Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΥΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη  12η Φεβρουαρίου, 2008
κκ Συντάκτες ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΥΜΕ
Με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη, δημιουργείται επιτροπή για την μελέτη και υλοποίηση εφαρμογών ΣΔΙΤ, για τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.
Η «Επιτροπή για την μελέτη και τις διαδικασίες εφαρμογής στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς , του Ν.3389/2005 (ΣΔΙΤ -περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα)» θα έχει αντικείμενο:
α)  Τη μελέτη και τη διαδικασία εφαρμογής , στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς,   με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του πλαισίου που προσφέρει η νομοθεσία.
β) Τη διαβούλευση με τους εποπτευόμενους από στο ΥΜΕ φορείς και οργανισμούς, για τα επενδυτικά τους προγράμματα και τις δυνατότητες εφαρμογής της νομοθεσίας
γ)  Την υποβολή εισηγήσεων- προτάσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούν σε δυνατότητες χρηματοδότησης , υλοποίησης και διαχείρισης έργων και υποδομών αρμοδιότητας ΥΜΕ και των εποπτευομένων φορέων, με ενισχύσεις από ιδιώτες, και
δ)    Την επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη συμμετοχή του στην Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ( Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ).
Το έργο της επιτροπής είναι επιστημονικού, συμβουλευτικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα. Η επιτροπή θα έχει μόνιμη συνεργασία με την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα η οποία και έχει τον αποφασιστικό και διαχειριστικό ρόλο των ενδεχομένων έργων. Του έργου της επιτροπής θα εποπτεύει ο Γεν. Γραμματέας του ΥΜΕ κ. Σιμος Σιμόπουλος.
Την επιτροπή αποτελούν οι :
• Κοντόπουλος Σάββας, πολιτικός μηχανικός, πρώην αναπληρωτής διευθυντής μελετών νέων έργων της ΕΡΓΟΣΕ, τεχνικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρος
• Αλεξανδράκης Μανώλης, οικονομολόγος, πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, ως Αντιπρόεδρος
• Κεφαλογιάννης Κώστας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων έργων
• Κοτρώνης Βασίλειος, πολιτικός μηχανικός, με εμπειρία στην εκτέλεση δημοσίων έργων
• Κουλούρη Ιωάννα, νομικός με μεταπτυχιακό στις συμβάσεις δημοσίων έργων και υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Ρόμπερτ Σούμαν, Στρασβούργο
• Κωστάκη Αργυρώ, πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στην διαχείριση τεχνικών έργων
• Μαγκανιώτης Απόστολος, πολιτικός μηχανικός, συνεργάτης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε θέματα περιβάλλοντος
• Παναγοπούλου Δήμητρα, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
• Πτωχός Δημήτριος, μηχανικός Η/Υ, συνεργάτης του Εργαστηρίου Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου
• Τωμαδάκη Δέσποινα, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ
• Σταθόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Eπιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Πρόεδρος της ΤΡΑΜ ΑΕ.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης:
«Την τελευταία δεκαετία, η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μέσω συμπράξεων, αναδείχθηκε ένα από τα πλέον ισχυρά “εργαλεία”   ανάπτυξης υποδομών στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών, τόσο στην Ευρώπη όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.
Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και τις δυνατότητες που μας παρέχει πλέον το ανεπτυγμένο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, στοχεύουμε να εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σημαντικών υποδομών και έργων μέσω των ΣΔΙΤ, καθώς:
-Η χώρα μας διαθέτει πλέον νομικό πλαίσιο και την ανάλογη εμπειρία από την εφαρμογή του στα πλαίσια της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ( Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ), όπως επίσης και ανεπτυγμένο κατασκευαστικό και χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα έργα.
Είναι λοιπόν βέβαιο ότι με τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα θα αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και του κοινωνικού συνόλου στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών».
Από το Γραφείο Τύπου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη  12η Φεβρουαρίου, 2008

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΥΜΕ

 

Με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη, δημιουργείται επιτροπή για την μελέτη και υλοποίηση εφαρμογών ΣΔΙΤ, για τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.Η «Επιτροπή για την μελέτη και τις διαδικασίες εφαρμογής στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς , του Ν.3389/2005 (ΣΔΙΤ -περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα)» θα έχει αντικείμενο:
α)  Τη μελέτη και τη διαδικασία εφαρμογής , στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών  και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και οργανισμούς,   με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του πλαισίου που προσφέρει η νομοθεσία.β) Τη διαβούλευση με τους εποπτευόμενους από στο ΥΜΕ φορείς και οργανισμούς, για τα επενδυτικά τους προγράμματα και τις δυνατότητες εφαρμογής της νομοθεσίας γ)  Την υποβολή εισηγήσεων- προτάσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορούν σε δυνατότητες χρηματοδότησης , υλοποίησης και διαχείρισης έργων και υποδομών αρμοδιότητας ΥΜΕ και των εποπτευομένων φορέων, με ενισχύσεις από ιδιώτες, και  δ)    Την επικουρία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τη συμμετοχή του στην Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ( Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ).Το έργο της επιτροπής είναι επιστημονικού, συμβουλευτικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα. Η επιτροπή θα έχει μόνιμη συνεργασία με την Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα η οποία και έχει τον αποφασιστικό και διαχειριστικό ρόλο των ενδεχομένων έργων. Του έργου της επιτροπής θα εποπτεύει ο Γεν. Γραμματέας του ΥΜΕ κ. Σιμος Σιμόπουλος. Την επιτροπή αποτελούν οι :• Κοντόπουλος Σάββας, πολιτικός μηχανικός, πρώην αναπληρωτής διευθυντής μελετών νέων έργων της ΕΡΓΟΣΕ, τεχνικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρος  • Αλεξανδράκης Μανώλης, οικονομολόγος, πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, ως Αντιπρόεδρος• Κεφαλογιάννης Κώστας, σύμβουλος επιχειρήσεων, με εμπειρία στην διαχείριση μεγάλων έργων• Κοτρώνης Βασίλειος, πολιτικός μηχανικός, με εμπειρία στην εκτέλεση δημοσίων έργων • Κουλούρη Ιωάννα, νομικός με μεταπτυχιακό στις συμβάσεις δημοσίων έργων και υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Ρόμπερτ Σούμαν, Στρασβούργο• Κωστάκη Αργυρώ, πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό στην διαχείριση τεχνικών έργων • Μαγκανιώτης Απόστολος, πολιτικός μηχανικός, συνεργάτης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε θέματα περιβάλλοντος • Παναγοπούλου Δήμητρα, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ • Πτωχός Δημήτριος, μηχανικός Η/Υ, συνεργάτης του Εργαστηρίου Αποφάσεων και Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου  Πολυτεχνείου • Τωμαδάκη Δέσποινα, χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ• Σταθόπουλος Νικόλαος, Διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Eπιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Πρόεδρος της ΤΡΑΜ ΑΕ.Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστής Χατζηδάκης:
«Την τελευταία δεκαετία, η συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μέσω συμπράξεων, αναδείχθηκε ένα από τα πλέον ισχυρά “εργαλεία”   ανάπτυξης υποδομών στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών, τόσο στην Ευρώπη όπως και στον υπόλοιπο κόσμο.Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και τις δυνατότητες που μας παρέχει πλέον το ανεπτυγμένο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, στοχεύουμε να εκμεταλλευθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης σημαντικών υποδομών και έργων μέσω των ΣΔΙΤ, καθώς:-Η χώρα μας διαθέτει πλέον νομικό πλαίσιο και την ανάλογη εμπειρία από την εφαρμογή του στα πλαίσια της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ( Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ), όπως επίσης και ανεπτυγμένο κατασκευαστικό και χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα, με σημαντική εμπειρία σε μεγάλα έργα. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι με τις συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα θα αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα σημαντικά τους πλεονεκτήματα, προς όφελος τόσο της οικονομίας όσο και του κοινωνικού συνόλου στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών».     Από το Γραφείο Τύπου

Μετάβαση στο περιεχόμενο