Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ερώτηση-Καταγγελία Χατζηδάκη στην Κομισόν: Οι Μακεδονικές Αερογραμμές παίζουν με την ζωή των επιβατών

Ερώτηση-καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κωστής Χατζηδάκης , σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων της εταιρίας Μακεδονικές Αερογραμμές (ΜΑ), θυγατρικής της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ο.Α. ). Στην καταγγελία του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρεται σε αλλεπάλληλους ελέγχους που έχουν γίνει μεταξύ των οποίων και τρεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όπου τονίζεται ότι η κατάσταση που αντιμετώπισαν οι επιθεωρητές ήταν άκρως απογοητευτική και ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αρκούσαν για την αναστολή του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέως των Μ. Α.
Στην ερώτηση του ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι ορισμένες από τις παραβάσεις υπήρξαν και ευρήματα παλαιότερης έκθεσης την οποία η ΥΠΑ είχε κοινοποιήσει στις Μ.Α. στις 17/2/1999. Ωστόσο διενεργήθηκε νέος έλεγχος από επτά επιθεωρητές που ορίσθηκαν από την ΥΠΑ με την απόφαση Δ2/Γ/5238/1387 της 3ης Φεβρουαρίου 2000 και διαπιστώθηκαν τα εξής:
Όσον αφορά τον τομέα πτητικής εκμετάλλευσης:
1. Διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε βασικά έγγραφα όπως η άδεια του Αερομεταφορέα (AOC) και το εγχειρίδιο πτητικής εκμετάλλευσης της εταιρίας. Οι Μ.Α. δεν είχαν πιστοποιημένη επιμελητεία πτήσεων και από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η επιμελητειακή της υποστήριξη γίνεται από την επιμελητεία πτήσεων της Ο.Α. του Ανατολικού αεροσταθμού. Ο δε φερόμενος ως Προϊστάμενος Επιμελητείας Πτήσεων δεν είχε Πτυχίο Επιμελητή Πτήσεων ενώ ταυτόχρονα φέρεται να απασχολείται και σε άλλον ένα τουλάχιστον αερομεταφορέα με την επίσημη ιδιότητα του επιμελητή πτήσεων.
2. Από την εξέταση των μητρώων των χειριστών όσο και των προγραμμάτων απασχόλησης αυτών προέκυψε ότι γινόταν χρέωση ωρών πτήσεων σε χειριστές ακόμη και για τα σκέλη εκείνα της πτήσης κατά τα οποία αυτοί δεν εκτελούν υπεύθυνα καθήκοντα μέλους πληρώματος πτήσης, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο πλασματική πτητική εμπειρία για τους χειριστές.
3. Βεβαιώθηκαν υπερβάσεις ωραρίου πτήσεως και απασχόλησης των ιπταμένων κατά παράβαση του σχετικού άρθρου του Β.Δ. 22/164 “Περί κανονισμού τεχνικής εκμεταλλεύσεως αεροπλάνων δημόσιων μεταφορών ” γεγονός άκρως επικίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.
4. Η εκπαίδευση χειριστών στο SIMULATOR (εξομοιωτής πτήσεων)γινόταν από άτομα τα οποία δεν ήταν εκπαιδευτές SIMULATOR και το χειρότερο ένας συγκυβερνήτης εκπαίδευε ένα χειριστή ως κυβερνήτη!
5.Η εταιρία δεν διέθετε εγκεκριμένα από την ΥΠΑ εγχειρίδια εκπαίδευσης και Πτητικής Εκμετάλλευσης, παρότι το γεγονός αυτό είχε επισημανθεί από την 4/11/99 αναφορά του τότε υπεύθυνου του γραφείου ασφάλειας πτήσεων.
6. Οι Μ.Α. εκτελούσαν δρομολόγια της Ο.Α. σε προορισμούς οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από την ΥΠΑ. Η παραπάνω παράβαση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων διότι οι πτήσεις αυτές εκτελούνται από πληρώματα τα δεν έχουν αξιοποιηθεί για τις παραπάνω αεροπορικές οδούς.
