Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δηλώσεις για την ίδρυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου (Τμήμα Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων), το χρονοδιάγραμμα και τους όρους λειτουργίας του

kx_schroder_epend_tameio_20_5_2014…Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι ότι το Ταμείο ήδη ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε από την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο και θα ξεκινήσει να έχει αμέσως αποτελέσματα.

Θα σταθώ στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των δανείων που θα δίνει το Ταμείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ελληνικές τράπεζες θα λάβουν μακροπρόθεσμα, ευέλικτα δανειακά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ανακυκλούμενες πιστώσεις. Δηλαδή τα δάνεια που θα εξοφλούνται στις τράπεζες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούν να επαναχορηγηθούν σε άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μας κάνει να υπολογίζουμε ότι σε διάστημα επταετίας, αυτό είναι και το διάστημα που διαρκούν τα δάνεια, θα μπορούν να δοθούν από το συγκεκριμένο Ταμείο και με τα συγκεκριμένα κεφάλαια -αν υποθέσουμε ότι δεν θα αυξηθούν – 700 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από το συγκεκριμένο υποταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο από τα συγκεκριμένα κεφάλαια με τα οποία ξεκινάμε.

Δεύτερον. Τα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων το μειωμένο επιτόκιο, θα περάσουν αυτούσια από τις ελληνικές τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα είναι σίγουρα χαμηλότερα, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια, τουλάχιστον μια μονάδα, αλλά μπορεί μέχρι και τρεις μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τα τρέχοντα στην ελληνική αγορά, ανάλογα φυσικά και με το προφίλ του δανειολήπτη…

kx_schroder_epend_tameio_20_5_2014Κ. Χατζηδάκης: «Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών τον κ. Στουρνάρα, τον κ. Σρέντερ τον Πρόεδρο της KfW και τον κ. Funke, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και φυσικά τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να έχει καρπούς η προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και δυο χρόνια για το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, όχι σε μια πανηγυρικού τύπου συνέντευξη ή σε μια συνέντευξη όπου θα υπάρξουν κάποιες υποσχέσεις. Είμαστε εδώ για να σας πούμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο, τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με το Ταμείο, ιδιαίτερα με το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι ότι το Ταμείο ήδη ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε από την περασμένη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο και θα ξεκινήσει να έχει αμέσως αποτελέσματα.

Το δεύτερο στο οποίο θα σταθώ είναι στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα των δανείων που θα δίνει το Ταμείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες ελληνικές τράπεζες θα λάβουν μακροπρόθεσμα, ευέλικτα δανειακά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ανακυκλούμενες πιστώσεις. Δηλαδή τα δάνεια που θα εξοφλούνται στις τράπεζες από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούν να επαναχορηγηθούν σε άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μας κάνει να υπολογίζουμε ότι σε διάστημα επταετίας, αυτό είναι και το διάστημα που διαρκούν τα δάνεια, θα μπορούν να δοθούν από το συγκεκριμένο Ταμείο και με τα συγκεκριμένα κεφάλαια -αν υποθέσουμε ότι δεν θα αυξηθούν – 700 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο από το συγκεκριμένο υποταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο από τα συγκεκριμένα κεφάλαια με τα οποία ξεκινάμε.

Δεύτερον. Τα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των οποίων το μειωμένο επιτόκιο, θα περάσουν αυτούσια από τις ελληνικές τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα είναι σίγουρα χαμηλότερα, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια, τουλάχιστον μια μονάδα, αλλά μπορεί μέχρι και τρεις μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με τα τρέχοντα στην ελληνική αγορά, ανάλογα φυσικά και με το προφίλ του δανειολήπτη.

Τρίτον, θα παρέχονται δάνεια για νέες επενδύσεις, αλλά και κεφάλαια κίνησης. Επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων κεφαλαίου κίνησης, πράγμα που δεν επιτρέπεται στα μέχρι τώρα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα εργαλεία δηλαδή τα οποία υπάρχουν μέσω του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εκεί δεν επιτρέπεται η αναχρηματοδότηση και αυτό ήταν ένα κενό στην αγορά το οποίο καλύπτεται από αυτό εδώ το συγκεκριμένο Ταμείο.

Τέταρτον, θα υπάρχει η δυνατότητα καταβολής μόνο των τόκων και αποπληρωμής του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις.

Πέμπτον, ξεκαθαρίζουμε ότι επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κοινοτικό ορισμό προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή 250 εργαζόμενοι και κάτω, απ’ όλους τους κλάδους επιχειρήσεων και όλες τις περιοχές της χώρας χωρίς να υπάρχουν οι περιφερειακοί περιορισμοί που υπάρχουν στα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, λόγω φυσικά των αντίστοιχων προβλέψεων που υπάρχουν στους κοινοτικούς κανονισμούς.

Έκτον, θα υπάρχουν λιγότερες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες σε σχέση με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναφορικά με τα δικαιολογητικά για την έγκριση και την παρακολούθηση της εξέλιξης των δανείων. Αυτά ως προς τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου Ταμείου και των δανείων που θα δίνει αν συγκρίνει κανείς με τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Εξίσου σαφείς θα είμαστε και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.

Τον Ιούνιο του 2014, δηλαδή σ’ ένα μήνα, θα έχουμε δέσμευση των επιλέξιμων τραπεζών και υπογραφή συμφωνιών μεταξύ του Ταμείου και των ελληνικών τραπεζών.

Τον Ιούλιο, σε δυο μήνες, θα έχουμε εκταμίευση των δανείων προς τις ελληνικές τράπεζες. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε υπογραφές δανειακών συμβάσεων ελληνικών τραπεζών με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με τις μικρομεσαίες, δηλαδή αφού θα έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τις τράπεζες και οι τράπεζες θα προχωρήσουν στις αναγκαίες διαδικασίες.

Και υπολογίζουμε ότι μέχρι τα μέσα περίπου του 2015 θα έχουμε απορρόφηση του συνόλου των διαθέσιμων κεφαλαίων. Η KfW έχει μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία στα ζητήματα αυτά την οποία αξιοποιούμε, τεχνογνωσία στην οποία βεβαίως θα αναφερθεί στη συνέχεια ο κ. Σρέντερ.

Θέλω να υπενθυμίσω ότι το IFG (Institution for Growth), το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, είναι ένα ταμείο «ομπρέλα» με τρία υποταμεία.

Το Ταμείο για το οποίο σήμερα συζητάμε, το ταμείο δηλαδή χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Συμμετοχής σε βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το οποίο σας είχαμε μιλήσει όταν ήταν εδώ ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Χόγιερ και το Ταμείο Χρηματοδότησης Έργων υποδομής, κυρίως στην περιφέρεια.

Το ελληνικό δημόσιο συνεισφέρει 100 εκατομμύρια. Άλλα τόσα δίνει και η KfW για το πρώτο υποταμείο για το οποίο σήμερα συζητάμε. Συνολικά το Δημοόσιο θα εισφέρει 350 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν αυτού, γνωρίζετε ότι εξελίσσεται κανονικά η προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία ήδη έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας, με το Ίδρυμα Ωνάση που επίσης έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας. Με τη γαλλική πλευρά, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καταληκτική πια φάση ως προς τις συζητήσεις μας και με όλους τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για τους οποίους σας είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά.

Θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω την KfW, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο τον κ. Schröder και τον κ. Funke για τη συνεργασία τους, για την ταχύτητα με την οποία αντέδρασαν. Και να τους ευχαριστήσω προκαταβολικά και για το ότι θα θέσουν στις υπηρεσίες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων την τεχνογνωσία τους για αυτό το είδος των δανείων, έτσι ώστε να υπάρξει μια ανάσα ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία. Και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο χωρίς καμία αμφιβολία θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ul. Schröder: Κύριε Χατζηδάκη, κ. Στουρνάρα, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, είμαι ιδιαιτέρως ευτυχής που βρίσκομαι εδώ σήμερα.

Έχουμε εργαστεί επί μακρόν μαζί, η Ελληνική Κυβέρνηση και εμείς από τη γερμανική πλευρά. Η συνεργασία μας ξεκίνησε την άνοιξη του 2012 και τώρα είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όσα σχεδιάσαμε. Όπως ακριβώς είπε ο κ. Χατζηδάκης, έχουμε υπογράψει τη συμφωνία για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο στις 7 Μαΐου και έχουμε συμμετάσχει σε συζητήσεις με τις ελληνικές τράπεζες, αναφορικά με τους όρους με τους οποίους είναι διατεθειμένες να χορηγήσουν τα δάνεια.

Έχουμε συνομιλήσει και θα επιλέξουμε τράπεζες που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να δείξουμε μία θετική κάλυψη, γιατί θέλουμε να υπάρχει ταχύτατη ανταπόκριση στη χορήγηση των δανείων. Θέλουμε επίσης να μας αποδείξουν ότι διαθέτουν πείρα και παρελθόν στις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων και θα πρέπει βεβαίως να έχουν μια εύρωστη βάση. Και βεβαίως έχουμε συνομιλήσει με όλες τις τράπεζες οι οποίες πληρούν τα εν λόγω κριτήρια.

Είμαστε βέβαιοι και πρόκειται να αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα για τα δάνεια την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα έχω τις τελικές συζητήσεις με κάποιες εκ των τραπεζών. Στόχος μας είναι τα σχετικά έγγραφα να φτάσουν στα χέρια των τραπεζών την επόμενη εβδομάδα και αφ’ ης στιγμής τα συμπληρώσουν τελικώς θα υπογράψουμε τις δανειακές συμφωνίες με τις εν λόγω τράπεζες για να εκταμιευθούν τα ποσά.

Συνεπώς, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, είμαστε πεπεισμένοι ότι ήδη τον Ιούλιο φέτος θα χορηγηθούν τα πρώτα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η όλη ιδέα που διέπει την προσπάθεια είναι η εξής: Κι εμείς ως KFW έχουμε πείρα σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Η κεντρική ιδέα λοιπόν είναι να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, αν όχι να την εξαλείψουμε, για να προσφέρουμε άμεσες και γρήγορες λύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τελικώς περιορισμοί σε οποιονδήποτε τομέα. Και πράγματι οποιεσδήποτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί, συνεπώς όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κάθε περιφέρεια μπορούν να λάβουν τα δάνεια. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν ο ευρωπαϊκός ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση αυτή μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι επιλέξιμη για δανεισμό. Συνεπώς βλέπετε ότι το φάσμα είναι ευρύτατο.

Επιπροσθέτως, καταλήγουμε σε όρους οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως ευέλικτοι. Όπως εξάλλου είπε ο κ. Χατζηδάκης νωρίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν κεφάλαιο εργασίας, λειτουργικά, αλλά μπορούν επίσης να ζητήσουν να τους χορηγηθούν και δάνεια με ορίζοντα 7ετίας και με στόχο επενδύσεις.

Και βεβαίως θα εξασφαλίσουμε και αυτή είναι η υπόσχεσή μας ότι τα επιτόκια που θα προσφέρουμε – τώρα έχουμε φτάσει στην τελική φάση ορισμού αυτών- θα βρίσκονται κάτω από τα τρέχοντα επιτόκια που προσφέρουν για το σκοπό αυτό οι τράπεζες αυτή τη στιγμή από πλευράς τιμολόγησης. Δηλαδή θα είμαστε αρκετά «θελκτικοί» στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, ισχυριζόμαστε ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, διότι ταυτοχρόνως έχουμε γνώση του γεγονότος ότι υπήρχαν μη ευέλικτα και περισσότερο γραφειοκρατικά ταμεία και μέσα στην ελληνική αγορά, τα οποία όμως δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικά.

Αυτή η υπόσχεσή μας είναι δεσμευτική, δεν προσφέρεται χαλαρά. Εμείς εξάλλου έχουμε προσφέρει αντίστοιχα δάνεια σε πάρα πολλούς θεσμούς και φορείς ανά την Ευρώπη. Ένα μεγάλο τέτοιο δάνειο δώσαμε σε αντίστοιχο Ισπανικό ίδρυμα, στο Ισπανικό Επενδυτικό Ταμείο, όπου 1 δισ. ευρώ εκταμιεύθηκαν σε τρεις μήνες και τούτο διότι εκεί έγιναν συζητήσεις με τις τράπεζες με ιδιαιτέρως ευέλικτους όρους.

Το ίδιο θα συμβεί και στην Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι μετά τις συζητήσεις που κάναμε με τα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδος και με βάση τα όσα σας προανέφερα, τελικώς θα συναφθούν συμφωνίες τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες και συνεπώς τα ποσά πολύ γρήγορα θα εκταμιευθούν αντιστοίχως.

Οφείλω να επισημάνω πως στην αρχή, όπως ακριβώς είπε και ο κ. Χατζηδάκης, θέλαμε να έχουμε ένα πλαίσιο πιο ευρύ. Για παράδειγμα όχι μόνο μικρομεσαίες αλλά και να χρηματοδοτήσουμε έργα υποδομής ή κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ταχύτερα.

Ξεκινήσαμε με το Ταμείο για τις μικρομεσαίες, γιατί σε αυτό συμφωνήσαμε πολύ πιο γρήγορα. Έτσι ξεκινάμε με αυτό και συνεχίζουμε. Σε αυτή την περίπτωση εμείς και η Κυβέρνηση συγχρηματοδοτούμε με 100 εκατομμύρια έκαστος, άρα σύνολο 200 εκατομμύρια ευρώ.

Από την άλλη υπάρχουν ενδείξεις από διάφορους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής τάχιστα. Προκειμένου όμως να κινηθούμε και να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει μέλλον στην προσπάθεια, ξεκινήσαμε εμείς με τα δικά μας 200 εκατομμύρια και συνεχίζουμε. Και είμαστε βέβαιοι ότι και άλλοι σύντομα θα συνεργαστούν μαζί μας.

Και αφ’ ης στιγμής καταστεί ορατή η προσφορά των κεφαλαίων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έρθει και το Ταμείο για τα έργα υποδομής. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε βέβαιοι για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες και θα γίνει και στην Ελλάδα.

Όπως γνωρίζει και ο κ. Βέστφαλ, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, έχουμε πράξει τα δέοντα με την Ελληνική Κυβέρνηση, έχοντας την πλήρη κυβερνητική υποστήριξη. Και ο  Γερμανός Υπουργός Οικονομικών ήθελε να παραστεί σήμερα, αλλά δυστυχώς λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε.

