Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εφαρμογή του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’)

Στις 17 Ιουνίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’) σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Α.Π.: 172 / 26-10-2010

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του νόμου 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’)

Στις 17 Ιουνίου 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α’) σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών. Ο νόμος αυτός, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωνε κάποιες από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, στοχεύει στη δυνατότητα ίδρυσης μιας επιχείρησης σε μία μέρα μέσα από θεσμοθετημένες Υπηρεσίες Μίας Στάσης.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο νόμος, έπρεπε έως τις 17 Οκτωβρίου 2010 να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθόριζε τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, είτε η Υπηρεσία αυτή είναι τα ΚΕΠ για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε., είτε είναι οι Συμβολαιογράφοι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.. Ενώ επίσης, πρέπει να υλοποιηθεί το ηλεκτρονικό γενικό εμπορικό μητρώο (e-ΓΕΜΗ), για το οποίο είχε υπολογιστεί και δαπάνη 1 εκατ. ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ΚΕΠ και οι Συμβολαιογράφοι ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης.

Ωστόσο, ούτε η Υπουργική Απόφαση έχει ετοιμαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, ούτε και η υλοποίηση του e-ΓΕΜΗ προχωρεί, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, ως προς την ετοιμότητα των ΚΕΠ. Η Νέα Δημοκρατία είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις τις και για τα δύο θέματα, τονίζοντας ότι πρώτον, για να εφαρμοστεί ο νόμος απαιτείται προσαρμογή της ειδικής εμπορικής νομοθεσίας (κάτι που προβλεπόταν στη δική μας πρόταση νόμου), και δεύτερον, ήδη λειτουργούσε πιλοτικά το e-ΓΕΜΗ (ειδικό λογισμικό) μέσω των Επιμελητηρίων και άρα μπορούσε να λειτουργήσει ήδη η Υπηρεσία Μίας Στάσης, χωρίς να απαιτείται να περιμένουμε τη σύνδεση ΚΕΠ και Συμβολαιογράφων σε πρώτη φάση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Σκοπεύει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης εκδίδοντας την σχετική υπουργική απόφαση, αλλά και προχωρώντας το ηλεκτρονικό γενικό εμπορικό μητρώο; Ή θα προβεί σε αλλαγές;

2. Πότε συγκεκριμένα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους το σχετικό σύστημα;

Μετάβαση στο περιεχόμενο