Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ερώτηση για Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ΠΕΠ και Πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”

Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της πολιτικής της είναι πενιχρά, καθώς υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και στην καταβολή των επιδοτήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Α.Π. 7318/255/6-12-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Παρά τις συνεχείς εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 2007-2013, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της πολιτικής της είναι πενιχρά, καθώς υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και στην καταβολή των επιδοτήσεων στα προγράμματα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Παράλληλα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από την οικονομική κρίση, με κυριότερο την έλλειψη ρευστότητας, διατηρούν επιφυλακτική στάση απέναντι στα προγράμματα χρηματοδότησης που προκηρύσσονται. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην καλύπτονται οι διαθέσιμοι προϋπολογισμοί, όπως π.χ. στο πρόγραμμα ‘’ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010’’ όπου καλύφθηκε το 17% της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης! Επίσης, στα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ, τα αποτελέσματα για χορηγήσεις δανείων είναι εξίσου απογοητευτικά, ενώ πολλές επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί σε παλαιότερα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ αδυνατούν να καλύψουν σήμερα τη δόση του δανείου τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.    Ποια είναι η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας; Ποιο το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που έχει καταβληθεί; Να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες με τα παρακάτω στοιχεία (ονομασία προγράμματος, ημερομηνία προκήρυξης, προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης προκήρυξης, αριθμός επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το πρόγραμμα, ημερομηνία απόφασης ένταξης έργων, δημόσια χρηματοδότηση που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα).

2.    Ποια προγράμματα και με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύει να προκηρύξει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο προσεχές διάστημα; Θα υπάρξει εκ νέου προκήρυξη για τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας;

3.    Σκέπτεται το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να προχωρήσει στην επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων μέσω των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ από τρία (3) σε πέντε(5) χρόνια, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ένταξής τους στο κάθε πρόγραμμα;

4.    Έχουν υπογραφεί οι απαραίτητες αποφάσεις και έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή της διαδικασίας προχρηματοδότησης που θα βοηθήσει στην επίσπευση της καταβολής των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στους Οδηγούς των Προγραμμάτων; (όπως στα προγράμματα ‘’Πράσινη Επιχείρησης 2010’’ και ‘’Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες’’)
Αν όχι, ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησής εφαρμογής της διαδικασίας και σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την υλοποίησή της;

Μετάβαση στο περιεχόμενο