Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Είμαι μαθημένος στα δύσκολα από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ. Εφημερίδα ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1.
Έχετε πλούσια εμπειρία από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Ποια ήταν τα οφέλη της Ελλάδας από του ευρωπαϊκούς πόρους; Ποιες ευκαιρίες δεν αξιοποιήθηκαν και σε ποιους τομείς ;


Δεν εκμεταλλευτήκαμε στον βαθμό που έπρεπε την κοινοτική βοήθεια. Για να καταλάβετε τι εννοώ, βαδίζαμε μπροστά ενώ οι άλλοι τρέχανε. Επομένως τα οφέλη για τις άλλες χώρες ήταν περισσότερα όχι μόνο γιατί απορρόφησαν περισσότερους πόρους από εμάς, αλλά και γιατί τους επένδυσαν με καλύτερο τρόπο. Σας φέρνω για παράδειγμα τις χώρες Συνοχής. Τόσο η Ισπανία όσο και η Ιρλανδία δώσανε μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και τις νέες τεχνολογίες. Εμείς από την πλευρά μας ταυτίσαμε την ανάπτυξη με το τσιμέντο, με την κατασκευή δρόμων. Ασφαλώς και είναι αναγκαία η κατασκευή υποδομών αλλά δεν φτάνει από μόνη της για να έχει το απαιτούμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη. Το μήνυμα έχει ληφθεί από την κυβέρνηση και για αυτό θα δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτούς του τομείς στο Δ’ KΠΣ. Αυτά που η Ελλάδα πέτυχε και είναι οφθαλμοφανή είναι έργα υποδομής αν και ακόμα και σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα αν είχαμε τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα και τους προϋπολογισμούς.


2.
Ποιες εκτιμάτε πως θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις από την αναθεώρηση του AEΠ. Θα επηρεάσουν τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις ή τους πόρους που αναμένει η χώρα μας από το Δ’ KΠΣ ;


Ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αναθεώρηση του ΑΕΠ δεν είναι θέμα πολιτικής επιλογής δηλαδή κάτι που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά κάτι το οποίο οφείλαμε να το κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν υπήρχε η δυνατότητα άλλης καθυστέρησης διότι η Επιτροπή πίεζε την χώρα μας από το 2002 για να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει πράγματι κίνδυνος να χαθεί 1,5 δις € από το Ταμείο Συνοχής εάν το κατά κεφαλήν AEΠ της χώρας μας είναι το 2010 πάνω από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου γιατί δεν θα μπορέσουμε να είμαστε επιλέξιμοι. Tο σύνολο του προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής είναι 3 δισ. Ευρώ. Tεκμαίρεται ότι τα μισά θα έχουν ξοδευτεί έως το 2010. Θα υπάρξουν επίσης μικρή αναπροσαρμογή προς τα πάνω των ετήσιων εισφορών μας προς την ΕΕ.
Ωστόσο είναι
σημαντικό να υπογραμμίσω ότι αν η αναθεώρηση του ελληνικού AEΠ είχε γίνει νωρίτερα -πριν την λήψη των αποφάσεων για την κατανομή των κονδυλίων- θα χάναμε περίπου τα μισά από τα 20 δις του ΚΠΣ. Να τονίσω επίσης ότι υπάρχουν πολλές θετικές επιπτώσεις οι οποίες υποβαθμίζονται: η ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ο περιορισμός του ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ και ο αντίστοιχός περιορισμός του Δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πράγμα που θα δώσει μία ανάσα στην δημοσιονομική πολιτική.


3.
Μετά το 2013 η χώρα μας θα έχει πρόσβαση στους Κοινοτικούς πόρους; Αν ναι, ποια μορφή ενδεχομένως να έχουν οι νέες αυτές ενισχύσεις;


Κανείς δεν γνωρίζει να σας πει τι θα συμβεί μετά το 2013. Σε κάθε περίπτωση λόγω της πραγματικής σύγκλισης που θα έχουμε πετύχει οι πόροι θα περιοριστούν. Επομένως θα πρέπει από τώρα να μπούμε στην λογική του απογαλακτισμού από τα κοινοτικά κονδύλια. Kαι αυτό είναι που θα πρέπει να μας οδηγήσει, ώστε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια, που έχουμε σήμερα στην διάθεση μας προς την κατεύθυνση που προανέφερα.


4.
Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια που η Νέα Δημοκρατία είναι στην Κυβέρνηση υπήρξε μεγαλύτερη πρόοδος στην εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας ; Που εξακολουθούμε να υστερούμε και που συγκλίνουμε;


Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Στρατηγική της Λισσαβόνας αφορά τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ. Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι ευρύ και ξεκινά από τις εργασιακές σχέσεις και το ασφαλιστικό και καταλήγει στην δημιουργία Διευρωπαϊκών Δικτύων, την ενίσχυση της έρευνας τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την δια βίου μάθηση και την
προώθηση των νέων τεχνολογιών. Οι κοινοτικοί πόροι που αναφερθήκαμε πιο πάνω αποτελούν το εργαλείο για την υλοποίηση μερικών από τους στόχους της Λισσαβόνας ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις σε δύο καίριους για την ανάπτυξη τομείς: τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό Ωστόσο, μεγάλη σημασία για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής έχει η εφαρμογή των ανάλογων μέτρων στην πράξη, την ευθύνη των οποίων έχουν οι κυβερνήσεις. Στην πατρίδα ακόμα και αν δεν υπήρχε αυτή η στρατηγική θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Όταν η ΝΔ πήρε την σκυτάλη από το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάδα ήταν στο τέλος της σκυταλοδρομίας στη βαθμολόγηση που κάνει η Κομισιόν. Τα πράγματα βελτιώθηκαν, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Είχαμε βελτίωση στα δημοσιοοικονομικά μεγέθη, στην απασχόληση και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Προτεραιότητές μας πρέπει να είναι η εκπαίδευση οι νέες τεχνολογίες και η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κόστος για αυτές τις μεταρρύθμισες. Οι πολίτες είναι ώριμοι να επιδοκιμάσουν αυτόν που με θάρρος θα προχωρήσει μπροστά.


