Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εγκύκλιος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την Εντατικοποίηση των Ελέγχων στα Λεωφορεία εν όψει των Σχολικών Εκδρομών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 3η Απριλίου, 2008
κκ Συντάκτες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Εγκύκλιος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την Εντατικοποίηση των Ελέγχων στα Λεωφορεία εν όψει των Σχολικών Εκδρομών
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο στα συναρμόδια Υπουργεία  καθώς και σε όλους του Νομάρχες της χώρας,  με την οποία ζητά να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των λεωφορείων με τα οποία θα μετακινηθούν οι μαθητές των σχολείων, εν όψει της έναρξης της περιόδου των σχολικών εκδρομών (αναμένονται 2500 – 3500 σχολικές εκδρομές).
Επίσης με την ίδια εγκύκλιο καταγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα λεωφορεία ώστε οι μετακινήσεις των μαθητών να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει οι υπεύθυνοι να δίνουν στα εξής σημεία:
1. Να είναι εφοδιασμένα τα λεωφορεία με ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου (CE)  για όλες τις θέσεις
2. Να υπάρχει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος
3. Να υπάρχουν δύο τουλάχιστον οδηγοί για μακρινές διαδρομές ώστε να τηρούνται τα ωράρια εργασίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία
Στους Νομάρχες επισημαίνεται ότι θα πρέπει τα μικτά κλιμάκια ελέγχου να δίνουν ιδιαίτερα σημασία κατά τον έλεγχο των αυτοκινήτων στα ακόλουθα σημεία:
1. έλεγχος συστημάτων ασφαλείας του λεωφορείου
2. έλεγχος ύπαρξης ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου
3. έλεγχος των καταγραφών των φύλλων του ταχογράφου
4. έλεγχος της κατάστασης ελαστικών του λεωφορείου
5. εξέταση της άδειας οδήγησης και του ωραρίου εργασίας του οδηγού
6. εξέταση της ύπαρξης και χρήσης εγκεκριμένου τύπου ζωνών ασφαλείας
7. εξέταση της ύπαρξης στο οπίσθιο μέρος του λεωφορείου επιγραφής με την ένδειξη σχολική εκδρομή
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Είναι χρέος όλων μας να εντείνουμε τις προσπάθειες μας ώστε ο παράγων οδική ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις των μαθητών να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό».
ΣΗΜ: ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  www.yme.gr
 Please consider the environment before printing this e-mail
Παρακαλούμε αναλογιστείτε την περιβαλλοντική σας ευθύνη πριν εκτυπώσετε αυτό το E-mail
Από το Γραφείο Τύπου

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέμπτη 3η Απριλίου, 2008 
Εγκύκλιος του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την Εντατικοποίηση των Ελέγχων στα Λεωφορεία εν όψει των Σχολικών Εκδρομών 
Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο στα συναρμόδια Υπουργεία  καθώς και σε όλους του Νομάρχες της χώρας,  με την οποία ζητά να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των λεωφορείων με τα οποία θα μετακινηθούν οι μαθητές των σχολείων, εν όψει της έναρξης της περιόδου των σχολικών εκδρομών (αναμένονται 2500 – 3500 σχολικές εκδρομές). 
Επίσης με την ίδια εγκύκλιο καταγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα λεωφορεία ώστε οι μετακινήσεις των μαθητών να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει οι υπεύθυνοι να δίνουν στα εξής σημεία: 
1. Να είναι εφοδιασμένα τα λεωφορεία με ζώνες ασφαλείας εγκεκριμένου τύπου (CE)  για όλες τις θέσεις 
2. Να υπάρχει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος 
3. Να υπάρχουν δύο τουλάχιστον οδηγοί για μακρινές διαδρομές ώστε να τηρούνται τα ωράρια εργασίας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία 
Στους Νομάρχες επισημαίνεται ότι θα πρέπει τα μικτά κλιμάκια ελέγχου να δίνουν ιδιαίτερα σημασία κατά τον έλεγχο των αυτοκινήτων στα ακόλουθα σημεία: 
1. έλεγχος συστημάτων ασφαλείας του λεωφορείου 
2. έλεγχος ύπαρξης ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου 
3. έλεγχος των καταγραφών των φύλλων του ταχογράφου 
4. έλεγχος της κατάστασης ελαστικών του λεωφορείου 
5. εξέταση της άδειας οδήγησης και του ωραρίου εργασίας του οδηγού
6. εξέταση της ύπαρξης και χρήσης εγκεκριμένου τύπου ζωνών ασφαλείας 
7. εξέταση της ύπαρξης στο οπίσθιο μέρος του λεωφορείου επιγραφής με την ένδειξη σχολική εκδρομή 
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά: «Είναι χρέος όλων μας να εντείνουμε τις προσπάθειες μας ώστε ο παράγων οδική ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις των μαθητών να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό». 
Από το Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο