Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Επιστολή προς επιχειρηματικές και καταναλωτικές οργανώσεις για υποβολή προτάσεων προς άρση εμποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισμού, στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και στη συγκράτηση των τιμών

KX_EPISTOLH…Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα να αρθούν τα εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα και τον Ανταγωνισμό, ώστε να αναδειχθούν οι υγιείς δυνάμεις της Αγοράς και να υπάρξει όφελος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις…Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, θεωρούμε ότι οι παράγοντες της Αγοράς – καταναλωτές και επιχειρήσεις – πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση ρυθμιστικών εμποδίων, που θα έχουν ως  αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς, την ανάπτυξη του Ανταγωνισμού και τη διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης σε επίπεδα καλύτερα για όλους. Το κέρδος θα είναι διπλό: Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης απηύθυνε σήμερα επιστολή προς τις διοικήσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών οργανώσεων με την οποία ζητά συγκεκριμένες προτάσεις για άρση των εμποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισμού, διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και συγκράτηση των τιμών. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο υπουργείο ως το τέλος του μήνα. 

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

 «Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως υψηλή προτεραιότητα να αρθούν τα εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα και τον Ανταγωνισμό, ώστε να αναδειχθούν οι υγιείς δυνάμεις της Αγοράς και να υπάρξει όφελος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, έχει τοποθετηθεί από τον Αύγουστο ειδικός συντονιστής, με στόχο να έχουμε πολύ σύντομα συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ήδη, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχωρεί με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου στην αναθεώρηση των Αγορανομικών Διατάξεων και την τροποποίηση του Αγορανομικού Κώδικα. Παράλληλα, υπογράφηκε ήδη η σύμβαση με τον ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» του εν λόγω οργανισμού, για τον ανταγωνισμό. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ομαλότερη λειτουργία της αγοράς.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, θεωρούμε ότι οι παράγοντες της Αγοράς – καταναλωτές και επιχειρήσεις – πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση ρυθμιστικών εμποδίων, που θα έχουν ως  αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς, την ανάπτυξη του Ανταγωνισμού και τη διαμόρφωση της προσφοράς και της ζήτησης σε επίπεδα καλύτερα για όλους. Το κέρδος θα είναι διπλό: Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή.

 Προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι απόψεις όλων των παραγόντων της αγοράς άμεσα, ώστε η προσπάθεια να είναι πλήρης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε έως τις 30 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένες θέσεις σας για τα παραπάνω. Συνθέτοντας τις θέσεις αυτές με τα στοιχεία του Υπουργείου, θα κινηθούμε χωρίς καθυστερήσεις στην κατεύθυνση που περιγράφω.»

 

Κωστής Χατζηδάκης

Μετάβαση στο περιεχόμενο