5.
Πόσο αποδυναμώνεται ο ρόλος πολιτικός και οικονομικός της Ελλάδος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ;


Δεν συμμερίζομαι όσους διαβλέπουν μία αποδυνάμωση του πολιτικού και οικονομικού μας ρόλου στην περιοχή. Σε πολιτικούς όρους η πρόσφατη διεύρυνση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθερότητα, καθώς η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας σηματοδοτεί την αποδοχή από τις χώρες αυτές της λογικής της ΕΕ που στηρίζεται στην ειρήνη, την ασφάλεια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Στο οικονομικό επίπεδο, είναι βέβαιο ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια -αγροτικά και ΚΠΣ- που θα εισρεύσουν στα νέα κράτη μέλη θα ενδυναμώσουν την ανάπτυξή τους. Αυτό για μας θα αποτελέσει πρόκληση, καθώς η ενιαία αγορά αυξάνει τις επενδυτικές ευκαιρίες για όσους είναι πραγματικά έτοιμοι να τις αδράξουν. Επομένως, η ανάπτυξη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, μπορεί να έχει κλιμακωτές θετικές συνέπειες για μας αν εκμεταλλευτούμε με εξωστρέφεια τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.


6.
Πως βλέπεται τις εξελίξεις στα Πανεπιστήμια; Σε τι υστερεί το ελληνικό Πανεπιστήμιο και πως θα το κερδίσει;


Αυτοί που στην Ελλάδα πιστεύουν πως είναι προοδευτικοί αφού αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, τώρα είτε κάνουν είτε στηρίζουν καταλήψεις στα πανεπιστήμια οποίες μάλιστα γίνονται προτού η καν η κυβέρνηση παρουσιάσει το σχέδιο νόμου για την μεταρρύθμιση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα κόπτονται για το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο κρατούν κλειστό εδώ και αρκετούς μήνες συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω υποβάθμισή του. Προσωπικά θεωρώ πως από αυτές τις εξελίξεις κερδίζει κομματικά η Νέα Δημοκρατία, διότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται την υπερβολή όλων αυτών των δυνάμεων, αλλά ζημιώνεται ο τόπος. Για το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει η απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσους φοιτητές στο εξωτερικό όσους η Ελλάδα. Αλλά εκτός από την αναθεώρηση του άρθρου 16 πρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες θα εκσυγχρονίσουν το πανεπιστήμιο: αξιολόγηση των ιδρυμάτων και σύνδεση της χρηματοδότησής τους με αποτελέσματα της δουλειάς τους. Σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις. Κατάργησης του ενός συγγράμματος. Αντιμετώπιση του προβλήματος των αιώνιων φοιτητών. Μεγαλύτερη αυτονομία στα ιδρύματα έτσι ώστε το καθένα να διαμορφώσει τον δικό του χαρακτήρα ξεπερνώντας το σημερινό σοβιετικό μοντέλο που έχουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.7.
Μετά από περίπου 13 χρόνια θητείας στην Ευρωβουλή, επιστρέφεται στην Ελλάδα και θα είστε υποψήφιος στην Β΄ Αθήνας με την Νέα Δημοκρατία. Σας φοβίζουν οι προκλήσεις που καλείστε να αντιμετωπίσετε ;


Είμαι μαθημένος στα δύσκολα, από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ, που καταφέραμε να αλλάξουμε τις ισορροπίες μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Μην νομίζετε επίσης ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο να διαπραγματεύεσαι στις Βρυξέλλες με Ευρωβουλευτές και υπουργούς από 26 χώρες και να πετυχαίνεις πράγματα για την χώρα σου. Αυτήν την δωδεκαετή εμπειρία θέλω να την χρησιμοποιήσω και στη χώρα μου και μάλιστα σε μία περιφέρεια με δύσκολη καθημερινότητα, αλλά με κοινωνικές ομάδες που αξίζουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα με την επιστροφή μου, μού δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχω πιο ενεργά στο δεύτερο κύμα των μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζει ο Καραμανλής και
η Νέα Δημοκρατία.


8.
Τι μπορεί να περιμένει από εσάς ο ψηφοφόρος της Β΄ Αθήνας;


Φιλοδοξία μου είναι να συμβάλλω στη λύση των προβλημάτων της καθημερινότητας με λύσεις ρεαλιστικές και ευρωπαϊκές. Η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων, η άναρχη δόμηση, τα προβλήματα του περιβάλλοντος, η κακή διαχείριση των σκουπιδιών, το κυκλοφοριακό κ.α. είναι προβλήματα που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας. Η Β Αθηνών είναι Ευρώπη και χρειάζεται λύσεις σύγχρονες και ευρωπαϊκές. Η αντίληψη πως για να επικρατήσεις στην Β’ Αθηνών θα πρέπει να επιλέξεις τη συναλλαγή, το λαϊκισμό και την οξύτητα ως τρόπο δράσης, είναι αντίληψη που υποτιμά χιλιάδες πολίτες. Είναι ένα στερεότυπο που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κόσμου και δεν συμβάλλει στην λύση των προβλημάτων του. Η Β’ Αθηνών αλλάζει και προχωράει μπροστά μαζί με όλη την Ελλάδα. Με την παρουσία μου εκεί θέλω να συμβάλω στην επιτάχυνση αυτής της πορείας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο