Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη για την Ολυμπιακή

Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη για την Ολυμπιακή
O Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης αρμόδιος για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της Kυβέρνησης έλαβαν σήμερα δεσμευτική οικονομική  προσφορά από την εταιρεία MIG για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το πτητικό έργο της Ολυμπιακής ύψους 45,7 εκ. ευρώ και των περιουσιακών στοιχείων της τεχνικής βάσης ύψους 16,7 εκ. ευρώ, καθώς και δεσμευτική οικονομική  προσφορά από την εταιρεία SWISSPORT για τα περιουσιακά στοιχεία των κλάδων επίγειας εξυπηρέτησης ύψους 44,8 εκ. ευρώ. Οι παραπάνω προσφορές μαζί με την εξαγορά των κεφαλαίων της ΠΑΝΘΕΟΝ, της νέας εταιρείας τεχνικής βάσης και της νέας εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αντιστοιχούν με  ποσό 177,2 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο από την πώληση των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής (π.χ. αεροπλάνα, εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής βάσης) που αποτιμήθηκαν ξεχωριστά από τους ανεξάρτητους εκτιμητές.
Η κυβέρνηση, αφού έλαβε υπ΄ όψιν :
– τις δεσμευτικές προσφορές των εταιρειών ΜIG και SWISSPORT για την Ολυμπιακή
– τα σχετικά τιμήματα που τις συνοδεύουν και τα οποία ισοδυναμούν με τις αποτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών
– τα αιτήματα  των εταιρειών για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις
– την εισήγηση των επενδυτικών και νομικών συμβούλων της Κυβέρνησης
– τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου Παρακολούθησης που ορίσθηκε από κοινού από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αποφάσισε οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει να συνεχιστούν  με  αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, διάρκειας έως τριών (3) εβδομάδων, με τις εν λόγω εταιρείες, χωρίς βεβαίως να προδικάζεται το τελικό τους αποτέλεσμα.
Κατά την περίοδο αυτή, δεν αποκλείονται άλλοι ενδιαφερόμενοι από την υποβολή σοβαρών επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες θα εξετασθούν ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.
Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση της MIG που πρώτη απάντησε στη δημόσια πρόσκληση που απηύθυνε η διϋπουργική επιτροπή, καθώς και της SWISSPORT που ανέβασε την αρχική  προσφορά της στα όρια που έθεσε η Κυβέρνηση.
Στόχος της κυβέρνησης είναι μία υγιής αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής».

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009 

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη για την Ολυμπιακή 
O Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης αρμόδιος για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της Kυβέρνησης έλαβαν σήμερα δεσμευτική οικονομική  προσφορά από την εταιρεία MIG για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με το πτητικό έργο της Ολυμπιακής ύψους 45,7 εκ. ευρώ και των περιουσιακών στοιχείων της τεχνικής βάσης ύψους 16,7 εκ. ευρώ, καθώς και δεσμευτική οικονομική  προσφορά από την εταιρεία SWISSPORT για τα περιουσιακά στοιχεία των κλάδων επίγειας εξυπηρέτησης ύψους 44,8 εκ. ευρώ. Οι παραπάνω προσφορές μαζί με την εξαγορά των κεφαλαίων της ΠΑΝΘΕΟΝ, της νέας εταιρείας τεχνικής βάσης και της νέας εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης αντιστοιχούν με  ποσό 177,2 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο από την πώληση των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής (π.χ. αεροπλάνα, εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής βάσης) που αποτιμήθηκαν ξεχωριστά από τους ανεξάρτητους εκτιμητές.      Η κυβέρνηση, αφού έλαβε υπ΄ όψιν : – τις δεσμευτικές προσφορές των εταιρειών ΜIG και SWISSPORT για την Ολυμπιακή- τα σχετικά τιμήματα που τις συνοδεύουν και τα οποία ισοδυναμούν με τις αποτιμήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών- τα αιτήματα  των εταιρειών για αποκλειστικές διαπραγματεύσεις – την εισήγηση των επενδυτικών και νομικών συμβούλων της Κυβέρνησης – τη σύμφωνη γνώμη του Επιτρόπου Παρακολούθησης που ορίσθηκε από κοινού από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΑποφάσισε οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει να συνεχιστούν  με  αποκλειστικές διαπραγματεύσεις, διάρκειας έως τριών (3) εβδομάδων, με τις εν λόγω εταιρείες, χωρίς βεβαίως να προδικάζεται το τελικό τους αποτέλεσμα.Κατά την περίοδο αυτή, δεν αποκλείονται άλλοι ενδιαφερόμενοι από την υποβολή σοβαρών επενδυτικών προτάσεων, οι οποίες θα εξετασθούν ανάλογα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.  Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική ανταπόκριση της MIG που πρώτη απάντησε στη δημόσια πρόσκληση που απηύθυνε η διϋπουργική επιτροπή, καθώς και της SWISSPORT που ανέβασε την αρχική  προσφορά της στα όρια που έθεσε η Κυβέρνηση. Στόχος της κυβέρνησης είναι μία υγιής αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής».

Μετάβαση στο περιεχόμενο