Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη μετά την συνεδρίαση του ΣΕΕΣ

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009
Δηλώσεις  του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη μετά την συνεδρίαση του ΣΕΕΣ
Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης παραβρέθηκε, χθες, το απόγευμα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) και παρακολούθησε τη συζήτηση που είχε ως κύριο θέμα την επικαιροποίηση του Μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
Μετά τη συνεδρίαση ο κ. Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Παρακολούθησα τις εργασίες του ΣΕΕΣ όπου διαπίστωσα  με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τα ίδια κορυφαία στελέχη του κρατικού ενεργειακού τομέα που ασχολούνται με την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας, έχουν την ευκαιρία να συναντώνται σε έναν χώρο ουδέτερο και να διαβουλεύονται ελεύθερα σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, για τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής της χώρας».
«Η διεθνής οικονομική κρίση», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός, «κάνει ακόμη περισσότερο επιτακτική την ανάγκη επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και ειδικά των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2020».
Σύμφωνα με το ΣΕΕΣ, ο περιορισμός της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% και η συμμετοχή των «πράσινων πηγών» κατά 18%, που υπαγορεύονται από την πολιτική της Ε.Ε.,  θεωρούνται στόχοι δύσκολοι αλλά επιτεύξιμοι. Ειδικά για το μείγμα των πηγών ηλεκτροπαραγωγής, το ΣΕΕΣ εξακολουθεί να θεωρεί βέλτιστη τη λύση που διαμορφώνει κατά το 2020 περίπου ισομερή συμμετοχή του Φυσικού Αερίου, των ΑΠΕ και των Στερεών Καυσίμων. Εφόσον, όπως προκύπτει από όλες τις εκτιμήσεις, στην τελευταία κατηγορία θα συμμετέχουν μόνον τα εγχώρια στερεά καύσιμα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα η ριζική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην   απαιτούμενη αλματώδη αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες ΑΠΕ. Το Φυσικό Αέριο, εξ άλλου, καλείται να καλύψει αυξανόμενο τμήμα των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής πράγμα που συνεπάγεται εξασφάλιση αυξημένων ποσοτήτων βάσει μακροχρονίων συμβάσεων και αναβάθμιση των υποδομών του συστήματος. Σημαντική εξ άλλου παραμένει πάντοτε η επέκταση των διασυνοριακών και διεθνών διασυνδέσεων.
Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, ο κ. Υπουργός επανέλαβε την κατηγορηματική δήλωση ότι η χρήση της δεν περιλαμβάνεται στον μακροχρόνιο σχεδιασμό των πηγών ηλεκτροπαραγωγής. «Παρακολουθούμε με προσοχή και αξιολογούμε, όπως έχουμε υποχρέωση, τις σχετικές εξελίξεις τόσο στις γειτονικές μας χώρες όσο και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε.», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 

Δηλώσεις  του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη μετά την συνεδρίαση του ΣΕΕΣ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζηδάκης παραβρέθηκε, χθες, το απόγευμα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) και παρακολούθησε τη συζήτηση που είχε ως κύριο θέμα την επικαιροποίηση του Μακροχρόνιου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
Μετά τη συνεδρίαση ο κ. Υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Παρακολούθησα τις εργασίες του ΣΕΕΣ όπου διαπίστωσα  με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι τα ίδια κορυφαία στελέχη του κρατικού ενεργειακού τομέα που ασχολούνται με την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας, έχουν την ευκαιρία να συναντώνται σε έναν χώρο ουδέτερο και να διαβουλεύονται ελεύθερα σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο, για τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις της ενεργειακής πολιτικής της χώρας».
«Η διεθνής οικονομική κρίση», υπογράμμισε ο κ. Υπουργός, «κάνει ακόμη περισσότερο επιτακτική την ανάγκη επίτευξης των στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής και ειδικά των στόχων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2020».
Σύμφωνα με το ΣΕΕΣ, ο περιορισμός της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% και η συμμετοχή των «πράσινων πηγών» κατά 18%, που υπαγορεύονται από την πολιτική της Ε.Ε.,  θεωρούνται στόχοι δύσκολοι αλλά επιτεύξιμοι. Ειδικά για το μείγμα των πηγών ηλεκτροπαραγωγής, το ΣΕΕΣ εξακολουθεί να θεωρεί βέλτιστη τη λύση που διαμορφώνει κατά το 2020 περίπου ισομερή συμμετοχή του Φυσικού Αερίου, των ΑΠΕ και των Στερεών Καυσίμων. Εφόσον, όπως προκύπτει από όλες τις εκτιμήσεις, στην τελευταία κατηγορία θα συμμετέχουν μόνον τα εγχώρια στερεά καύσιμα, αναδεικνύεται σε κρίσιμο θέμα η ριζική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στην   απαιτούμενη αλματώδη αύξηση των επενδύσεων σε μονάδες ΑΠΕ. Το Φυσικό Αέριο, εξ άλλου, καλείται να καλύψει αυξανόμενο τμήμα των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής πράγμα που συνεπάγεται εξασφάλιση αυξημένων ποσοτήτων βάσει μακροχρονίων συμβάσεων και αναβάθμιση των υποδομών του συστήματος. Σημαντική εξ άλλου παραμένει πάντοτε η επέκταση των διασυνοριακών και διεθνών διασυνδέσεων.
Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, ο κ. Υπουργός επανέλαβε την κατηγορηματική δήλωση ότι η χρήση της δεν περιλαμβάνεται στον μακροχρόνιο σχεδιασμό των πηγών ηλεκτροπαραγωγής. «Παρακολουθούμε με προσοχή και αξιολογούμε, όπως έχουμε υποχρέωση, τις σχετικές εξελίξεις τόσο στις γειτονικές μας χώρες όσο και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε.», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο