Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εφαρμογή μέτρων προστασίας του σχετικού ΠΔ στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων (Συγγρού)

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Αρ.Πρωτ. 3154/20.12.2011
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ΘΕΜΑ : Εφαρμογή μέτρων προστασίας του σχετικού ΠΔ στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων (Συγγρού).
Με το ΠΔ για τον καθορισμό των μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ Δ 187/16.6.2011) θεσμοθετήθηκαν τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων. Σκοπός του ΠΔ, μεταξύ άλλων, είναι να δοθεί τέλος σε καθυστέρηση δεκαετιών σχετικά με το καθεστώς των συγκεκριμένων εκτάσεων, να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες, και να επιτευχθεί, επιτέλους, η άρτια πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης, να δημιουργηθούν ενιαίοι χώροι πρασίνου και να αναδειχτούν ιστορικά κτίρια της  Στρατιωτικής «πόλης» του Γουδή. Για την επίτευξη και εφαρμογή στην πράξη των σκοπών αυτών, στο Προεδρικό Διάταγμα προβλεπόταν η εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Δράσης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).
Μέχρι σήμερα, το Σχέδιο αυτό δεν έχει εκδοθεί, προκειμένου, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, να τεθεί σε ισχύ. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι να διαιωνίζεται το καθεστώς αβεβαιότητας, να πληθαίνουν οι καταγγελίες για πλημμελή ή και μη εφαρμογή των όσων ορίζονται στο ΠΔ και, ενδεχομένως, να μεταβάλλονται στο μεταξύ οι χρήσεις γης στα όρια των Πάρκων, χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι τυχόν μεταβολές θα εναρμονίζονται, τελικά, με τα όσα θα ορίζει το Σχέδιο.
Ειδικότερο αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι η διακοπή εργασιών ανάπλασης πρασίνου σε μέρος του Πάρκου Ιλισσίων (Συγγρού), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ (Δήμος Ζωγράφου).
Συνεπώς,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1) Υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Σχεδίου; Αν ναι, πού τοποθετείται χρονικά η δημοσιοποίησή του;
2) Από την έκδοση του Διατάγματος και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει μεταβολές στις χρήσεις γης στα όρια των Πάρκων;  Αν ναι, ποιες είναι ακριβώς;
3) Ποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την επανέναρξη των έργων ανάπλασης στο Πάρκο Ιλισσίων;
Ημερομηνία
20.12. 2011 Υπογραφή

Με το ΠΔ για τον καθορισμό των μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ Δ 187/16.6.2011) θεσμοθετήθηκαν τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων...”

                                                                        
Αρ.Πρωτ. 3154/20.12.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή μέτρων προστασίας του σχετικού ΠΔ στα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων (Συγγρού).

Με το ΠΔ για τον καθορισμό των μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ Δ 187/16.6.2011) θεσμοθετήθηκαν τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισσίων. Σκοπός του ΠΔ, μεταξύ άλλων, είναι να δοθεί τέλος σε καθυστέρηση δεκαετιών σχετικά με το καθεστώς των συγκεκριμένων εκτάσεων, να περιοριστούν οι αυθαιρεσίες, και να επιτευχθεί, επιτέλους, η άρτια πολεοδομική οργάνωση των Πάρκων, ώστε να ξεκαθαριστούν οι χρήσεις γης, να δημιουργηθούν ενιαίοι χώροι πρασίνου και να αναδειχτούν ιστορικά κτίρια της  Στρατιωτικής «πόλης» του Γουδή. Για την επίτευξη και εφαρμογή στην πράξη των σκοπών αυτών, στο Προεδρικό Διάταγμα προβλεπόταν η εκπόνηση Σχεδίου Γενικής Δράσης (ΣΓΔ) από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ).

Μέχρι σήμερα, το Σχέδιο αυτό δεν έχει εκδοθεί, προκειμένου, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, να τεθεί σε ισχύ. Αποτέλεσμα της καθυστέρησης είναι να διαιωνίζεται το καθεστώς αβεβαιότητας, να πληθαίνουν οι καταγγελίες για πλημμελή ή και μη εφαρμογή των όσων ορίζονται στο ΠΔ και, ενδεχομένως, να μεταβάλλονται στο μεταξύ οι χρήσεις γης στα όρια των Πάρκων, χωρίς να είναι βέβαιο ότι οι τυχόν μεταβολές θα εναρμονίζονται, τελικά, με τα όσα θα ορίζει το Σχέδιο. 

Ειδικότερο αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι η διακοπή εργασιών ανάπλασης πρασίνου σε μέρος του Πάρκου Ιλισσίων (Συγγρού), το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ (Δήμος Ζωγράφου).Συνεπώς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1) Υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Σχεδίου; Αν ναι, πού τοποθετείται χρονικά η δημοσιοποίησή του;

2) Από την έκδοση του Διατάγματος και μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει μεταβολές στις χρήσεις γης στα όρια των Πάρκων;  Αν ναι, ποιες είναι ακριβώς;

3) Ποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την επανέναρξη των έργων ανάπλασης στο Πάρκο Ιλισσίων;

Ημερομηνία 20.12. 2011 Υπογραφή

Μετάβαση στο περιεχόμενο