Υπάρχει πλήρης συμφωνία πάντως για την κίνηση αυτή από πλευράς Γερμανικής Κυβέρνησης και υπάρχουν μάλιστα και εγγυήσεις για το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που η KFW θα δώσει. Έχουμε επιλέξει να συμμετάσχουμε πλήρως και τυγχάνουμε της πλήρους υποστήριξης της  Γερμανικής Κυβέρνησης για τη δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.

Πρόκειται για ένα σημείο εκκίνησης, είναι η αρχή. Ας ξεκινήσουμε κι ελπίζουμε ότι το αργότερο τον Ιούλιο θα έχει ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Είμαι βέβαιος ότι κατόπιν και άλλοι θα έρθουν να συμπράξουν μαζί μας. Είμαι βέβαιος, επίσης, ότι θα παραμείνει αδιάλειπτη η υποστήριξη της ελληνικής πλευράς. Εξάλλου, αυτό το έχει αποδείξει η ελληνική πλευρά σε συνομιλίες που είχαμε και αντιστοίχως παρατηρούμε πως ο τραπεζικός τομέας της Ελλάδος λίαν συντόμως θα μπορέσει να εκταμιεύσει τα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ.

Κ. Χατζηδάκης: Πριν μιλήσει ο κ. Στουρνάρας να αναφερθώ σε τέσσερα πρόσωπα τα οποία συνεισέφεραν αποφασιστικά στο να είμαστε σήμερα εδώ και να συζητάμε για την έναρξη, πια, της λειτουργίας του Ταμείου. Πρώτος είναι ο κ. Βέστφαλ, γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος συνεισέφερε ιδιαίτερα στο τελευταίο κρίσιμο χρονικό διάστημα, συνεργαζόμενος φυσικά με τον προϊστάμενο Υπουργό του, τον κ. Σόιμπλε. Και θέλω να τον ευχαριστήσω και προσωπικά γι΄ αυτό.

Και κατόπιν να ευχαριστήσω τρεις Έλληνες, οι οποίοι βοήθησαν από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση: Τον κ. Πάνο Τσακλόγλου τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ο οποίος ποτέ δεν μιλάει αλλά είναι πάντα χρήσιμος και ήταν σίγουρα χρήσιμος σε αυτή την προσπάθεια. Τον κ. Άρη Συγγρό του Invest In Greece, ο οποίος ήταν Πρόεδρος της ομάδας εργασίας που προετοίμασε αυτό το Ταμείο. Και τον κ. Μιχάλη Κεφαλογιάννη, δικό μου συνεργάτη, ο οποίος επίσης εδώ και δύο χρόνια ασχολείται με αυτό το εγχείρημα τελικώς με επιτυχία. Ο κ. Στουρνάρας έχει το λόγο.

Γ. Στουρνάρας: Είναι ευπρόσδεκτη η συμμετοχή της KFW στο Ίδρυμα για την Ανάπτυξη, στο αναπτυξιακό αυτό εργαλείο.

Όπως έχουμε επανειλημμένα πει η Ελλάδα δείχνει όλα τα σημάδια εξόδου από την κρίση. Η ύφεση έχει μειωθεί πια σημαντικά, πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το πρώτο τρίμηνο του 2013, στο πρώτο τρίμηνο του 2014, όπου βασικός καταλύτης είναι η ρευστότητα.

Αυτό το Ίδρυμα, ο θεσμός αυτός για την ανάπτυξη, παρέχει ένα βήμα για να δοθεί μεγαλύτερη ρευστότητα στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, επίσης, για να υπάρξει συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Από ότι ακούσατε οι γραφειοκρατικές διαδικασίες θα είναι οι ελάχιστες δυνατές. Ξεκινάμε πάρα πολύ σύντομα, άρα, λοιπόν, το μέλλον είναι μπροστά μας όσον αφορά αυτό το καινοτόμο εργαλείο για την Ελλάδα.

Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω την KfW για τη συμμετοχή της, που θα δράσει ως καταλύτης για την συμμετοχή και προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στο θεσμό αυτό. Ευχαριστώ πολύ.

 

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να ρωτήσω μέχρι τι ύψους δάνεια θα δίνονται και αν θα είναι ενυπόθηκα αυτά τα δάνεια, δηλαδή αν θα χρειάζονται και κάποιες εξασφαλίσεις από την πλευρά των επιχειρηματιών.

Ul. Schröder: Κατ’ αρχήν θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι. Είμαστε στο 1 εκατομμύριο ευρώ ως μέγιστο ποσό, ωστόσο μπορεί να γίνονται εκταμιεύσεις πολύ μικρών ποσών, διότι θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες όσο περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνεπώς, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς το ελάχιστο και από την άλλη έχουμε το μέγιστο ποσό του 1 εκατομμυρίου ανά μικρομεσαία επιχείρηση.

Λοιπόν, ως προς τα εχέγγυα. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις τέτοιας εγγύησης ιδίως στα ενυπόθηκα δάνεια από την πλευρά μας. Αυτό το γνωρίζουν οι Τράπεζες που θα συμμετάσχουν. Τώρα, κατά πόσο οι ελληνικές Τράπεζες χρήζουν κάποιας στήριξης από τις μικρομεσαίες αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιες. Πάντως δεν είναι απαράγραπτος δικός μας όρος.

Δημοσιογράφος: Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δανειοδοτηθούν από το συγκεκριμένο Ταμείο, είπε ο κ. Υπουργός ότι φτάνουν, πρέπει να έχουν ως κριτήριο μέχρι 250 εργαζόμενους. Ξέρουμε καλά ότι το κριτήριο αυτό στην ελληνική πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή 250 εργαζόμενοι είναι μια μάλλον μεγάλη επιχείρηση για να μην πω μεσαία.          Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση τα δάνεια αυτά να απορροφηθούν κατά βάση –με βάση την ελληνική πραγματικότητα- επιχειρήσεις και επί της ουσίας οι μικρές επιχειρήσεις, μιλάω για 10, 20, 30, 50 εργαζόμενους, αυτές να βρεθούν εντελώς απ’ έξω.

Κ. Χατζηδάκης: Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε, ίσως σας εκπλήξει, αλλά το κριτήριο στην Ευρώπη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις μέχρι 500 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα παγίως ο ορισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 250 εργαζόμενοι. Αυτός είναι και ο ορισμός που ακολουθούμε στο ΕΣΠΑ και στα περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν είναι επομένως κάτι καινούργιο.

Ul. Schröder: Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως δεν χρειάζεται το ελάχιστο των 250 εργαζομένων. Μπορείτε να έχετε προσωπικό που να αριθμεί πολύ λιγότερους. Δεν μιλούμε για το ελάχιστο των 250, μιλούμε για το μέγιστο των 250. Κατά τα λοιπά το προσωπικό μπορεί να είναι πολύ λιγότερο.

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπουν δείκτες ή κριτήρια βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που θα πάρουν δάνεια και ποια θα είναι αυτά;

Ul. Schröder: Προκειμένου να υπάρξει ευελιξία και να μην υπάρχει γραφειοκρατία, δεν θα υπάρξουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Και από την άλλη μιλούμε για το σχετικό ορισμό των μικρομεσαίων για την Ελλάδα, 250 άτομα μάξιμουμ και συγκεκριμένα 50 εκατομμύρια κύκλος εργασιών. Άλλοι περιορισμοί δεν θα υπάρξουν. Άλλα κριτήρια βιωσιμότητας δεν θα τεθούν.  Αυτό ίσως το αποφασίσουν οι Τράπεζες, αλλά είναι στο δικό τους χέρι το που θα χορηγήσουν τα δάνεια.                 Από την πλευρά μας όμως δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί, γιατί θέλουμε να υπάρξει αυξημένη ευελιξία.

Κ. Χατζηδάκης: Για να είναι σαφές και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός από το fund από το Ταμείο, αλλά ασφαλώς θα υπάρχει με βάση τα δικά τους κριτήρια κάποια αξιολόγηση από τις Τράπεζες. Είναι διεθνής τραπεζική πρακτική, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά το επισημαίνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.

Δημοσιογράφος: Σε αυτό το τελευταίο το οποίο αναφερθήκατε Υπουργέ, έχει καταδειχθεί και μέσα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και των funds της ίδιας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ότι είναι προβληματικό στην πράξη το γεγονός ότι οι Τράπεζες επιλέγουν με δικά τους απολύτως κριτήρια τις επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά, είτε είναι χρήματα του JEREMIE είτε είναι χρήματα του ΕΣΠΑ, είτε σε αυτή τη φάση θα είναι χρήματα του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείο.

Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο φίλτρο το οποίο να περνάει μέσα και από τη δική σας κρίση το ποιες θα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι βιώσιμες, είναι εξωστρεφείς, είναι μικρομεσαίες και πρέπει και μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης, προκειμένου να υπάρξει μια κάποια άλλη δίοδος απεμπλοκής των Τραπεζών από την επιλογή;

Κ. Χατζηδάκης: Θα ήταν αυθαίρετο να ανατεθεί στους Υπουργούς, όποιους Υπουργούς να αποφασίζουν ποιες επιχειρήσεις θα παίρνουν ή δεν θα παίρνουν δάνεια. Θα ήταν αυθαίρετο και έξω από κάθε λογική χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Παντού υπάρχουν συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά κριτήρια. Παντού υπάρχει η παρέμβαση του τραπεζικού τομέα. Επειδή στην Ελλάδα ο τραπεζικός τομέας έχει τα γνωστά προβλήματα που όλοι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό δημιουργούνται μηχανισμοί όπως και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και των ίδιων των Τραπεζών στη χρηματοδότηση, αλλά και προκειμένου να διαμορφωθούν εργαλεία, τα οποία να είναι περισσότερο φιλικά στις επιχειρήσεις.

Αυτό όμως πρέπει να διακριθεί, να το ξεχωρίσουμε από αυτές αυθαίρετες υπουργικές παρεμβάσεις που πιστεύω ότι ανήκουν σε περασμένες δεκαετίες σ’ αυτό τον τόπο.

Ul. Schröder: Θα πρέπει να εξηγήσουμε ίσως το σκεπτικό. Στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης η πρακτική έχει ως εξής: λαμβάνεται η απόφαση για την πίστωση για την χορήγηση της πίστωσης από την Τράπεζα, όχι από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης όχι εν προκειμένω από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Αλλά εμείς προσφέρουμε χαμηλότερα επιτόκια και έτσι προσφέρεται μεγαλύτερη ρευστότητα χωρίς περιορισμούς. Αυτό είναι το πλεονέκτημα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να προϋποθέτει μικρομεσαία επιχείρηση. Η Τράπεζα θα αναλαμβάνει τον κίνδυνο, και η Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση της μικρομεσαίας. Θα ήταν σφάλμα για μας και θα ήταν σφάλμα και για τους πολιτικούς να δώσουν οποιεσδήποτε κατευθύνσεις ή να κάνουν υποδείξεις στις Τράπεζες.

Οι Τράπεζες πρέπει να κάνουν τη δική τους ανάλυση. Εν προκειμένω στην περίπτωση της Ισπανίας συζητήσαμε προκειμένου να δούμε κατά πόσο θα βοηθούσε απλώς η ενίσχυση της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι Τράπεζες της Ισπανίας, εγώ είχα αμφιβολίες, είχα την αίσθηση ότι δεν θα αναλάμβαναν το ρίσκο, τον κίνδυνο οι Τράπεζες. Θεώρησαν ότι αν εξασφαλίζαμε μόνο ρευστότητα οι Τράπεζες θα έδιναν μικρότερα ποσά. Μέσα σε τρεις μήνες τελικά εκταμιεύτηκαν τα ποσά και η εμπειρία έδειξε το γεγονός πως προσφέραμε ρευστότητα με μικρότερο κόστος, αρκούσε ούτως ώστε οι Τράπεζες να ενθαρρυνθούν και να δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες.

Αυτή είναι η εμπειρία μας στην Ισπανία και βεβαίως αντιστοίχως συνομιλήσαμε με τις ελληνικές Τράπεζες και μας έχουν διαβεβαιώσει ότι από την πλευρά τους είναι βέβαιες πως θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκταμιεύσουν τα ποσά.

Και δεν ζήτησαν οι Τράπεζες κανένα εχέγγυο, δεν ζήτησαν εγγυήσεις. Δήλωσαν ότι χαίρονται που υπάρχει η χρηματοδότηση με μικρότερο κόστος και τους αρκεί. Οπότε εμείς από την πλευρά μας δεν θέτουμε περιορισμούς, αλλά ζητούμε από την Τράπεζα να κάνει τη δέουσα ανάλυση. Αυτό οφείλει οποιοδήποτε τραπεζικό Ίδρυμα εξάλλου να πράξει. Αυτό δεν μπορεί να το πράξει η Κυβέρνηση, ούτε και εμείς.

Δημοσιογράφος: Είπατε ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια διαθέσιμα συνολικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις και για κεφάλαιο κίνησης. Υπάρχει κάποιο όριο πόσα μπορούν να πάνε για κεφάλαιο κίνησης και πόσα μπορούν να πάνε για επενδύσεις; Έχει υπάρξει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός είναι ό,τι θα ζητήσουν οι επιχειρήσεις;

Ul. Schröder: Θα ξεκινήσουμε με το Ταμείο για τις μικρομεσαίες, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε αυτό το Ταμείο έχουμε τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα άλλα υποταμεία δηλαδή το αντίστοιχο για την κεφαλαιουχική συμμετοχή σε μικρομεσαίες με προοπτικές ανάπτυξης και το άλλο υποταμείο για τα έργα υποδομής, δεν έχουν ακόμη συσταθεί.  Για παράδειγμα στο κομμάτι της κεφαλαιουχικής συμμετοχής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης, τη θέση του οδηγού θα έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και καθώς η κεφαλαιουχική συμμετοχή απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναλυτικές προσαρμογές, μαζί με την Ελληνική Κυβέρνηση συμφωνήσαμε ότι θα ξεκινήσουμε με το υποταμείο που θα ασχοληθεί με τις μικρομεσαίες για να αποκτηθεί η εμπειρία και να βοηθηθούν αμέσως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως τα 200 εκατομμύρια ευρώ που αναφέραμε, δεν είναι το τελικό ποσό.

Εν τω μεταξύ απευθύνουμε πρόσκληση όπως ακριβώς είπε ο κ. Υπουργός. Αναφέρθηκε σε κάποιους δυνητικούς εταίρους, απευθυνόμαστε σε αυτούς, ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμπράξουν και να προσφέρουν κι άλλα χρήματα. Περιμένουμε λοιπόν. Τα 200 εκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά αφορούν τις χρηματοδοτήσεις των μικρομεσαίων και τα άλλα υποταμεία θα έρθουν.

Δημοσιογράφος: Ήθελα να ρωτήσω κατά πόσον υπάρχει περιθώριο αύξησης της συνεισφοράς της γερμανικής πλευράς; Εξ όσων γνωρίζω υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, ως εκ του γεγονότος ότι η συνεισφορά καθ΄ υπέρβαση των 100 εκατομμυρίων προϋποθέτει ψηφοφορία από την Γερμανική Βουλή. Θυμάμαι καλά, έτσι είναι;

Ul. Schröder: Καθορίζεται από δύο κριτήρια: Πρώτον, σε συμφωνία με την Ελληνική Κυβέρνηση αποφασίσαμε ότι θα συνεισφέρουμε εξίσου. Συνεπώς προσφέρουμε το αντίστοιχο ποσό που προσφέρει και η ελληνική πλευρά. Το Ελληνικό Δημόσιο σε αυτό το πρώτο υποταμείο προσφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ κι εμείς συνεισφέρουμε αντιστοίχως άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Όσον αφορά την Γερμανική Βουλή και την ψήφο της, νομίζω ότι υπάρχει μια σχετική παρανόηση. Εμείς για τα 100 εκατομμύρια ευρώ που προσφέρει η KFW, όπως ακριβώς έγινε αντιστοίχως στην Ισπανία, λαμβάνουμε εγγύηση από τη Γερμανική Κυβέρνηση και αυτό αν μπορούν να μην εμπλέξουν την αντίστοιχη Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου μας. Από την άλλη μπορεί κάποια ποσά να χρειαστούν ψηφοφορία και έγκριση από την Επιτροπή Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου μας. Αυτό ανά περίπτωση εξετάζεται. Μέχρι τον Ιούλιο πάντως έχει εγκριθεί το ποσό, τώρα το κατά πόσον θα υπάρχει οποιαδήποτε αύξηση συνεισφοράς μέσω του Κοινοβουλίου ή όχι, θα αποφασίσει ο Υπουργός στη Γερμανία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Από την εφαρμογή παρόμοιων σχεδίων, παρόμοιων ταμείων στη λειτουργία τους στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αν έχουμε μία εικόνα ποια ήταν η τελική συμβολή αυτών των ταμείων στο ΑΕΠ αυτών των χωρών και στην απασχόληση, δηλαδή σε μείωση ανεργίας και σε νέες θέσεις εργασίας.   Κι ένα δεύτερο, στην επταετία θα αποπληρώνονται μόνο τόκοι και από αυτούς τους τόκους που θα αποπληρώνονται θα μπορούν να χρηματοδοτούνται νέα δάνεια, είναι επαρκές το κεφάλαιο; Δηλαδή αν αποπληρώνονται μόνο οι τόκοι φτάνουν για να χρηματοδοτούνται νέα δάνεια;

Κ. Χατζηδάκης: Πριν απαντήσει ο κ. Σρέντερ να εξηγήσω κάτι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση και θα μιλήσει για τα υπόλοιπα ο κ. Σρέντερ.

Δεν είναι επταετούς διαρκείας τα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μικρότερης διαρκείας θα είναι κατά βάση. Επταετούς διαρκείας θα είναι το δάνειο του Ταμείου προς τις τράπεζες. Από κει και πέρα για τα υπόλοιπα θα μιλήσει ο κ. Σρέντερ.

Ul. Schröder: Ακριβώς όπως είπε ο κ. Υπουργός έχουμε ουσιαστικά μία κυκλική πορεία και αν χορηγήσεις ένα δάνειο για ένα έτος μπορείς να ξαναχορηγήσεις επί σειρά επί επτά φορές. Αν χορηγήσεις ένα δάνειο διετίας, μπορείς να το πράξεις δύο φορές ακόμα, αλλά τα ατομικά δάνεια, τα μεμονωμένα δάνεια που θα χορηγούν οι ελληνικές τράπεζες σε μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να έχουν ετήσια περίοδο λήξης μέχρι το μέγιστο, τα επταετή δάνεια.  Δεν υπάρχει ελάχιστο, υπάρχει το μέγιστο. Η επταετία και βεβαίως τα τραπεζικά ιδρύματα θα αποφασίσουν, που σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιήσουν το ταμείο όσο συχνά επιθυμούν. Όμως στην επταετία μπορούμε να έχουμε τη μέγιστη περίοδο για την αποπληρωμή.

Και όσον αφορά τώρα το πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα στηριχθούν από κάθε ταμείο και αν θα υπάρξει ενίσχυση της απασχόλησης, εμείς σε κάθε περίπτωση το μετράμε αυτό. Ζητούμε από το αντίστοιχο Δημόσιο, το Ελληνικό εδώ να κάνει την αξιολόγηση. Είναι λοιπόν νωρίς για την Ελλάδα.

Στην Ισπανία επίσης είναι νωρίς, γιατί τώρα δόθηκε το δάνειο. Συνεπώς είναι πρώιμο και για την Ισπανία να κάνουμε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Πληροφορηθήκαμε όμως από τους Ισπανούς φίλους μας πως χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν λάβει τα αντίστοιχα ποσά και έλαβαν ποσά που άλλοι δεν θα είχαν λάβει. Συνεπώς η ακριβής αποτίμηση δεν μπορεί να γίνει, είναι μάλλον πρώιμο, ωστόσο θα γίνει αποτίμηση. Και βεβαίως αυτό θα γίνει και σε συνεργασία με τους εταίρους μας εδώ στην Ελλάδα.

Δημοσιογράφος: Ίσως θα έρθουν οι τράπεζες να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα χωρίς να υπάρξει έμμεση ρευστότητα, απλά θα υποκαταστήσουν τα υφιστάμενα δάνεια, εσείς τι νομίζετε ότι θα συμβεί;

Ul. Schröder: Αυτό θα αποσαφηνιστεί μέσω της δανειακής σύμβασης. Αυτό είναι σαφές διότι ορίζεται, αναφέρεται το γεγονός ότι πρόκειται για νέα δάνεια και όχι παλαιά δάνεια και θα πρέπει να υπάρξουν και αποδείξεις ότι έχουν δοθεί νέα δάνεια. Συνεπώς δεν μιλάμε για υποκατάσταση ή ανακύκλωση παλαιών. Δεν έχει σχέση με την αναχρηματοδότηση. Συνολικά γνωρίζουμε ότι τα ποσά θα διατεθούν για χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για νέα δάνεια.

Δημοσιογράφος: Να επαναλάβουμε λίγο: τα δάνεια που θα δοθούν θα είναι για κεφάλαια κίνησης και θα είναι και για αναχρηματοδότηση δανείων ή όχι; Γιατί μου φαίνεται ο κ. Σρέντερ απάντησε τώρα ότι δε θα είναι για αναχρηματοδότηση δανείων, εκτός κι αν καταλάβαμε λάθος. Κι ένα δεύτερο, υπάρχει εικόνα ως προς τον αριθμό και τα ονόματα των τραπεζών που θα συμμετάσχουν; Ευχαριστώ.

Ul. Schröder: Είναι περιορισμένος ο ορίζοντας ως εκ της διάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διότι σας ανέφερα τρία συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Κάλυψη, εμπειρία με μικρομεσαίες και να έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί.

Εξ όσων γνωρίζω τα κριτήρια αυτά τα τρία τα πληρούν τέσσερα τραπεζικά ιδρύματα κι έχουμε συνομιλήσει μαζί τους. Τώρα ποιοι θα συμπράξουν και θα συνυπογράψουν τη συμφωνία, θα είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν. Εμείς κάναμε τις συζητήσεις και περιμένουμε πως υπάρχει μια συμφωνία δανειακή που θα είναι αποδεκτή από αυτούς, διότι η πρόθεσή μας δεν είναι να τους προσφέρουμε μια σύμβαση που δεν προτίθενται να δεχθούν και δεν προσφέρει πλεονεκτήματα στις τράπεζες. Εμείς συζητάμε με τις τράπεζες με σκοπό ώστε να δούμε τι περιθώρια θα αποδεχθούν, τι χρόνους λήξης και τι άλλο θα αποδεχθούν. Μετά τις πρώτες συζητήσεις, ξαναλέω έχω μια καλή εντύπωση, μετά τη συνέντευξη τύπου θα συνεχίσω τις συζητήσεις όπως προανέφερα και από ότι αντιλαμβάνομαι οι τράπεζες λένε ότι χρειάζονται χρήματα όχι μόνο με στόχο τις επενδύσεις και τα επενδυτικά έργα, αλλά και το κεφάλαιο κίνησης.

Αυτές τις ενδείξεις έχουμε μέχρι στιγμής. Συζητάμε και για τα περιθώρια που είναι θελκτικά για τις τράπεζες, ούτως ώστε να χορηγήσουν τις απαραίτητες πιστώσεις. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποια χρηματοδοτικά μέσα. Προτιμούν η πρόταση που θα τους κάνουμε να είναι πιο θελκτική.

Προς τους συναδέλφους τώρα: Γνωρίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής όρος που θα αφορά την έκδοση νέων δανείων. Βεβαίως θα χορηγηθούν συγκεκριμένα ποσά και θα πρέπει οι λήπτριες τράπεζες να αποδείξουν ότι έχουν ωφεληθεί και άρα να δείξ

Μετάβαση στο περιεχόμενο