Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής

kx_atypo_sumboulio_zappeio_25_4_2014Το Άτυπο Συμβούλιο Συνοχής συμπίπτει με την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και με την περίοδο που οι οικονομίες των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση βρίσκονται, στον ένα ή τον άλλο βαθμό κοντά σε αλλαγή σελίδας. Θα πρέπει να επιτραπεί η υιοθέτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης ΜΜΕ που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οικονομίας κάθε χώρας, ιδιαίτερα αυτών που επλήγησαν από την κρίση. Δεν είναι νοητό, πολύ περισσότερο σήμερα, να αγνοήσουμε τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις χώρες αυτές. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε  τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού προκειμένου να μην υπονομευθεί περαιτέρω η θέση των επιχειρήσεων των πιο αδύναμων χωρών, να  στηρίξουμε τις καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις με ειδικά προσαρμοσμένα, ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα και να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των Κοινοτικών πόρων

kx_atypo_sumboulio_zappeio_25_4_2014Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΕΕ και ειδικότερα η διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση συζητήθηκαν στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας.

Τις απόψεις τους για το θέμα παρουσίασαν στο Συμβούλιο ο διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund) κ. Pier Luigi Gilibert, ο διευθυντής Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου  (IIF) κ. Jeffrey Anderson και ο γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) κ. Peter Faross.

Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η ανάγκη προσαρμογών στις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (επίπεδο ανάπτυξης, οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια και τη χώρα εγκατάστασης, κ.α.) καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε επιχορηγήσεις, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, κ.α. Όπως είναι γνωστό κατά την περίοδο 2014 – 2020 διπλασιάζονται τα κονδύλια για τις ΜΜΕ, (από 70 δις. κατά την περίοδο 2007-2013 σε 140 δις. ευρώ) με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τονίστηκε επίσης η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην καινοτομία προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των ΜΜΕ, να ενθαρρυνθούν οι επιχειρηματικές συνεργασίες σε διακρατικό επίπεδο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να επεκταθούν σε νέες αγορές και να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου οι ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου προσωπικό.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ κ. Johannes Hahn παρουσίασε τις εξελίξεις ως προς την υποβολή από τις χώρες – μέλη προς την ΕΕ των ΣΕΣ (Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, δηλ. το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020) και των επιμέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί τα 27 από τα 28 ΣΕΣ (σημ.: το ελληνικό πρόγραμμα είναι μεταξύ αυτών που υπεβλήθησαν).

Τις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου απασχόλησε και το ζήτημα της αστικής ανάπτυξης, στη βάση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου για τις Πόλεις του Μέλλοντος που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες. Με δεδομένο ότι η πλειονότητα του πληθυσμού τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως κατοικεί σε αστικές περιοχές, καθώς και ότι πάνω από το 50 % των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής θα διοχετευθούν επίσης σε αστικές περιοχές, η συζήτηση επικεντρώθηκε:

-Στον καλύτερο προσανατολισμό των κονδυλίων προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που επιφέρει η αστική ανάπτυξη (π.χ. ρύπανση του περιβάλλοντος, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός).

-Στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ, εθνικών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων.

-Στην προοπτική διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής ατζέντας για την αστική ανάπτυξη.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Το Άτυπο Συμβούλιο Συνοχής συμπίπτει με την έναρξη της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 αλλά και με την περίοδο που οι οικονομίες των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση βρίσκονται, στον ένα ή τον άλλο βαθμό κοντά σε αλλαγή σελίδας. Θα πρέπει να επιτραπεί η υιοθέτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης ΜΜΕ που θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της οικονομίας κάθε χώρας, ιδιαίτερα αυτών που επλήγησαν από την κρίση. Δεν είναι νοητό, πολύ περισσότερο σήμερα, να αγνοήσουμε τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις χώρες αυτές. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε  τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού προκειμένου να μην υπονομευθεί περαιτέρω η θέση των επιχειρήσεων των πιο αδύναμων χωρών, να  στηρίξουμε τις καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις με ειδικά προσαρμοσμένα, ευέλικτα χρηματοδοτικά προϊόντα και να διασφαλίσουμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των Κοινοτικών πόρων».


Μετάβαση στο περιεχόμενο