Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Πυλώνες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση – χαιρετισμός σε ημερίδα του Ινστιτούτου Δημοκρατίας “Κωνσταντίνος Καραμανλής” και του Τομέα Παιδέιας και Θρησκευμάτων της ΝΔ

IMG 7031Ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών, Κωστής Χατζηδάκης απεύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, πυλώνες για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» και ο Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας.
 

Κυρίες και κύριοι,  

 • Ο εκσυγχρονισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να αποκτήσει την κεντρική θέση που του αξίζει στη μάχη με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη.
 • Η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να είναι όπλο των νέων για το μέλλον.
 • Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε μια κυβέρνηση που στην πράξη δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη.
 • Που στιγματίζει την αριστεία ως ελιτίστικο προνόμιο.
 • Που συνεχίζει να ενοχοποιεί τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και την έννοια της επιχειρηματικότητας.
 • Που κλείνει τα μάτια στις πετυχημένες πρακτικές του εξωτερικού και στοχεύει στη συντήρηση ενός προβληματικού μοντέλου.
 • Η μετάβαση, όμως, σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο έχει ως θεμέλιο τις θαρραλέες τομές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
 • Στη συζήτηση αυτή, δυστυχώς, ελάχιστος χρόνος αφιερώνεται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Στις περισσότερες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, άλλωστε, αυτοί οι τομείς αποτελούν πηγή μεγάλης προστιθέμενης αξίας στην κοινωνία και την οικονομία.
 • Δεν είναι θεσμοί δεύτερης ταχύτητας. Αντιθέτως, προσφέρουν ουσιαστική προοπτική για την ανάπτυξη, βελτίωση αλλά και ανανέωση δεξιοτήτων.
 • Οφείλουμε να υιοθετήσουμε πολλές από αυτές τις καλές αυτές πρακτικές που πέτυχαν στο εξωτερικό και να τις προσαρμόσουμε στις ανάγκες της χώρας. Παραδείγματα όπως η Γερμανία και η Φινλανδία μπορούν να μας δείξουν τον δρόμο.
 • Πρέπει να δουλέψουμε σε δύο κατευθύνσεις. Απαιτείται αρχικά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αλλά και της νοοτροπίας!
 • Είναι κοινή παραδοχή ότι δεν έχουμε ξεπεράσει ακόμα τη θεώρηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως εκπαίδευση δεύτερης κατηγορίας.
 • Χρειαζόμαστε έναν συνδυασμό μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού και λύσεων με άμεση εφαρμογή.
 • Ως Νέα Δημοκρατία οφείλουμε να παρουσιάσουμε προτάσεις που είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και εφικτές, ενώ πρέπει να απαντούν σε συγκεκριμένες ανάγκες.
 • Στο πλαίσιο της εκπόνησης του κυβερνητικού μας προγράμματος έχουμε σχηματίσει ομάδα εργασίας που εστιάζει συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Συνεργαζόμενοι, φυσικά, με τον τομέα παιδείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και δίνοντας, παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία διαβούλευσης.

Κυρίες και κύριοι,

 • Θεωρώ, προσωπικά ότι για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στόχος πρέπει να είναι να παρέχεται στους μαθητές εναλλασσόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή να μελετούν τη θεωρία στο σχολείο και την εφαρμογή της στις επιχειρήσεις.
 • Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επέκτασης του θεσμού της μαθητείας –δηλαδή της παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης- καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών στο Λύκειο, προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα στις επιχειρήσεις ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω ΕΣΠΑ και άλλων σχετικών εργαλείων.
 • Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε, όμως, πρώτα από όλα, να αποβάλουμε τις ιδεοληψίες που κρατάνε συνολικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε απομόνωση από την πραγματική αγορά.
 • Αυτή η οπισθοδρομική στάση, άλλωστε, πλήττει κυρίως τους νέους, καθώς όταν ρίχνονται ξαφνικά στην αγορά εργασίας είναι σαν να τους πετάνε στη μέση του ωκεανού χωρίς να τους έχουν μάθει να κολυμπάνε.
 • Μια νέα προσέγγιση μπορεί να προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να εξοικειωθούν βιωματικά με τα διάφορα επαγγέλματα, καθώς και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας στο επάγγελμα που σπουδάζουν.
 • Μέσω της διασύνδεσής της με τις επιχειρήσεις, η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική επιλογή για τους νέους που θα τους δίνει την δυνατότητα για άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας.
 • Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος αυτού είναι η διαρκής διάδραση με τις τοπικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτυπωθούν οι ανάγκες τους και να εξελίσσεται συνεχώς το μείγμα των προγραμμάτων σπουδών καθώς και των προσφερόμενων πρακτικών.
 • Πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να έχουν μια σειρά από οφέλη όπως:
 1. Να εξασφαλιστεί η στροφή των νέων σε επαγγέλματα τα οποία θα εξασφαλίζουν καλύτερες προοπτικές για ανεύρεση εργασίας ή άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος σε τοπικό επίπεδο, και συνεπώς μείωση της ανεργίας
 2. Να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
 3. Να αναδειχθούν ειδικότητες και επαγγέλματα τα οποία δεν είναι δημοφιλή, ωστόσο εξασφαλίζουν μεγαλύτερες προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο
 4. Να προετοιμαστεί ένα ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
 5. Να ενισχυθεί συνολικά η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας
 • Όσον αφορά στη Δια Βίου Μάθηση, οι όποιες παρεμβάσεις οφείλουν να έχουν ως βασικό στόχο την επανένταξη μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων στην αγορά εργασίας.
 • Μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και τις επανακατάρτισής τους.
 • Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας καθώς και όλες οι δομές Δια βίου Μάθησης πρέπει να παρέχουν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόκτηση δεξιοτήτων και την κοινωνική επανένταξη συμπολιτών μας.
 • Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν σημαντικό να γίνει εντοπισμός των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αναδειχθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας.
 • Αυτό σημαίνει πως θα είναι κομβικό να συμμετέχουν οι περιφερειακοί φορείς στη διαμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Σκοπός είναι η παρεχόμενη κατάρτιση να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητά πράγματι η αγορά εργασίας.
 • Έτσι το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας θα μπορέσει να αποκτήσει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί και να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας με επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, με έμφαση στην τοπική αγορά.
 • Η πρόσβαση σε αυτού του είδους το ανθρώπινο δυναμικό θα συμβάλει, παράλληλα, σημαντικά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Οι δύο αυτές κατευθύνσεις πρωτοβουλιών που σκιαγράφησα έχουν περιορισμένο κόστος αλλά μεγάλη προστιθέμενη αξία.
 • Για να λειτουργήσει, όμως, ομαλά ένα τέτοιο σύστημα, θα απαιτούνταν τρεις τουλάχιστον προϋποθέσεις :
 1. Να δημιουργηθούν ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες θα καταγράφονται οι ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων σε επίπεδο νομού.
 2. Να γίνουν παρεμβάσεις όπως η πιστοποίηση και η κατοχύρωση επαγγελματικών προσόντων.
 3. Να πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις τους.
 • Η βασικότερη προϋπόθεση όμως είναι να εστιάσο&upsil
Μετάβαση στο περιεχόμενο