Όσον αφορά τον τομέα της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
1. Οι Μ.Α. κατά τον έλεγχο δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν νόμιμο χρήση των εγκαταστάσεων των τεχνικών υπηρεσιών. Οι δε τεχνικές υπηρεσίες ήταν στελεχωμένες από ένα μόνο άτομο!!!
2. Τα τεχνικά εγχειρίδια των Μ.Α. δεν ήταν εγκεκριμένα από την ΥΠΑ.
3. Οι συμβάσεις συντήρησης μεταξύ Μ.Α. και Ο.Α. αναφέρονται σε αρμοδιότητες που σύμφωνα με το ΒΔ/22/64 δεν προβλέπεται ένας αερομεταφορέας να αναθέτει σε άλλον. Τα δε αρχεία των αεροπλάνων των Μ.Α. βρισκόταν υπό την κατοχή της Ο.Α. , η οποία αρνούνταν να τα παραδώσει στις Μ.Α.
4. Οι Μ.Α. δεν είχαν καθιερώσει σύστημα ελέγχου ζυγοσταθμίσεως των αεροπλάνων τους που να έχει εγκριθεί από την ΥΠΑ.
5. Οι Μ.Α. δεν είχαν εγκεκριμένο από την ΥΠΑ σύστημα συνεχούς επιθεωρήσεως -συντηρήσεως. Η εταιρία δεν είχε εκπονήσει ούτε διατηρούσε σε ισχύ μήτε εφάρμοζε σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και ανάλυσης της απόδοσης και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιθεώρησης, προληπτικής συντήρησης, λοιπής συντήρησης μετατροπών, συμπεριφοράς πτητικού υλικού. Το δε πιστοποιητικό συντηρήσεως εξεδίδετο από την Ολυμπιακή Αεροπορία κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 5.6.6 του ΒΔ22/64.
Κατόπιν όλων αυτών των διαπιστώσεων ο έλεγχος δεν συνεχίσθηκε με ευθύνη του Διευθυντή Πτητικής Εκμετάλλευσης των Μ.Α. -η διακοπή του ελέγχου της εταιρίας αποτελεί σοβαρότατη παράβαση της Ελληνικής και Διεθνούς Αεροπορικής Νομοθεσίας- ο οποίος αρνήθηκε την συνεργασία και παροχή επιπλέον στοιχείων στους επιθεωρητές της ΥΠΑ.
Η ΥΠΑ με επιστολή του τότε διοικητή της κ. Γεωργαράκη στις 10/7/2000 επανέρχεται και ζητεί από τα στελέχη των Μ.Α. “να συνεργασθούν αρμονικά και να παράσχουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί, σύμφωνα και με το άρθρο 26 του ΒΔ 22/64” και επισημαίνει ότι: “στοιχεία που άπτονται της ασφάλειας των πτήσεων και της ζωής των επιβατών σας, δεν σας επιτρέπουμε να τα αξιολογείτε μονομερώς ως στοιχεία τα οποία εμπίπτουν στο εταιρικό απόρρητο και συνεπώς μη διαθέσιμα”. Στην ίδια επιστολή ο τότε διοικητής της ΥΠΑ αναφέρει ότι: “η εικόνα που παρουσιάζετε είναι εικόνα εταιρίας ευρισκόμενης σε γενική αταξία με ενδεχόμενες δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις στην συνέχιση λειτουργίας της. Μεριμνήσετε άμεσα για την αποκατάσταση των μέχρι τούδε ευρημάτων και συνιστούμε να μην αναλωθείτε σε άσκοπη και επικίνδυνη αντιδικία με την Υπηρεσία μας και “αντίκρουση” των ευρημάτων ορισμένα των οποίων δυστυχώς αποτελούν και ευρήματα της Έκθεσης που σας είχε αποσταλεί πέρυσι 17/02/99…. “, προτρέποντας όμως τις Μ.Α. να συνεχίσουν τις πτήσεις με δική τους ευθύνη!!!
Οι δε Μ.Α. στην απάντηση τους στις 26/7/2000, αφού αρνούνται τα πάντα, προκαλούν την ΥΠΑ να επιβάλει στην εταιρία τις νόμιμες κυρώσεις. Συγκεκριμένα η επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου των Μ.Α. κ.Γηπάση αναφέρει: “Υποστηρίζεται, επιπλέον, ότι αρκετά από τα αποσπασματικά ευρήματα του ελέγχου είχαν εντοπισθεί και αναφερθεί στον αντίστοιχο του 1999. Δεν εξηγείται ωστόσο γιατί παρ’ ότι στη συνέχεια, όπως ισχυρίζεται και Υπηρεσία του διαπιστώνει, δεν φροντίζει να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις;”
Το θέμα έτυχε κάποιας δημοσιότητας. Αποτέλεσμα ήταν να επέμβει λοιπόν ο εισαγγελέας ο οποίος διέταξε προκαταρκτική εξέταση η οποία συνεχίζεται. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι παρόλα αυτά συνεχίζεται το θλιβερό σήριαλ των ελέγχων και της αδράνειας. Ακολούθησαν δύο νέες καταδικαστικές εκθέσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, από 27 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2000 η ΥΠΑ διενήργησε νέο έλεγχο αντικαθιστώντας έναν ελεγκτή για το οποίον ενίσταντο οι Μ.Α. Οι ελεγκτές, όμως και πάλι, κατέληξαν στα ίδια περίπου συμπεράσματα. Επιπροσθέτως η Ο.Α. παρήγγειλε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Flights Safety Foundation μια άλλη έρευνα για ολόκληρο τον όμιλο. Η έρευνα ολοκληρώθηκε. Ωστόσο ενώ για την Ολυμπιακή Αεροπορία και την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα δεν εντοπίζονται προβλήματα, για τις Μ.Α. τα συμπεράσματα και αυτής της έρευνας είναι εξαιρετικά αρνητικά όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Η έρευνα βρίσκεται στα χέρια του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Α. κ. Καλόφωνου από τις 22/9/2000. Σε πείσμα όμως των αλλεπάλληλων ελέγχων όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα τα αεροπλάνα των ΜΑ εξακολουθούν να εκτελούν δρομολόγια!
Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ ερωτά την Επιτροπή εάν είναι ενήμερη για τα όσα συμβαίνουν στις Μ.Α., καθώς και τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να εφαρμοσθεί το κοινοτικό δίκαιο για την ασφάλεια των πτήσεων.
Σε δήλωση του ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι: “Απορώ πώς είναι δυνατό σε αλλεπάλληλους ελέγχους να διαπιστώνονται τόσο πολλές σοβαρές παραβάσεις στην λειτουργία ενός αερομεταφορέα χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης απορώ τόσο με την επιστολή του πρώην διοικητή της ΥΠΑ που λεει ότι οι Μακεδονικές Αερογραμμές θα πρέπει να πετούν με δική τους ευθύνη (!) αλλά και με το ύφος της απάντησης των Μακεδονικών Αερογραμμών οι οποίες αρνούμενες να πράξουν οτιδήποτε προκαλούν την ΥΠΑ να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις για τις παραβάσεις που διαπίστωσε η επιτροπή ελέγχου. Αυτό όμως που με αφήνει κατάπληκτο είναι η αδιαφορία με την οποία αντιμετωπίζονται, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι ανθρώπινες ζωές. Το θέμα υπάρχει εδώ και μήνες, αλλά ουδείς λαμβάνει κανένα μέτρο. Δεν μπορώ να εξηγήσω πώς είναι δυνατό στο 2000 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό τον λόγο κατέθεσα την ερώτηση – καταγγελία στην Κομισιόν ώστε να επέμβει και να αποκατασταθεί η τάξη στην εν λόγω εταιρία. Διότι, δυστυχώς, οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα φαίνονται ότι έχουν άλλες προτεραιότητες”.


Μετάβαση στο περιεχόμενο