Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ΕΣΠΑ. Πρόοδος φυσικού αντικειμένου και ποσοστό επίτευξης ποσοτικοποιημένων στόχων.

Η σημασία του ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την οικονομική κρίση είναι μεγάλη και έχει τονιστεί επανειλημμένως, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από την κυβέρνηση.

Αριθμ. Πρωτ. 23589/1333/28-9-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΕΣΠΑ. Πρόοδος φυσικού αντικειμένου και ποσοστό επίτευξης ποσοτικοποιημένων στόχων.

Η σημασία του ΕΣΠΑ ως βασικού εργαλείου για την ανάπτυξη της χώρας και την έξοδο από την οικονομική κρίση είναι μεγάλη και έχει τονιστεί επανειλημμένως, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από την κυβέρνηση. Η μέχρι σήμερα ενημέρωση που έχουμε για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών του Προγραμμάτων αφορά κυρίως τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες και τα ποσοστά απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Πληροφορίες, αναμφισβήτητα πολύ χρήσιμες. Ωστόσο, αυτό που, περισσότερο, έχει σημασία είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για την πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το ΕΣΠΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω::

1. Ερωτάται  ο Υπουργός, ποια είναι πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ως προς το φυσικό αντικείμενο τους; Πώς αποτυπώνεται η όποια πρόοδος έχει σημειωθεί ως ποσοστό επίτευξης των ποσοτικοποιημένων στόχων που θέτει το ΕΣΠΑ;

2. Παρακαλούμε να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς τους δείκτες φυσικού αντικειμένου του ΕΣΠΑ και κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος ξεχωριστά (αν είναι δυνατόν σε ηλεκτρονική μορφή).
    

Μετάβαση στο περιεχόμενο