Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Επιτροπές Προμήθειας Ανταλλακτικών και Επισκευών Μεταφορικών Μέσων ΕΛΤΑ

Τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα. Το αντικείμενο εργασίας της είναι υπό μία έννοια και μεταφορικό, καθώς ο διακινούμενος όγκος αλληλογραφίας, δεμάτων κλπ. προϋποθέτει πλήρες δίκτυο μεταφορικών μέσων και συνεργείων.

Α.Π. 15239 /  19-04-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

ΘΕΜΑ :  Επιτροπές Προμήθειας Ανταλλακτικών και Επισκευών Μεταφορικών Μέσων ΕΛΤΑ

Τα  Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα. Το αντικείμενο εργασίας της είναι υπό μία έννοια και μεταφορικό, καθώς ο διακινούμενος όγκος αλληλογραφίας, δεμάτων κλπ. προϋποθέτει πλήρες δίκτυο μεταφορικών μέσων και συνεργείων. Άλλωστε, από τον ίδιο τον ετήσιο ισολογισμό των ΕΛΤΑ, προκύπτει ότι η δαπάνη για την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αυτών  είναι από τις μεγαλύτερες της επιχείρησης και ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Η συντήρηση των μέσων αυτών (φορτηγά, μοτοσικλέτες κλπ) πραγματοποιείται τόσο από συνεργεία των ΕΛΤΑ, όσο και από ιδιωτικά εξωτερικά συνεργεία. Ο έλεγχος των εργασιών που πραγματοποιούν τα εξωτερικά αυτά συνεργεία διενεργείται από ειδικές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν υπάλληλοι της επιχείρησης και λειτουργούν με βάση ειδικό κανονιστικό πλαίσιο και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του προσωπικού. Μάλιστα, για την πλήρη διασφάλιση των κανόνων διαφάνειας η ΣΣΕ 2006-2007, που υπεγράφη μεταξύ της διοίκησης των ΕΛΤΑ και του δευτεροβάθμιου σωματείου ΠΟΣΤ, στις επιτροπές αυτές συμμετέχουν και μέλη της. Μέχρι πρόσφατα η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας των επιτροπών εφαρμοζόταν απαρέγκλιτα και με ειδικές πράξεις της Διοίκησης εξασφαλιζόταν η συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων σε αυτές.

Τελευταία, όμως, μετά την τροποποίηση του υπηρεσιακού οργανισμού και τη συνεπακόλουθη μεταφορά αρμοδιοτήτων των μεταφορικών μέσων από τη Διεύθυνση Επιστολικού Ταχυδρομείου στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών ΕΛΤΑ, η συμμετοχή αυτή καταργήθηκε, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των αποφάσεών τους από εκπροσώπους των εργαζομένων να είναι πρακτικά αδύνατος. Επιπλέον, και με δεδομένο ότι το κόστος συντήρησης και επισκευών των μεταφορικών μέσων, προμήθειας ανταλλακτικών κλπ. είναι υψηλό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών εφαρμόζει τη μέθοδο της κατάτμησης του ετήσιου συνολικού ποσού με μονοπρόσωπο έλεγχο της εκάστοτε δαπάνης, όχι πια από εκπροσώπους των εργαζομένων, αλλά από διοικητικό υπάλληλο, ο οποίος, μάλιστα, δεν έχει και σχέση με το αντικείμενο μεταφοράς και συντήρησης.

Λόγω αυτής της πρακτικής τίθενται διάφορα ζητήματα, σχετιζόμενα τόσο με τη διαφάνεια, όσο και με την αποτελεσματική λειτουργία των ΕΛΤΑ.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1.Προτίθεται να πάρει μέτρα για την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου στο σύστημα προμήθειας, συντήρησης, επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης;
 2.  Θα λάβει διοικητικά μέτρα για την αυθαίρετη παρέκκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτηματικά ως προς την τήρηση των κανόνων διαφάνειας;

 

        

            

Μετάβαση στο περιεχόμενο