Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ευτυχώς που μαζί με το νερό δεν πετάξαμε και το μωρό – Εφημερίδα Κέρδος

Μπορεί η τροποποίηση της Οδηγίας Μπολκεστάιν, να ενώνει τους δύο μεγάλους κομματικούς πόλους της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές. Μήπως όμως η Ευρώπη κινδυνεύει να χωρισθεί κατά γεωγραφικό τρόπο δεδομένου ότι οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης υποστηρίζουν την αρχική εκδοχή της οδηγίας;
Η συναίνεση των δύο μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κομμάτων στο συγκεκριμένο θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο να συνδυάζει την επιδίωξη για την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών με την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ενώ φαινόταν ότι υπάρχει ένα βαθύ χάσμα και μία μεγάλη κρίση για το συγκεκριμένο θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να καταλήξει σε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προφανές ότι η συμφωνία αυτή δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε πολύς χρόνος και πολύ προσπάθεια. Είναι επίσης σαφές, ότι μέσα στα ίδια τα κόμματα υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Προφανώς δε, οι συνάδελφοι από τις ανατολικές χώρες προτιμούσαν μία προσέγγιση αρκετά πιο κοντινή στην αρχική εκδοχή της Οδηγίας.


Μία εκδοχή που τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν τα «συγκριτικά τους πλεονεκτήματα», που δεν είναι άλλα από την πιο χαλαρή νομοθεσία και τους χαμηλότερους μισθούς.
Σας είπα ότι ήταν πιο ευτυχείς με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημασία έχει όμως ότι στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους εργαζομένους καθώς εξασφαλίζονται απολύτως τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους μισθούς και τα ημερομίσθιά τους.


Η Ελλάδα πρέπει να φοβάται ; Ποιο το καλύτερο και ποιό το χειρότερο σενάριο. Ποιες οι επιπτώσεις στο θέμα της ανεργίας;
Υπάρχει μελέτη του ΚΕΠΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας η οποία δείχνει ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, αλλά πάντως θετικές. Αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των πραγματικών μισθών και βεβαίως, αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι άλλωστε θέμα κοινής λογικής. Όταν εξαλείφεις τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την πραγματοποίηση επενδύσεων προφανώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και αυξάνεται το εθνικό εισόδημα.


Μπορεί από τώρα να θεωρείται βέβαιη η κατάργηση του περίφημου άρθρου 16 που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν να δουλέψουν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους;
Είναι παρεξήγηση ότι το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων σχετιζόταν με το άρθρο 16. Τα άρθρα που αφορούσαν στο καθεστώς των εργαζομένων ήταν τα άρθρα 24 και 25 που διαγράφηκαν από την Οδηγία. Το άρθρο 16 αφορά στους όρους αδειοδότησης των επιχειρήσεων όταν θέλουν να ανοίξουν παράρτημα σε μία άλλη χώρα. Με βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα των επιχειρήσεων, είχε προταθεί εάν μία επιχείρηση λειτουργεί σε μία οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ να μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε οποιαδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ η ίδια επιθυμεί. Ωστόσο, με βάση την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα κράτη υποδοχής μπορούν να θέτουν όρους σε αυτές τις επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι όροι αυτοί δεν παραβιάζουν τρεις αρχές: την αρχή της μη διάκρισης, την αρχή της αναγκαιότητας και την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, τα κράτη υποδοχής μπορούν να θέτουν όρους στους επενδυτές εφόσον υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, την δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.


Με αφορμή το θέμα Μπολκεστάιν, πως μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τις συμμαχίες κρατών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΕΕ; Οι παλιές παραδοσιακές συμφωνίες υφίστανται ακόμη, ή δημιουργούνται νέες και τελείως διαφορετικές; Η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε μία σταθερή υποστήριξη από χώρες που έχουν κοινά προβλήματα και στόχους;
Οι συμμαχίες των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το στατικό. Ποικίλουν ανάλογα με το θέμα. Στο συγκεκριμένο ζήτημα τα κράτη που έχουν προβάδισμα στον τομέα της ανταγωνιστικότητας είναι φυσικό να συμμαχούν μεταξύ τους, έχοντας στον αντίποδα τα κράτη με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα αυτό. Αλλά η Ευρώπη προχωρεί πάντα μέσω δημιουργικών συμβιβασμών. Ανεξάρτητα όμως από αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης όσα προστατευτικά μέτρα και να πάρει κανείς, δεν αρκούν. Χρειάζεται να γίνουμε ανταγωνιστικοί για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις και για να δημιουργήσουμε νέες και καλύτερες δουλειές.


Προς το παρόν πάντως και ανεξάρτητα από την έκβαση της Οδηγίας Μπολκεστάιν στην Ελλάδα είναι αδύνατον να εκδώσει κάποιος επαγγελματίας Δελτίο Παροχής Υπηρεσίων προκειμένου να δουλέψει για παράδειγμα στο Μιλάνο. Ποια η απελευθέρωση;
Στόχος αυτής της Οδηγίας είναι ακριβώς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει κινητικότητα στον χώρο των υπηρεσιών. Σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ζητήματά τους ρυθμίζονται από την Οδηγία 36/2005. Σε αυτήν την Οδηγία μιλάμε περισσότερο για την αγορά των υπηρεσιών, για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θεωρώ δε ιδιαίτερα σημαντικό πως αφού διαγράφηκαν διατάξεις που μπορούσαν να θίξουν τα δικαιώματα των εργαζομένων έγινε κατορθωτό να διασωθεί ένα σημαντικό τμήμα της Οδηγίας που διευκολύνει την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής λοιπόν που «μαζί με το νερό δεν πετάξαμε και το μωρό».

Μετάβαση στο περιεχόμενο