Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης σε προκήρυξη του JEREMIE

Αριθμ. Πρωτ. 1025/25-10-2011
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης σε προκήρυξη του JEREMIE
Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το JEREMIE. Το εργαλείο αυτό αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας αφού στόχο έχει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται διαφανείς διαδικασίες κατά την αξιοποίηση του εργαλείου αυτού. Ωστόσο, ερωτηματικά προκύπτουν σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης της προκήρυξης Call for Eol No. JER-001/2011/2, με την οποία έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία venture capital funds.
Αρχικά, ορίστηκε το European Investment Fund ως υπεύθυνο για την αξιολόγηση. Μέχρι τώρα το EIF αξιολογεί funds σε μοναδιαία βάση και όχι σε συγκριτική ανάλυση.
Επίσης, τα στελέχη του EIF που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν φαίνεται να έχουν αξιόλογη εμπειρία και προϋπηρεσία σε πραγματικές επενδύσεις με απτά αποτελέσματα. Στη συνέχεια δημοσίευμα της 29 Ιουνίου  2011 αναφέρεται προκαταβολικά στα αποτελέσματα του διαγωνισμού, προτού αυτά ανακοινωθούν. Τέλος, υποψήφιος φαίνεται να ενημερώθηκε ότι δεν επιλέχθηκε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, χωρίς, όμως, να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τη βαθμολογία που απέσπασε σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπλέον, δεν δόθηκε κανένα περιθώριο ενστάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:
1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το EIF ως κατάλληλο να αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης; Εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές; Αν ναι, ποιες; Σε τι ποσό ανέρχεται η αμοιβή του EIF;
2. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία σε ένα διαγωνισμό που τα κριτήρια αξιολόγησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το υποκειμενικό στοιχείο; Επιπλέον, πώς εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη όταν δεν δίνονται στους ενδιαφερόμενους οι βαθμολογίες των ίδιων και των συνυποψηφίων τους; Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο ενστάσεων;
3. Τι ρόλο παίζει στην επιλογή η οικονομική προσφορά;


Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το JEREMIE. Το εργαλείο αυτό αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας αφού στόχο έχει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων.

Αριθμ. Πρωτ. 1025/25-10-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης σε προκήρυξη του JEREMIE

Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να τροφοδοτήσει με ρευστότητα την αγορά και να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το JEREMIE. Το εργαλείο αυτό αν χρησιμοποιηθεί σωστά θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας αφού στόχο έχει την επένδυση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων. Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται διαφανείς διαδικασίες κατά την αξιοποίηση του εργαλείου αυτού. Ωστόσο, ερωτηματικά προκύπτουν σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης της προκήρυξης Call for Eol No. JER-001/2011/2, με την οποία έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία venture capital funds. 

Αρχικά, ορίστηκε το European Investment Fund ως υπεύθυνο για την αξιολόγηση. Μέχρι τώρα το EIF αξιολογεί funds σε μοναδιαία βάση και όχι σε συγκριτική ανάλυση. Επίσης, τα στελέχη του EIF που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων δεν φαίνεται να έχουν αξιόλογη εμπειρία και προϋπηρεσία σε πραγματικές επενδύσεις με απτά αποτελέσματα. Στη συνέχεια δημοσίευμα της 29 Ιουνίου  2011 αναφέρεται προκαταβολικά στα αποτελέσματα του διαγωνισμού, προτού αυτά ανακοινωθούν. Τέλος, υποψήφιος φαίνεται να ενημερώθηκε ότι δεν επιλέχθηκε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, χωρίς, όμως, να υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τη βαθμολογία που απέσπασε σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπλέον, δεν δόθηκε κανένα περιθώριο ενστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το EIF ως κατάλληλο να αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης; Εξετάστηκαν άλλες εναλλακτικές; Αν ναι, ποιες; Σε τι ποσό ανέρχεται η αμοιβή του EIF;
2. Πώς εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία σε ένα διαγωνισμό που τα κριτήρια αξιολόγησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το υποκειμενικό στοιχείο; Επιπλέον, πώς εξασφαλίζεται η δικαιοσύνη όταν δεν δίνονται στους ενδιαφερόμενους οι βαθμολογίες των ίδιων και των συνυποψηφίων τους; Γιατί δεν υπάρχει περιθώριο ενστάσεων;
3. Τι ρόλο παίζει στην επιλογή η οικονομική προσφορά;

Μετάβαση στο περιεχόμενο