Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009

 

Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης

«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την παραγωγή, το Υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε τη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων, που απασχολούν έως και 20 εργαζόμενους, με 7.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8,4 εκ. ευρώ.

 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα δράση θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα/πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί την τεχνογνωσία κάποιου φορέα καινοτομίας, δηλαδή ΑΕΙ, ερευνητικού ιδρύματος, ινστιτούτου κλπ.  Στόχοι της δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» είναι:

 

  • Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από φορείς καινοτομίας.
  • Η υποστήριξη των εργαστηρίων και των ερευνητικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της χώρας.

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού εφαρμογής, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.gsrt.gr) στο σύνδεσμο που αφορά στις Προκηρύξεις ΕΣΠΑ. Η δικτυακή εφαρμογή υποβολής της αίτησης για συμμετοχή βρίσκεται στην ιστοσελίδα: www.gsrt.gr/voucher.

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση και τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 17:00,  από το γραφείο αρωγής της δράσης (Help Desk) στο τηλ.: 801 11 24900.

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης.

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο