Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Διακανονισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Κατάσχεση εις χείρας τρίτων

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 5159/31-1-2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: Διακανονισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Κατάσχεση εις χείρας τρίτων
Με το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή («πολυνόμος») μεταξύ άλλων τροποποιούνται διατάξεις και τίθενται σε ισχύ νέες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων. Μεταξύ των διατάξεων αυτών ανήκουν και οι προβλέψεις για τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών.
Σύμφωνα με τον πολυνόμο (αρ. 3 παρ. 8 εδ. στ΄ περ. γγ΄), η υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλει τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με την εξαίρεση όμως των περιπτώσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής ή άλλων κριτηρίων. Παράλληλα, το κόστος ανακοπής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, ειδικά για τους μικρο-οφειλέτες, είναι απαγορευτικό. Ειδικά στις περιπτώσεις των χαμηλόμισθων, δεδομένης και της εξαίρεσης των χρεών προς το Δημόσιο από το ακατάσχετο του μισθού, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου μπορεί να οδηγήσει σε οριακές καταστάσεις.
Αποτέλεσμα αυτού είναι για τους πολίτες που έχουν μικρές οφειλές ύψους λίγων χιλιάδων ευρώ και αντίστοιχα χαμηλές αποδοχές, η διαδικασία του διακανονισμού να παραμένει χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Έτσι, αυτοί που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη ρύθμιση, δεν απολαμβάνουν και τα οφέλη της.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Σκοπεύει να εξετάσει την κατάργηση της εξαίρεσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων από την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον πρόκειται για  ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση και  καλύπτονται από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι μικρο-οφειλέτες;
Ημερομηνία Υπογραφή

Με το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή («πολυνόμος») μεταξύ άλλων τροποποιούνται διατάξεις και τίθενται σε ισχύ νέες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων. Μεταξύ των διατάξεων αυτών ανήκουν και οι προβλέψεις για τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών…

Αριθμ. Πρωτ. 5159/31-1-2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διακανονισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και Κατάσχεση εις χείρας τρίτων

Με το νόμο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή («πολυνόμος») μεταξύ άλλων τροποποιούνται διατάξεις και τίθενται σε ισχύ νέες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων. Μεταξύ των διατάξεων αυτών ανήκουν και οι προβλέψεις για τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών. 

Σύμφωνα με τον πολυνόμο (αρ. 3 παρ. 8 εδ. στ΄ περ. γγ΄), η υπαγωγή στη ρύθμιση αναστέλλει τη συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με την εξαίρεση όμως των περιπτώσεων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και μάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής ή άλλων κριτηρίων. Παράλληλα, το κόστος ανακοπής κατά της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, ειδικά για τους μικρο-οφειλέτες, είναι απαγορευτικό. Ειδικά στις περιπτώσεις των χαμηλόμισθων, δεδομένης και της εξαίρεσης των χρεών προς το Δημόσιο από το ακατάσχετο του μισθού, η κατάσχεση εις χείρας τρίτου μπορεί να οδηγήσει σε οριακές καταστάσεις. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι για τους πολίτες που έχουν μικρές οφειλές ύψους λίγων χιλιάδων ευρώ και αντίστοιχα χαμηλές αποδοχές, η διαδικασία του διακανονισμού να παραμένει χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Έτσι, αυτοί που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη ρύθμιση, δεν απολαμβάνουν και τα οφέλη της. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Σκοπεύει να εξετάσει την κατάργηση της εξαίρεσης της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων από την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον πρόκειται για  ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση και  καλύπτονται από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών, με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι μικρο-οφειλέτες;

Μετάβαση στο περιεχόμενο