Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ερώτηση για Προγράμματα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΥΠΟΙΑΝ

Το Μάϊο του 2010 η τότε Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα της ενίσχυσης των Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ, όπου χιλιάδες επενδυτές – πάνω από το 60% αυτών που υπέβαλλαν πρόταση – , εξαιτίας της αιφνιδιαστικής περικοπής κατά 500 εκατ. ευρώ του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος που ανερχόταν στο 1 δισεκ. ευρώ, αποκλείστηκαν από τη χρηματοδότηση.

Α.Π. 7317/6-12-2010

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω ΠΕΠ και Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Το Μάϊο του 2010 η τότε Υπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα της ενίσχυσης των Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ, όπου χιλιάδες επενδυτές – πάνω από το 60% αυτών που υπέβαλλαν πρόταση – , εξαιτίας της αιφνιδιαστικής περικοπής κατά 500 εκατ. ευρώ του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος που ανερχόταν στο 1 δισεκ. ευρώ, αποκλείστηκαν από τη χρηματοδότηση.

Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κατέθεσαν τις ενστάσεις τους μέχρι το μήνα Αύγουστο σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΑΝ. Εντούτοις, τα αποτελέσματα τους δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα.

Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης που δεν εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αδυνατούν να υποβάλλουν την πρότασή τους με τις απαιτούμενες προσαρμογές στο νέο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» που προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και το οποίο είναι ανοικτό για υποβολή προτάσεων έως τις 20/12/2010. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος, απαγορεύεται η κατάθεση φακέλου με το ίδιο φυσικό αντικείμενο στα δύο προγράμματα. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως έλαβαν θετικό αποτέλεσμα από την ένσταση που κατέθεσαν αντιμετωπίζουν χρονική αδυναμία να προετοιμαστούν προκειμένου να καταθέσουν εκ νέου το φάκελο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». Μάλιστα. τις παραπάνω επισημάνσεις σας έχουν αποστείλει ορισμένοι επιχειρηματικοί φορείς της χώρας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Ποιος είναι ο αριθμός των ενστάσεων που κατατέθηκαν από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ;
2.    Πως κατανέμεται ο αριθμός των ενστάσεων ανά τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός); Να κατατεθεί σχετικός πίνακας.
3.    Έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ενστάσεις θα γίνουν δεκτές;
4.    Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και πότε θα ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για το αποτέλεσμα της έντασής τους;
5.    Με πιο τρόπο σκέπτεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να αντιμετωπίσει το ζήτημα του αποκλεισμού των επιχειρήσεων από την υποβολή φακέλου στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» εξαιτίας της καθυστέρησης στην έκδοση των αποτελεσμάτων των ενστάσεων;

Μετάβαση στο περιεχόμενο