Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΣΠΑ. Επαγγελματική Κατάρτιση. Πορεία υλοποίησης έργων.

Αριθμ. Πρωτ. 1060/25.10.2011
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ. Επαγγελματική Κατάρτιση. Πορεία υλοποίησης έργων.
Σε μια εποχή που η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ και η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται σωστά και με γρήγορες διαδικασίες τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για τη στήριξη της απασχόλησης είναι και τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.  Δυστυχώς, η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού δεν δείχνει να υπάρχουν απορροφήσεις με γοργούς ρυθμούς. Το αντίθετο μάλιστα. Μεταξύ  άλλων καθυστερήσεις υπάρχουν και στα έργα που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση.
Από το 2009, παραμένουν σε εκκρεμότητα 4 Διεθνείς Διαγωνισμοί που αφορούν σε:
– Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 30.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/09/2009.
– Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, για 10.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/09/2009.
– Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 4.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 9/09/2009.
– Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 8.200 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/11/2009.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:
1. Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενοι διαγωνισμοί είναι σε εκκρεμότητα μετά από 2 χρόνια;
2. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Εργασίας να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων αυτών;
3. Αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Αν ναι, ποιος είναι ο προγραμματισμός της για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εντός πλαισίου ΕΣΠΑ αλλά και έξω από αυτό;

Σε μια εποχή που η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ και η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται σωστά και με γρήγορες διαδικασίες τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Αριθμ. Πρωτ. 1060/25.10.2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ:
– ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ. Επαγγελματική Κατάρτιση. Πορεία υλοποίησης έργων. 

Σε μια εποχή που η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε ρεκόρ και η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις προβλέψεις της κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αξιοποιούνται σωστά και με γρήγορες διαδικασίες τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ένα από τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση για τη στήριξη της απασχόλησης είναι και τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων.  Δυστυχώς, η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού δεν δείχνει να υπάρχουν απορροφήσεις με γοργούς ρυθμούς. Το αντίθετο μάλιστα. Μεταξύ  άλλων καθυστερήσεις υπάρχουν και στα έργα που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση. 

Από το 2009, παραμένουν σε εκκρεμότητα 4 Διεθνείς Διαγωνισμοί που αφορούν σε: 
– Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 30.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 07/09/2009.
– Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, για 10.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 25/09/2009.
– Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, για 4.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 9/09/2009.
– Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 8.200 ωφελούμενους, με ημερομηνία υποβολής προσφορών 20/11/2009.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:

1. Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενοι διαγωνισμοί είναι σε εκκρεμότητα μετά από 2 χρόνια; 
2. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο Εργασίας να επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων αυτών; 
3. Αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση προτεραιότητα για την κυβέρνηση; Αν ναι, ποιος είναι ο προγραμματισμός της για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης εντός πλαισίου ΕΣΠΑ αλλά και έξω από αυτό;

Μετάβαση στο περιεχόμενο