Κωστής Χατζηδάκης

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Εθνικό «brand name»

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β’ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. πρωτ. 399/11-10-2011
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Εθνικό «brand name»
Το Δεκέμβριο του 2010 ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. Ένας από τους στόχους που έθετε τότε ήταν «η δημιουργία ενός εθνικού brand, μια ελληνική ταυτότητα που θα πιστοποιεί την ποιότητα και την αυθεντικότητα» των ελληνικών προϊόντων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και να δοθεί ώθηση στις εξαγωγές, στις επενδύσεις και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Το εθνικό brand θα ετοιμαζόταν μέσα από τον συντονισμό και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων (ειδικότερα Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού). Αναφερόταν μάλιστα ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να δημιουργηθεί ένα κοινό λογότυπο και ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από 10 μήνες από τις σχετικές ανακοινώσεις, το σχέδιο αυτό παραμένει στα χαρτιά, καθώς τα συναρμόδια Υπουργεία αδυνατούν να συνεργαστούν. Έτσι, δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν ούτε στη θέσπιση ενός νέου λογότυπου, ούτε κι ενός συστήματος πιστοποίησης, ενώ δεν είναι σαφές αν υπάρχει ακόμα η διάθεση για κάτι τέτοιο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:
1) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς συναρμόδιων Υπουργείων για τη δημιουργία εθνικού λογότυπου και συστήματος πιστοποίησης ελληνικών προϊόντων;
2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς το εθνικό brand;
3) Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές η δημιουργία μιας εθνικής ταυτότητας για τα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα;
Το Δεκέμβριο του 2010 ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. 

Το Δεκέμβριο του 2010 ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. 

Αριθμ. πρωτ. 399/11-10-2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Εθνικό «brand name»  

Το Δεκέμβριο του 2010 ο Υπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε την Εθνική Στρατηγική για τις Εξαγωγές. Ένας από τους στόχους που έθετε τότε ήταν «η δημιουργία ενός εθνικού brand, μια ελληνική ταυτότητα που θα πιστοποιεί την ποιότητα και την αυθεντικότητα» των ελληνικών προϊόντων, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό και να δοθεί ώθηση στις εξαγωγές, στις επενδύσεις και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. Το εθνικό brand θα ετοιμαζόταν μέσα από τον συντονισμό και τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων (ειδικότερα Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Τουρισμού). Αναφερόταν μάλιστα ότι είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να δημιουργηθεί ένα κοινό λογότυπο και ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων. Ωστόσο, όπως προκύπτει και από πρόσφατα δημοσιεύματα, μετά από 10 μήνες από τις σχετικές ανακοινώσεις, το σχέδιο αυτό παραμένει στα χαρτιά, καθώς τα συναρμόδια Υπουργεία αδυνατούν να συνεργαστούν. Έτσι, δεν έχουν καταφέρει να προχωρήσουν ούτε στη θέσπιση ενός νέου λογότυπου, ούτε κι ενός συστήματος πιστοποίησης, ενώ δεν είναι σαφές αν υπάρχει ακόμα η διάθεση για κάτι τέτοιο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς συναρμόδιων Υπουργείων για τη δημιουργία εθνικού λογότυπου και συστήματος πιστοποίησης ελληνικών προϊόντων;

2) Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού Ανάπτυξης ως προς το εθνικό brand;

3) Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές η δημιουργία μιας εθνικής ταυτότητας για τα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα;

Μετάβαση στο περιεχόμενο