Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»– Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε στις 4 Ιουλίου 2011 πρόγραμμα ύψους 200 εκ. ευρώ που θα καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης σε 20.000 επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Αριθμ. Πρωτ. 19871/15-7-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»– Επιλεξιμότητα Δαπανών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε στις 4 Ιουλίου 2011 πρόγραμμα ύψους 200 εκ. ευρώ που θα καλύπτει τις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης σε 20.000 επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια θα καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από της Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να είναι εξασφαλισμένο ότι τα έργα που εντάσσονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι έργα με επιλέξιμες δαπάνες, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο εθνικός προϋπολογισμός στο μέλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποιες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο;
2. Έχει διασφαλιστεί η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλεξιμότητα των δαπανών που υπάρχουν στο έργο;
3. Αν όχι, έχει υπολογίσει το υπουργείο ότι ενδεχόμενος έλεγχος θα οδηγήσει σε απένταξη του έργου και επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού;

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο