Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Διερχόμαστε περίοδο “ευρωτσιγκουνιάς” – Εφημερίδα Τύπος της Κυριακής

Είστε ο εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι ακριβές ότι οι πόροι του επόμενου Κοινοτικού «πακέτου» θα είναι λιγότεροι σε σχέση με το τρίτο ΚΠΣ;
Πράγματι έχω την ευθύνη της εισήγησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Δ’ ΚΠΣ και νομίζω ότι δεν θα λείψω καθόλου την επόμενη χρονιά τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα των διαρθρωτικών ταμείων και των δημοσιονομικών προοπτικών της ΕΕ. Το θέμα της χρηματοδότησης μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την περίοδο 2007-2013 συνδέεται άμεσα με το ύψος του προϋπολογισμού της ΕΕ για αυτήν την περίοδο.
Ενώ λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ, θεωρώ ότι την ίδια στιγμή διερχόμαστε μία περίοδο «ευρωτσιγκουνιάς». Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν προϋπολογισμό που να φτάνει έως το 1,24% του ΑΕΠ των χωρών – μελών ενώ σήμερα κυμαίνεται στο 1,08%- 1,09% περίπου και τα έξι πλουσιότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν στείλει επιστολή στον κ. Πρόντι που του ζητάνε η χρηματοδότηση να μην υπερβαίνει το 1%. Αντιλαμβάνεστε ότι θα δοθεί μία πολύ σκληρή πολιτική μάχη.


Πόσο θίγεται η Ελλάδα από αυτή την πολιτική της «ευρωτσιγκουνιάς»;
Η Ελλάδα θα μπορούσε να θιγεί πάρα πολύ γιατί παίρνει κάθε χρόνο περίπου 3 δις. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία. Με δεδομένο ότι οι αποφάσεις για την γεωργία έχουν ήδη ληφθεί από το Συμβούλιο, οποιαδήποτε μείωση θα μπορούσε να έχει ως κατ’ εξοχήν θύμα την πολιτική που ασκείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να δώσει μία σκληρή μάχη με τις κατάλληλες συμμαχίες (Ισπανία, Πορτογαλία κλπ.), χώρες με τις οποίες έχουμε παρόμοια συμφέροντα, έτσι ώστε οι πολιτικές αυτές που είναι αναγκαίες για την πραγματική σύγκλιση να συνεχιστούν και στο μέλλον.


Ποιοι τομείς θα θιγούν από την μείωση της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών ταμείων;
Οι τομείς που ενισχύονται από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: η κατασκευή των μεγάλων έργων, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η προώθηση μέτρων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας κοκ. Στην μάχη αυτή υπάρχουν δύο κρίσιμα μεγέθη: το σύνολο των πιστώσεων που θα διατεθούν για την περιφερειακή πολιτική στην περίοδο 2007-2013 και ο αριθμός των ελληνικών περιφερειών που θα συμπεριληφθούν στο λεγόμενο στόχο 1 των διαρθρωτικών ταμείων, δηλαδή στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ στις οποίες περιλαμβάνονται όσες έχουν ΑΕΠ χαμηλότερο από το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ. Την Ελλάδα την συμφέρει η διαπραγμάτευση να κλείσει όσο γρηγορότερα γίνεται γιατί μία καθυστέρηση στην λήψη των αποφάσεων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν υπόψη μεταγενέστερα στατιστικά στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον αποκλεισμό ορισμένων ελληνικών περιφερειών από ενδεχόμενη κοινοτική χρηματοδότηση. Αυτό είναι άκρως σημαντικό για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Μας συμφέρει να κλείσει η διαπραγμάτευση οπωσδήποτε μέσα στο 2005. Αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι ακόμα ώριμη στο Συμβούλιο, η διαπραγμάτευση με 25 κράτη μέλη είναι εξ’ αρχής ένα δύσκολο εγχείρημα. Θεωρώ ότι οι Ευρωβουλευτές που εμπλεκόμαστε με το θέμα όσο και οι αρμόδιοι από πλευράς κυβέρνησης έχουμε απόλυτη επίγνωση της δυσκολίας της κατάστασης.


Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για το πόσο λιγότερα θα είναι τα κονδύλια του Δ΄ ΚΠΣ για την Ελλάδα;
Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, οι πιστώσεις από το Δ’ ΚΠΣ θα είναι μικρότερες για την χώρα μας κατά 10%-15%. Επ’ αυτού δεν υπάρχει επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι οι προτάσεις της Κομισιόν κάτι τέτοιο θα σήμαιναν για την Ελλάδα. Ωστόσο αυτό δεν μπορούμε να το θεωρούμε ως δεδομένο. Διότι υπάρχει η αντίδραση από τις πλουσιότερες χώρες για την χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και επίσης δεν γνωρίζουμε τον χρόνο που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Επομένως, η μάχη που έχουμε να δώσουμε είναι κατ’ εξοχήν δύσκολη. Οι προτάσεις της Κομισιόν έχουν έρθει και στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί επί των προτάσεων αυτό, εν συνεχεία το θέμα θα περάσει στο Συμβούλιο, το οποίο θα τοποθετηθεί με ομοφωνία και ακολούθως έχουμε την επικύρωση των θέσεων από το Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρξει μία σύμπτωση απόψεων μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει και απόφαση για τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων. Γι’ αυτό θα χρειαστούν πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων της ΕΕ.


Και για το ποιες περιφέρειες κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τα διαρθρωτικά ταμεία;
Με βάση τις προτάσεις της Κομισιόν δύο ελληνικές περιφέρειες, το νότιο Αιγαίο όπου το κατά κεφαλήν είναι στο 84 % του Κοινοτικού μέσου όρου και η Στερεά Ελλάδα (95%) λόγω των στατιστικών μεγεθών δεν θα εντάσσονται πλέον στον στόχο 1 των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται, θα παίρνουν όμως το 1/3 της χρηματοδότησης που θα ελάμβαναν αν ήταν στο στόχο 1. Επίσης θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το ταμείο συνοχής για έργα περιβάλλοντος και μεταφορών. Επιπλέον, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία η Αττική, περιφέρεια πολύ μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα διότι σε αυτήν κατοικούν τα 3/10 του πληθυσμού πέφτει θύμα του λεγόμενου στατιστικού αποτελέσματος με την έννοια ότι υπερβαίνει το όριο του 75% του ΑΕΠ, το οποίο απαιτείται για να συμπεριληφθεί στον στόχο 1, λόγω της διεύρυνσης της ΕΕ. Χωρίς την διεύρυνση η Αττική θα βρισκόταν στο 71,34%. Γι’ αυτές τις περιφέρειες υπάρχει μία ειδική μεταχείριση και θα λαμβάνουν τα 2/3 της χρηματοδότησης που θα ελάμβαναν αν ήταν στον στόχο 1. Οποιαδήποτε όμως καθυστέρηση στην διαπραγμάτευση ενέχει κινδύνους διότι υπάρχουν αρκετές ελληνικές περιφέρειες κοντά στο όριο του 75%.
Μετάβαση στο περιεχόμενο