Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΣΠΑ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

…Στην Ελλάδα της κρίσης, όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18%, η άμεση αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι περισσότερο από αναγκαία. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιούνται 4 Επιχειρησιακά προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου… Και τα 4 αυτά Επιχειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πίνακα με τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ…
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1994/25-11-2011
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των διαφορών ευημερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή.
Το ΕΚΤ είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της απασχόλησης στην Ε.Ε. Βοηθά τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν καλύτερα το εργατικό δυναμικό και τις εταιρίες της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες, παγκόσμιες προκλήσεις. Αποτελεί  βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2020, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Ε.Ε., παρέχοντάς τους καλύτερες δεξιότητες και καλύτερες εργασιακές προοπτικές.
Στην Ελλάδα της κρίσης, όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18%, η άμεση αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι περισσότερο από αναγκαία.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιούνται 4 Επιχειρησιακά προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου:
· Το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
· Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
· Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και
· Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»
Και τα 4 αυτά Επιχειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πίνακα με τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ποσοστό
Πραγμ/σων
Δαπανών (31-10-2011)
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 19,43%
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 17,32%
«Διοικητική Μεταρρύθμιση» 8,96%
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 0,47%
www.espa.gr
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:
1. Πού οφείλεται το γεγονός ότι οι πόροι  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου παρουσιάζουν χαμηλότερη απορρόφηση σε σχέση με τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και ποια μέτρα άμεσης απόδοσης έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της απορρόφησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου;
2. Με δεδομένη τη μείωση των διατιθέμενων πόρων λόγω της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, αλλά και την επικείμενη αναθεώρηση των Ε.Π, ποια επιμέρους έργα/προγράμματα πρόκειται να περικοπούν και ποια να ενισχυθούν σε κάθε Ε.Π.;
3. Πώς θα χρηματοδοτηθούν έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η κοινωφελής/κοινωνική εργασία; Ποια έργα καταργούνται για να βρεθούν τα εν λόγω κονδύλια;
4. Ποια από τα Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατρέχουν κίνδυνο απώλειας πόρων για το 2011, με βάση τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης ν+3, και ποια είναι τα επισφαλή ποσά;
Ημερομηνία                                Υπογραφή
25/11/2011

 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ                             

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                             Αριθμ. Πρωτ. 1994/25-11-2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό τη μείωση των διαφορών ευημερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., προωθώντας έτσι την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Το ΕΚΤ είναι αφοσιωμένο στην προώθηση της απασχόλησης στην Ε.Ε. Βοηθά τα κράτη μέλη να εξοπλίσουν καλύτερα το εργατικό δυναμικό και τις εταιρίες της Ευρώπης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν νέες, παγκόσμιες προκλήσεις. Αποτελεί  βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ε.Ε. για το 2020, η οποία έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της Ε.Ε., παρέχοντάς τους καλύτερες δεξιότητες και καλύτερες εργασιακές προοπτικές.

Στην Ελλάδα της κρίσης, όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18%, η άμεση αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι περισσότερο από αναγκαία.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιούνται 4 Επιχειρησιακά προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου:

·         Το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

·         Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

·         Το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και

·         Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

 

 

Και τα 4 αυτά Επιχειρησιακά Προγράμματα βρίσκονται πολύ χαμηλά στον πίνακα με τις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ.

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ποσοστό

Πραγμ/σων

Δαπανών (31-10-2011)

 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

19,43%

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

17,32%

«Διοικητική Μεταρρύθμιση»

8,96%

«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

0,47%

 

www.espa.gr

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Πού οφείλεται το γεγονός ότι οι πόροι  του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου παρουσιάζουν χαμηλότερη απορρόφηση σε σχέση με τα υπόλοιπα Ε.Π. του ΕΣΠΑ και ποια μέτρα άμεσης απόδοσης έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της απορρόφησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου;
  2. Με δεδομένη τη μείωση των διατιθέμενων πόρων λόγω της μείωσης της εθνικής συμμετοχής, αλλά και την επικείμενη αναθεώρηση των Ε.Π, ποια επιμέρους έργα/προγράμματα πρόκειται να περικοπούν και ποια να ενισχυθούν σε κάθε Ε.Π.;
  3. Πώς θα χρηματοδοτηθούν έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως η κοινωφελής/κοινωνική εργασία; Ποια έργα καταργούνται για να βρεθούν τα εν λόγω κονδύλια;
  4. Ποια από τα Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διατρέχουν κίνδυνο απώλειας πόρων για το 2011, με βάση τον κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης ν+3, και ποια είναι τα επισφαλή ποσά;

 

     Ημερομηνία                                                                            Υπογραφή

      25/11/2011

                                                                                                           

                                    

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο