμε όσο δυνατό καλύτερες ρυθμίσεις για τα ελληνικά πλοία.


Μια τέτοια απόφαση θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας;
Είναι βέβαιον ότι θα οδηγήσει πολλά πλοία να εγκαταλείψουν τις σημαίες των κρατών μελών της Ε.Ε και θα ενταχθούν στα νηολόγια τρίτων χωρών κάτι το οποίο θα έχει αρνητικές συνέπειες και γα την Ε.Ε αλλά και για την απασχόληση Ευρωπαίων ναυτικών σε τάνκερς ευρωπαϊκής πλοιοκτησίας. Αυτό είναι ένα ακόμη από τα επιχειρήματα τα οποία προτίθεμαι να χρησιμοποιήσω στην προσπάθεια να εκλογικεύσω τις προτάσεις της Κομισιόν.


Από την εμπειρία σας στις Βρυξέλλες, πως εκτιμάτε τη στάση της κας Ντε Παλάθιο, σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε ο προκάτοχος της Νίλ Κίνοκ;
Η κα Ντε Παλάθιο πέραν του ότι είναι αντιπρόεδρος της επιτροπής είναι μια δυναμική και έξυπνη πολιτικός, με ξεκάθαρες απόψεις και με πείσμα όσον αφορά την προώθηση των θέσεων της. Στο συγκεκριμένο ζήτημα όμως νομίζω ότι οι υπηρεσίες λειτούργησαν υπό ένα είδος πανικού αμέσως μετά το ναυάγιο του Erika και τον θόρυβο που προκάλεσε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ενώ οι Αμερικάνοι υιοθέτησαν τα μέτρα για την απόσυρση των τάνκερς το 1990, εμείς τα υιοθετούμε 10 χρόνια αργότερα δίνοντας πολύ μικρότερα περιθώρια στους δικούς μας πλοιοκτήτες προκειμένου να προσαρμοσθούν στις νέες απαιτήσεις. Ταυτόχρονα δε δεν μπορεί γίνει παραδεκτό το γεγονός ότι έχουν υιοθετηθεί ουσιαστικά τριπλά πρότυπα σχετικά με τα πλοία. Για παλιά πλοία τα λεγόμενα pri-MARPOL η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φθάνει τα 23 χρόνια, για τα λεγόμενα post- MARPOL μπορεί να φθάνει σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο μέχρι τα 14 χρόνια ενώ για τα πλοία διπλού τοιχώματος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.


Ποια πρέπει να είναι η αντίδραση της Ελληνικής κυβέρνησης;
Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να δραστηριοποιηθεί γρήγορα και έντονα. Πρέπει να συνεννοηθεί το ταχύτερο δυνατόν με χώρες στις οποίες δημιουργούνται παρόμοια προβλήματα με εμάς όπως για παράδειγμα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να μπορέσει να πετύχει στο επίπεδο του Συμβουλίου τα καλύτερα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα εγώ από την μεριά ως Πρόεδρος και αρμόδιος εισηγητής αλλά και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές της ίδιας επιτροπής θα κάνουμε ότι μπορούμε για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια δύσκολή μάχη την οποία πρέπει να την δώσουμε όλοι ενωμένοι και συντονισμένοι.

Μετάβαση στο περιεχόμενο