Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δηλώσεις μετά τη συνάντηση με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn

kx_Hahn_12_12_2013Συζητήσαμε με τον Επίτροπο, τον κ. Hahn για το σημερινό και για το επόμενο ΕΣΠΑ. Ως προς το σημερινό ΕΣΠΑ διαπιστώσαμε την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα δυο τελευταία χρόνια και από την πλευρά μας διαβεβαιώσαμε ότι θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειες, ιδιαίτερα σε σχέση με προγράμματα που αφορούν απευθείας τον πολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ως προς το επόμενο ΕΣΠΑ έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να είναι ένα ποιοτικά διαφορετικό ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ που δεν θα δίνει έμφαση τόσο στις υποδομές, αλλά περισσότερο σε προγράμματα, όπως αυτά της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και καινοτομίας και στο πρόγραμμα εκπαίδευση και απασχόληση.

Θέλουμε το καινούργιο ΕΣΠΑ να συμβάλει αποφασιστικά στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

kx_Hahn_12_12_2013Κ. Χατζηδάκης: «Συζητήσαμε με τον Επίτροπο, τον κ. Hahn για το σημερινό και για το επόμενο ΕΣΠΑ. Ως προς το σημερινό ΕΣΠΑ διαπιστώσαμε την πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα δυο τελευταία χρόνια και από την πλευρά μας διαβεβαιώσαμε ότι θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειες, ιδιαίτερα σε σχέση με προγράμματα που αφορούν απευθείας τον πολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ως προς το επόμενο ΕΣΠΑ έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκοντας να είναι ένα ποιοτικά διαφορετικό ΕΣΠΑ. Ένα ΕΣΠΑ που δεν θα δίνει έμφαση τόσο στις υποδομές, αλλά περισσότερο σε προγράμματα, όπως αυτά της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και καινοτομίας και στο πρόγραμμα εκπαίδευση και απασχόληση.

Θέλουμε το καινούργιο ΕΣΠΑ να συμβάλει αποφασιστικά στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση.

J. Hahn: Είμαι εδώ για να συγχαρώ την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη για το εξαιρετικό επίτευγμα όσον αφορά στο βαθμό απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά σήμερα είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι η Ελλάδα είναι πρώτη αναφορικά με την απορρόφηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και τρίτη μεταξύ των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα διαρθρωτικά ταμεία μαζί.

Πρόκειται για εξαιρετικό επίτευγμα, εξαιρετική πρόοδο που επετεύχθη βεβαίως χάρη στις κοινές προσπάθειες όλων μας, των περιφερειών και της Task Force. Είναι σίγουρα ένα επίτευγμα το οποίο δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε σε καμία περίπτωση.

Επίσης άκουσα με ικανοποίηση ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα, έχουν όλο και περισσότερο πρόσβαση σε χρηματοδότηση, είτε μέσω δανείων, είτε μέσω εγγυήσεων από τις τράπεζες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι  όλα τα χρήματα τα οποία δόθηκαν στις τράπεζες, αξιοποιούνται όλο και περισσότερο και απορροφούνται σε υψηλότερο βαθμό.

Φαίνεται ότι στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, περίπου 1,5 έως 1,6 δισεκατομμύρια συνολικά, θα αξιοποιηθούν για την προαγωγή, την τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα μετακυληθούν στην αγορά και θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό, να τονώνουμε δηλαδή την οικονομία και κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου. Την περασμένη μάλιστα εβδομάδα λάβαμε τη συμφωνία εταιρικής σχέσης από την Ελλάδα. Τα πράγματα φαίνονται ρόδινα, θα έλεγα, φυσικά πρέπει να καταλήξουμε και στη συμφωνία το συντομότερο δυνατό μετά από την διατύπωση των σχολίων από τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης, την οποία εκπροσωπώ και η οποία είναι υπεύθυνη για το φάκελο, θα έλεγα ότι τα πράγματα φαίνονται πολύ καλά, οπότε θα στείλουμε και το μήνυμα ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Περνούμε σταδιακά από τα προγράμματα τα οποία ως τώρα χρηματοδοτούσαν υποδομές, σε προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την έρευνα και την ανάπτυξη, για ποιοτικό τουρισμό, λαμβανομένων πάντα υπόψη των περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία φυσικά πρέπει να επιλυθούν, δίνοντας τέλος και σε προβλήματα στον τομέα που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν».

 


Μετάβαση στο περιεχόμενο